Petice proti přednáškám členů vlády bez důvěry na VŠE

My, níže podepsaní, studenti, absolventi a vyučující Vysoké školy ekonomické v Praze, prostřednictvím této petice vyjadřujeme nesouhlas s tím, aby členové jednobarevné vlády v demisi, bez důvěry Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, figurovali jako jediní přednášející na předmětech, které nabízí svým studentům VŠE.   

Tato petice vznikla na základě informace, že mimosemestrální kurz „Hospodářská politika pohledem jejích tvůrců“, ohodnocený ziskem 3 kreditů, budou vyučovat v průběhu letního semestru 2017/2018 členové současné vlády. Chceme však zdůraznit, že bychom měli stejný postoj i k jinému předmětu vyučovanému za stejných podmínek.

Důvody pro tento postoj máme tyto:

1)      Jestliže mají v kterémkoliv předmětu přednášet představitelé vlády sestavené jedinou politickou stranou, je namístě se domnívat, že bude během hodin prezentován pouze jeden názorový proud a že bez přítomnosti pohledu opozičních stran či nestranných odborníků může být výrazně ohrožena objektivita výuky. Jsme hluboce přesvědčeni, že VŠE, stejně tak jako jakákoliv jiná škola, by měla být nestranická a názorově neutrální.

2)     Pokud přednášející navíc reprezentují vládu, která přes výše uvedené skutečnosti činí nestandardní kroky vnímané velkou částí veřejnosti jako problematické, zejména ty z oblasti nedostatečně odůvodněných personálních změn, a jejíž předseda je trestně stíhán a opředen mnoha negativními kauzami, jsme toho názoru, že to výrazně snižuje kvalitu takového předmětu a podkopává dobré jméno školy.

3)     Před volbami na půdě VŠE nelze domlouvat diskuze s politiky, a to ani v případě, že je v rámci diskuze zaručena její vyváženost, tedy to, že v diskuzním panelu jsou zástupci dvou protichůdných názorů na dané téma. Letos na podzim se konají důležité volby, považujeme proto za nepřípustné, aby jen několik měsíců před nimi VŠE poskytla významný prostor jednomu konkrétnímu politickému proudu, zatímco jiné by takovou možnost nedostaly.


Barbora Urbanová    Kontaktujte autora petice