Petice pro zachování stávající nemocniční kaple sv. Růženy ve Vsetíně

kaple-jaro-300x199.jpgkaple_zevnitr.jpgMy, níže podepsaní, nesouhlasíme s bouráním nemocniční kaple sv. Růženy ve Vsetíně. Projekt na výstavbu nové vsetínské nemocnice, uveřejněný v Poutních farních listech ze srpna 2022 (dostupné na:https://93260141e3.clvaw-cdnwnd.com/02655abb6305835147ade0e3c6ae204d/200019636-4f2384f23c/FaLi%20POUTNi%2022.pdf str. 6-8) nepočítá se zachováním budovy kaple sv. Růženy, která je majetkem Římskokatolické farnosti Vsetín.              Kaple byla postavena v roce 1911 podle projektu Huberta Fleischmanna na pozemku a na náklady rodiny Thonetů, kteří ji i s pozemkem a vnitřním vybavením věnovali farnosti. Od 50. let do roku 1989 sloužila kaple jako sklad civilní obrany. Po revoluci byla kaple vrácena farnosti. Po náročné a nákladné rekonstrukci, na které se finančně nebo prací podíleli mnozí farníci i další občané Vsetína, byla kaple v neděli 16. prosince 1990 znovu otevřena a posvěcena světícím biskupem Janem Graubnerem. Nyní je kaple denně otevřená pro veřejnost a využívána k pravidelným bohoslužbám.               

Hlavními důvody pro zachování kaple ve stávající podobě jsou:  

- Kaple je plně  funkčním sakrálním objektem, jehož celkový stav nevyžaduje zásadní rekonstrukci.

- Kaple od 90. let slouží nejen pacientům Vsetínské nemocnice, ale i farníkům Římskokatolické farnosti Vsetín. Kaple má kapacitu přibližně 40 osob, na bohoslužby se schází dvakrát týdně 20 - 40 osob.

- Kaple je významnou historickou stavbou, spojenou s působením Thonetů na Vsetínsku, jejíž hodnotu nelze nahradit vybudováním kaple nové.              

Požadujeme, aby Římskokatolická farnost Vsetín jednala se Vsetínskou nemocnicí o přípravě nového projektu, který by respektoval současné umístění kaple, její nejbližší okolí a který by zachoval i přístup pro nehospitalizované osoby z vnějšku nemocničního areálu. 


Hana Blažková, Kateřina Krystyníková, Zuzana Trnková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Hana Blažková, Kateřina Krystyníková, Zuzana Trnková bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely: