Petice pro zachování stávající nemocniční kaple sv. Růženy ve Vsetíně

kaple-jaro-300x199.jpgkaple_zevnitr.jpgMy, níže podepsaní, nesouhlasíme s bouráním nemocniční kaple sv. Růženy ve Vsetíně. Projekt na výstavbu nové vsetínské nemocnice, uveřejněný v Poutních farních listech ze srpna 2022 (dostupné na:https://93260141e3.clvaw-cdnwnd.com/02655abb6305835147ade0e3c6ae204d/200019636-4f2384f23c/FaLi%20POUTNi%2022.pdf str. 6-8) nepočítá se zachováním budovy kaple sv. Růženy, která je majetkem Římskokatolické farnosti Vsetín.              Kaple byla postavena v roce 1911 podle projektu Huberta Fleischmanna na pozemku a na náklady rodiny Thonetů, kteří ji i s pozemkem a vnitřním vybavením věnovali farnosti. Od 50. let do roku 1989 sloužila kaple jako sklad civilní obrany. Po revoluci byla kaple vrácena farnosti. Po náročné a nákladné rekonstrukci, na které se finančně nebo prací podíleli mnozí farníci i další občané Vsetína, byla kaple v neděli 16. prosince 1990 znovu otevřena a posvěcena světícím biskupem Janem Graubnerem. Nyní je kaple denně otevřená pro veřejnost a využívána k pravidelným bohoslužbám.               

Hlavními důvody pro zachování kaple ve stávající podobě jsou:  

- Kaple je plně  funkčním sakrálním objektem, jehož celkový stav nevyžaduje zásadní rekonstrukci.

- Kaple od 90. let slouží nejen pacientům Vsetínské nemocnice, ale i farníkům Římskokatolické farnosti Vsetín. Kaple má kapacitu přibližně 40 osob, na bohoslužby se schází dvakrát týdně 20 - 40 osob.

- Kaple je významnou historickou stavbou, spojenou s působením Thonetů na Vsetínsku, jejíž hodnotu nelze nahradit vybudováním kaple nové.              

Požadujeme, aby Římskokatolická farnost Vsetín jednala se Vsetínskou nemocnicí o přípravě nového projektu, který by respektoval současné umístění kaple, její nejbližší okolí a který by zachoval i přístup pro nehospitalizované osoby z vnějšku nemocničního areálu. 


Hana Blažková, Kateřina Krystyníková, Zuzana Trnková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Hana Blažková, Kateřina Krystyníková, Zuzana Trnková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.