Petice občanů za umožnění účinné ambulantní péče COVID-19 bezodkladnou legalizací léku Ivermektin a jeho rychlého dovozu do ČR

Petice občanů za umožnění účinné ambulantní péče COVID-19  bezodkladnou legalizací léku Ivermektin a jeho rychlého dovozu do ČR Motto: Chceme nahradit LÉČBOU to velké NIC, které se nachází mezi cílenou prevencí a zachraňováním kritických stavů.             V souladu s čl. 18 Ústavy ČR a v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, my níže podepsaní, ve smyslu čl. 31 Listiny základních práv a svobod jako součásti našeho ústavního pořádku, a čl. 69 Ústavy ČR, obsahující slib člena vlády, žádáme vládu ČR a její členy o okamžitou a účinnou ochranu občanů ČR před epidemií a bezodkladné umožnění účinné a včasné léčby nemoci COVID-19 v České republice. Od jara 2020 do dnešního dne, tj. 2. 3. 2021, zemřelo v České republice oficiálně více jak 20.000 lidí v souvislosti s COVID-19, a každý den, rovněž oficiálně, přibývá až 200 dalších obětí. V Evropě a ve světě je přitom již řada států, které se dokázaly s touto epidemií podstatně lépe vypořádat.  V zájmu odvrácení dalšího šíření epidemie a urychlení návratu k běžnému životu žádáme vládu a Parlament ČR: •        Bezodkladně umožnit a doporučit lékařům účinnou a levnou ambulantní léčbu COVID-19 podle terapeutických protokolů a zkušeností dnes už nejen zahraničních lékařských pracovišť, jmenovitě podle košických protokolů a zkušeností od doc. MUDr. Pavola Töröka, CSc., které byly inspirovány protokoly od  Dr. McCullougha et all., publikovanými v srpnu 2020(1) v aktualizovaných verzích a protokoly MATH + I-MASK (2) vyvinutými specialisty Front Line COVID-19 Critical Care Alliance. •        Bezodkladně legalizovat lék Ivermektin v souladu se zákonem o léčivech č. 387/2007 Sb., § 8, odst. 6, zabezpečit jeho dovoz  a zpřístupnit ho ambulantním lékařům a lékařkám stojícím v první linii boje s epidemií.  V současné době je už k dispozici více než 40 vědeckých studií, které potvrdily, že tento 40 let známý a od roku 1987 používaný lék, kterým byly stovky milionů lidi vyléčeny z několika druhů závažných parazitárních chorob, má účinek i při léčbě COVID-19. Zlepšení stavu při včasné léčbě dosahuje 80-90%.  Zdroj: http://c19ivermectin.com/. Ivermektin je standardní lék na seznamu základních léků WHO. Tento lék je využíván proti COVID-19 např. v USA a nejblíž ve Slovenské republice, kde byl povolen k léčbě dne 27.1.2021. Viz: https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-27-01-2021-ivermectin •        Dát tak možnost volby nám občanům, potencionálním pacientům, svobodně se rozhodnout, zda chceme být tímto lékem – Ivermektinem, léčeni a uzdraveni.   Petiční výbor: MUDr. Štefan Horák, Zlín, Ing. Jana Juřenčáková, Rokytnice /okres Zlín/ Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, Mohelnice


Ing. Jana Juřenčáková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Ing. Jana Juřenčáková bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...