PETICE NA ZÁCHRANU LUK A POLÍ NAD JEZDECKÝM AREÁLEM TJ KRAKONOŠ

My níže podepsaní obyvatelé Mladých Buků, Svobody nad Úpou a milovníci Krkonoš, požadujeme po zastupitelstvu městyse Mladé Buky VYJMUTÍ POZEMKŮ p. č. 2526/2, 2517/1, 2579, 2577/1, 2513/3, 2525, 2517/2, a 2522/1 v k.ú. Mladé Buky ZE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ A NAVRÁCENÍ DO STATUSU POLÍ A LUK.            

K této žádosti máme několik velmi vážných důvodů, které se neslučují s plánem megalomanské zástavby luk a polí v této lokalitě:

 • Ochranné pásmo Krkonošského národního parku
 • Výskyt silně ohrožených druhů ptáků CHŘÁSTALA POLNÍHO A ČÁPA ČERNÉHO
 • Lokalita Natura 2000 – evropsky významná lokalita
 • Květnaté horské louky, potoční olšiny a nivy, mokřady    

Odůvodnění a popis situace:

Na výše uvedených květnatých krkonošských loukách má být investorem vystavěno satelitní město s cca 50 rekreačními domy, hotelem a dalším občanským vybavením. To vše doplněné o dvouproudovou komunikaci s chodníkem místo stávající polní cesty do kopce směrem k upomínkovému křížku a rozsáhlým parkovištěm s vysokou opěrnou zdí. Nájezd je plánován z hlavní silnice na rozmezí Svobody nad Úpou a Mladých Buků, v těsné blízkosti jezdeckého areálu TJ Krakonoš. Viz. nákres, vizualizace a fotodokumentace. I kdyby byl však realizován záměr menší, jakékoli zastavění této lokality tuto lokalitu trvale poškodí.

Pro občany Mladých Buků i přilehlého okolí to nebude mít žádný přínos, naopak:

 • Zvýší se hustota dopravy na jediné přístupové silnici z Trutnova do Pece pod Sněžkou, vzniknou problémy s parkováním v obcích Mladé Buky a Svoboda nad Úpou.
 • Satelitní město s hotelem se stane dominantou Svobody nad Úpou a celého okolí.
 • Dojde k odvodnění lokality, voda nebude zadržována v krajině díky výstavbě.
 • Bude zrušeno dětské hřiště „Rajmaňák“, které se nachází v místě nájezdu.
 • Prodraží se služby (vodné, stočné, svoz odpadu).
 • Dojde k poškození nového mostu z roku 2014 a příjezdových cest městyse, čímž vznikne potřeba nemalých investic do oprav na náklady městyse
 • Zastaví se investice do rozvoje obce
 • Doprava a hluk bude mít dopad na jezdecký areál, který je v provozu přes 30 let a zajišťuje hipoterapii pro dětské klienty z léčebny Vesna v Jánských lázních.

Prosím nenechme si zničit naši přírodu, uchovejme ji i pro další generace v tak krásném prostředí Krkonoš. Nesmíme dopustit, aby peníze a byznys byly na vyšším žebříčku potřeb a hodnot člověka. Žijeme velmi krátce na to, abychom měli toto právo nad přírodou, zvířaty a přírodním bohatstvím. Proto vyslovuji svůj požadavek na MĚSTYS MLADÉ BUKY, aby lokalitu navrátilo do statusu polí a luk a činilo kroky k zamezení jakékoli výstavby v lokalitě a na důkaz mé vůle připojuji svůj podpis:

dům2.jpeg

cesta.jpg

dům3.jpeg

pohled_na_louku.jpg

dům10.jpeg

louka.jpg

dům4.jpeg

louka1.jpg

dům5.jpeg

 


Alexandra Novotná    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Alexandra Novotná, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...