PETICE NA PODPORU ŘEDITELKY ZŠ Doubrava Mgr. Jany Ošeldové a MŠ Doubrava Mgr. Radomíry Jasenkové

(dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním)

My, níže podepsaní, chceme podpořit ředitelku Základní školy Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Mgr. Janu Ošeldovou a ředitelku Mateřské školy Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Mgr. Radomíru Jasenkovou v setrvání ve funkci. 

Oběma ředitelkám končí funkční období, a proto žádáme o jejich opětovné prodloužení tak, jak bylo v Doubravě doposud zvykem. Obě vykazují kvalitní výsledky vzdělávání, což dokládají poslední kontroly České školní inspekce, udržují si stabilní pracovní kolektivy jak pedagogické, tak správní. Děti i žáci se zde vzdělávají rádi, v obou zařízeních panuje přátelská rodinná atmosféra. Neměnnost vedení, kterých si vážíme, povede ke stabilitě a rozvoji školství v obci.

Dlouhodobé vedení mateřské školy Mgr. Radomírou Jasenkovou vytváří pevný základ pro pozdější vzdělávaní dětí na škole základní. Obě organizace spolu také velmi úzce spolupracují.

Od nástupu paní ředitelky ZŠ Mgr. Jany Ošeldové se úroveň školy i její pověst v okolí posunula na novou, vyšší úroveň. Škola není pevností, ale otevřenou institucí, kam děti chodí rády. Vnímáme řadu pozitivních změn, jako například:

  •   výuka v modernějším duchu
  • příchod zajímavých a akčních učitelů
  • zapojení žáků do života školy
  • budování dobrého klimatu ve škole (třídnické hodiny, školní parlament...)
  • lepší informovanost žáků a rodičů (Edupage, Facebook, Instagram,...)
  • mimoškolní akce (rodinný pětiboj, filmové večery, cestovatelské přednášky, ples, ples pro děti, spaní ve škole, dětské radovánky…)

 

Mrzí nás, že se většina učitelů rozhodla pro odchod ze školy v případě odvolání paní ředitelky z funkce a vyhlášení konkurzu na nového ředitele. Tato situace se negativně dotýká učitelů, rodičů a především žáků.  

Rádi bychom podpořili vedení obou škol v pokračování uvedených změn a ve vzájemné spolupráci. Věříme, že obě současné ředitelky jsou schopné zajistit další fungování škol, přátelské prostředí, nadstandardní kvalitu vzdělávání a v konečném důsledku dobrou pověst a budoucnost vzdělání v naší obci.  


Vojtěch Branny    Kontaktujte autora petice