Petice za zrušení pandemického zákona

My, občané České republiky žádáme, aby PS PČR zrušila zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů.

Vláda ČR navrhuje novelu tohoto zákona, jehož platnost měla skončit v únoru letošního roku, avšak navrhovaná novela již nemá omezenou platnost. Vláda dokonce navrhuje, aby možnost vydávat různá opatření platila i pro Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra a přináší nový způsob vyhlašování karantén a izolací. Novela umožňuje, aby ministerstvo zdravotnictví mohlo omezovat podnikání i provoz základních a středních škol, aniž by vláda musela vyhlašovat jakýkoliv nouzový stav. Dále je doplněna možnost přikázat testování např. dětem a také možnost stanovit podmínky přítomnosti fyzických osob na pracovišti či ve škole. Karanténa či izolace budou moci být nařizovány telefonem jakousi „vhodnou osobou“. A například i Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) krom mnoha podstatných připomínek upozorňuje na to, že podstatná část mimořádných opatření využívá získaných osobních údajů k jiným účelům, než k jakým má být údajně shromažďována.

Kompletní podkladové materiály: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSC9QHGAEP

Vyjádření ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=50807

Vyjádření vlády ČR ze dne 19. 1. 2022 https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=193830&tmplid=50

Písemná petice: https://aliancenarodnichsil.cz/petice-za-zruseni-pandemickeho-zakona/www.aliancenarodnichsil.cz

Vytiskněme všichni dopis Deklarace lékařů a roznesme ho sousedům do schránek https://deklaracelekaru.cz/dopis.pdf

Vzhledem ke schválení pandemického zákona dne 18.2.2022 přikládáme jako součást petice: VEŘEJNÝ PROTESTNÍ DOPIS OBYVATEL ČR ze dne 15. 2. 2022, adresovaný WHO: NESOUHLASÍME S PŘIPOJENÍM ČR  ke „Globální dohodě o pandemické připravenosti“. https://aliancenarodnichsil.cz/verejny-protest-obyvatel-cr-adresovany-who-vladimira-vitova/

 

Petiční výbor ve složení

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., Praha, Aliance národních sil, předsedkyně

MUDr. Marek Obrtel, Rokytnice, Národní domobrana, člen rady

Adam B. Bartoš, , Praha, Národní demokracie, předseda

Mgr. David Tygr Ploc, MBA, Praha, Domov, předseda

Ing. Jan Kubín, Praha, Hnutí Cesta odpovědné společnosti, předseda

David Tesař, Praha, Manifest.cz, předseda

Mgr. Ing. Pynelopi Cimprichová, Ostrava, Švýcarská demokracie, místopředsedkyně

Ing. Václav Hrabák, Zemětice, Deklarace lékařů

JUDr. Jindřich Rajchl, Hradec Králové, Trikolora

Jakub Olbert, Praha, Chcípl pes, předseda

Jiří Janeček, Jince, Chcípl pes

Antonín Baudyš, Šumperk, Prameny

Mgr. Michal Semín, Solopisky, místopředseda Akce D.O.S.T.


PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně Aliance národních sil    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně Aliance národních sil bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...