Otevřený dopis výrobcům, markeťákům, agenturám, lidem, kteří tvoří a prodávají své výrobky a služby

Screen_Shot_2019-06-11_at_14.43_.10_.png

Kolegové, kamarádi, partneři a spoluplaneťané,

Doba je napjatá a vyhrocená, planeta už přesáhla své možnosti dávat. Náš stát je řízen jako firma a my si začínáme uvědomovat, že to není dobré pro všechny, ale jen pro jejího majitele. Často pomáháme takovým „majitelům“ dnes a denně svou prací.

A co víc! Jak můžeme vyžadovat od politických elit čistý záměr, pravdomluvnost, autenticitu a poctivost, když je sami v každodenním životě rozmělňujeme a posouváme hranice mezi pravdou a lží, mezi inspirací a manipulací? Jak se můžeme jako společnost sjednocovat a vyvíjet k větší uvědomělosti a schopnosti kriticky myslet, když svou prací dennodenně útočíme na nejnižší pudy, vyvoláváme umělé emoce, pomáháme budovat pocit vlastní důležitosti bez osobní odpovědnosti a hodnoty směňujeme za profit a osobní prospěch?

Marketing je nástroj, který patří minulosti. Odpojuje nás od lidství, od našich přirozených instinktů. Naleštěné dokonalé jablko pak považujeme za zdravější a více žádoucí než to chemicky neošetřené, které si utrhneme na stromě.

Nastala doba začít komplexněji přemýšlet nad tím, co posíláme do světa. Nad obsahem marketingových sdělení v celém kontextu značky a v životním cyklu nabízeného produktu. Mělo by nás zajímat, odkud pochází, jaké byly použité zdroje, v jakých podmínkách pracují lidé, kteří se na jeho vzniku podílejí, jakým způsobem ho komunikujeme, jaký bude mít daný produkt „afterlife“, až doslouží a jaké mohou být jeho dopady pro přírodu i pro lidstvo.

Je třeba bezpodmínečně přehodnotit marketing jako takový. A hlavně, přestat se zaměřovat na cíle krátkodobé (finanční růst), ale mít v mysli cíle dlouhodobé (spokojený život všech živých bytostí na této planetě).

Začněme přistupovat k zákazníkovi zase jako k člověku, vykašleme se na cílové skupiny. Představme si, že náš produkt nabízíme svým dětem, vnoučatům nebo prarodičům. Mysleme na to, že krátkodobé zvýšení prodejů působí dlouhodobé a nenapravitelné škody na našem duševním a fyzickém zdraví a mění neblaze celou společnost.

Nahraďme marketing matteringem, manipulaci pravdou a respektem.

Děkujeme, že to zvážíte, s pokorou a úctou níže podepsaní:

 

Michaela Thomas, Butterflies & Hurricanes

 

 


Michaela Thomas, Butterflies & Hurricanes    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Michaela Thomas, Butterflies & Hurricanes svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...