Otevřený dopis členům AS UK: vyjádření nesouhlasu s rozhodnutím pana rektora Tomáše Zimy plně otevřít koleje mimo dobu plošného znovuzavedení prezenční výuky

Vážené senátorky a senátoři AS UK,

obracíme se na Vás v otevřeném dopise jakožto na naše zástupce s prosbou o řešení situace kolem současného rozhodnutí pana rektora Tomáše Zimy otevřít koleje k 1. 5. 2020.

Podle nouzového stavu tak, jak je nyní nastavený z nařízení vlády, výuka není až na velmi specifické výjimky (jako je klinická praxe) možná. Vláda nyní jedná o prodloužení nouzového stavu s tím, že žádá, mmj. s odkazem k varování WHO před ukvapeným rozvolňováním restriktivních opatření, sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 25. května.

Pan rektor činí rozhodnutí, které bude mít reálné finanční dopady na ubytované studenty, a to na základě holých spekulací o budoucích rozhodnutích vlády. Dokud není důvod, aby se studenti vraceli na koleje, tzn. dokud nebude plošně obnovena výuka v prostorách univerzity, není ani důvod rušit nouzová opatření týkající se kolejného. Možnost platit 15 % kolejného za účelem udržení ubytovacího místa (při jeho zapečetění) by tedy podle nás měla z logiky věci být ponechána do momentu, kdy vládní opatření výuku umožní a výuka v návaznosti na to reálně začne probíhat.

Zcela rozumíme tomu, že výpadek z příjmu na kolejném se odrazí na finančním fungování KAM, potažmo finančním fungování univerzity. Myslíme si ale, že je nemorální dělat z kolejí předražené “úschovny” věcí (tzn. chtít po studentech placení plného kolejného v situaci, kdy výuka v prostorách univerzity plošně neprobíhá), popř. tlačit studenty do rušení ubytovacích smluv za situace, kdy se může během pár dní stát, že se do Prahy studenti budou muset vrátit a participovat na obnovené výuce.  

Děkujeme,

Milan Soutor, Lýdie Skuciusová  

***  

Otevřený dopis jsme sepsali narychlo během 28.4. 2020. Pro zachování jeho aktuálnosti jsme spěchali s jeho odesláním, a proto nebylo v našich silách umožnit všem dotčeným se k němu připojit. Podařilo se nám získat necelou stovku podpisů podporovatelů. Protože i po odeslání byl zájem studentů připojit se velký, rozhodli jsme hlas těchto studentů neopomenout. Všem tedy dáváme možnost vyjádřit svůj souhlas v této petici.

Jenom bychom dodali, že nám v žádném případě nejde o to, aby studenti neplatili kolejné. Pouze žádáme o zachování nouzových opatření v reakci na vyhlášení nouzového stavu v ČR zavedena v březnu 2020. Velmi si vážíme gesta solidarity ze strany KAM, potažmo univerzity, nabídnout studentům zapečetění pokojů při výrazně sníženém kolejném, jestliže kvůli nouzovému stavu nemají důvod na koleji pobývat. Tento postup má dobrou logiku: umožňuje studentům rychle se vrátit a pokračovat ve studiu, jakmile se výuka vrátí "do normálu"; zbavuje je v současné nelehké situaci nutnosti platit plné kolejné, když kvůli současnému stavu výuka v prostorách UK plošně neprobíhá a studenti se na kolejích nemají důvod zdržovat; zajišťuje alespoň nějaký příjem KAM, neboť, kdyby se studenti hromadně opravdu vystěhovali, z prázdných pokojů by KAM nemělo příjem naprosto žádný.

Studentům je nabízena možnost se vystěhovat. Z dosavadních reakcí na dopis ovšem vyplynulo, že pro řadu studentů je tato možnost zdrojem nejistoty a komplikací. Někteří se vystěhovat kvůli zavřeným hranicím ani nemohou, např. naši kolegové ze Slovenska (v případě studentů ze zahraničí také zcela chápeme každého, kdo nechce, aby mu někdo cizí balil osobní věci a posílal mu je domů).

Na závěr chceme zopakovat, že jsme si plně vědomi finanční zátěže, kterou daná opatření vytváří na KAM. Jedná se o mimořádnou situaci a věříme, že představitelé naší univerzity dokáží v duchu solidarity buďto najít financování výpadku z příjmů KAM ve vlastních zdrojích, nebo budou aktivně žádat o kompenzaci vládní činitele – kteří, jak se dozvídáme neustále z médií, usilovně hledají řešení pro spravedlivou podporu všech vrstev naší společnosti, studenty a jejich rodiny nevyjímaje. Věříme, že vedení univerzity nebude kalkulovat s nejistotou studentů za tím účelem, aby si zajistilo plné příjmy z kolejného na měsíc květen 2020, o kterém nyní s jistotou víme, že z větší části bude probíhat i nadále v režimu nouzového stavu.

Prohlášení rektora UK Tomáše Zimy 24.4. 2020:

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9749&locale=cz

Aktuální stanovení vlády ČR k 27.4. 2020 v rámci vyhlášeného nouzového stavu:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/

Milan Soutor, Lýdie Skuciusová

Tímto vyzýváme kohokoliv, kdo s naší iniciativou souhlasí, ať podepíše tuto petici.

Děkujeme za podporu!


Lýdie Skuciusová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Lýdie Skuciusová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...