Odmítáme puč na radnici města Hostivice

My níže podepsaní občané, obyvatelé a podnikatelé města Hostivice

  • oceňujeme dosavadní otevřené a transparentní působení starostky Kláry Čápové a jejího odborného týmu včetně Rady města a
  • vyjadřujeme vážné znepokojení a odpor nad politikařením některých zastupitelů ve snaze starostku odvolat

Někteří z nás zde bydlíme desítky let, zažili jsme mnoho různých starostů různých kvalit a jsme přesvědčeni, že paní Čápová je dobrou starostkou v tom smyslu, že pracuje aktivně a iniciativně pro lidi a pro obec, což se nedá říci o všech jejích předchůdcích. Proto si přejeme, aby zůstala ve funkci po celé řádné volební období.

Snaha o její odstranění má vyvrcholit hlasováním Zastupitelstva v pondělí 20.5. v 17:00 v Sokolovně. Považujeme toto jednání za nemorální a destruktivní a jeho následky poneseme všichni. Také může jít o obcházení vítěze voleb. Takto nově zvolená Rada města a starosta nemohou mít naši důvěru. 

Žádáme proto všechny zastupitele, aby jednali zodpovědně v zájmu občanů a obce.


RNDr. Tomáš Svoboda    Kontaktujte autora petice