PETICE PROTI NOVÉ VÝSTAVBĚ V OBLASTI ZAHRADNÍHO MĚSTA A VODOJEMU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYBUDOVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Vážení,

v daném území je naprostá nepřipravenost dopravní infrastruktury a další výstavba bez jejího vyřešení představuje extrémně negativní dopad nejen na přilehlou část města, ale minimálně celou lokalitu Vrábí, a povede nejen ke zhoršení životních podmínek stávajících obyvatel, ale i k neodpovídajícím podmínkám pro obyvatele nově příchozí. Téměř veškerá občanská vybavenost, jenž má podle našeho názoru již v současnosti naprosto nedostatečnou kapacitu pro stávající počet obyvatel, je soustředěna v centru města a tudíž nedosažitelná bez adekvátní dopravní obslužnosti.  

My, níže podepsaní, zásadně nesouhlasíme s novou bytovou výstavbou v oblasti Zahradního města bez předchozího vybudování odpovídající dopravní infrastruktury – prodloužení ul. Dřevčické a její přímé napojení na ul. Průmyslovou. Zvýšené dopravní zatížení vznikne především v souvislosti s výstavbou nové rezidence Sedmikráskov (321 nových bytových jednotek) a SLÁDEK GROUP (134 nových bytových jednotek). V dané lokalitě jsou zamýšleny i další nové projekty. Současná infrastruktura tomuto zatížení kapacitně naprosto  neodpovídá. Dále požadujeme realizovat taková opatření, která zabrání zvýšení dopravní zátěže v ul. Květnové, v ulici Dřevčická a jejím vyústění do křižovatky s ulici U Vodojemu a Pražskou ulici, která je v současnosti jediným dopravním spojením se zbytkem města. Za nezbytné také považujeme zajistit dostatečné množství parkovacích míst u všech nově vznikajících projektů v této lokalitě. Již nyní jsou u přilehlé zástavby kapacity parkovacích míst naprosto přeplněny.


Bc. Petra Pospíšilová, Ing. Pavel Hora, Ing. Zdeněk Šifalda, Ing. Jan Jirovský    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Bc. Petra Pospíšilová, Ing. Pavel Hora, Ing. Zdeněk Šifalda, Ing. Jan Jirovský svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...