Nesouhlas s výstavbou bytových domů U Početky, Nymburk – Zálabí a se směnou dotčených pozemků ve vlastnictví města Nymburk

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

my, níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádáme, aby město Nymburk neuzavíralo plánovací smlouvu s žadatelem Rezidence U Početky s.r.o., IČO: 11655887, se sídlem Železniční 271, 289 12 Třebestovice, a to v navrženém znění, včetně směny dotčených pozemků ve vlastnictví města Nymburk (části pozemků p. č. 968/3 a p. č. 968/1 za části pozemků p. č. 968/6 a p. č. 968/21, vše k. ú. Nymburk), tak jak byla projednána komisí majetku a likvidační na jejím zasedání dne 22. 5. 2023, respektive aby Rada města Nymburk a Zastupitelstvo města Nymburk plánovací smlouvu v tomto navrženém znění neschválily.

Nesouhlasíme s výstavbou komplexu 3 bytových domů (celkem 100 bytů) v ulici U Početky na pozemcích p. č. 968/5, 968/6, 968/21, 968/22 a p. č. st. 2097, st. 2741, st. 3180, st. 4389 a st. 4486, vše k. ú. Nymburk, a to především z důvodu úbytku stávající zeleně, nadměrného zatížení oblasti dopravou a na to navazující snížení bezpečnosti, a dále narušení rázu Zálabí – dosavadní zástavby okolních rodinných domů a menších bytových domů (developerský projekt bude de facto umístěn „ve vnitrobloku“).

Jsme toho názoru, že mnohem vhodnější alternativou k plánovanému záměru je méně rozsáhlá výstavba bytového komplexu (např. 1-2 domy s cca 20 byty) či varianta, kdy by město Nymburk dotčené pozemky odkoupilo a následně realizovalo výstavbu městských nájemních bytů, a to způsobem a v takové míře, aby tato souzněla s původní zástavbou a prostředím Zálabí, případně aby město Nymburk realizovalo na dotčených pozemcích výstavbu takové infrastruktury, která by zlepšila občanskou vybavenost města Nymburk (např. výstavba LDN pro Nemocnici Nymburk či projekty, které by zachovaly ráz lokality a zároveň jejich realizací nedošlo ke zhoršení životní úrovně obyvatel Zálabí).


Bohuslav Nenáhlo    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Bohuslav Nenáhlo svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...