Petice za zachování slev na jízdném

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme ministra dopravy Martina Kupku (ODS) o zachování slevy na jízdném ve výši 75 % pro studující, lidi nad 65 let a další skupiny. Nesouhlasíme se snížením této slevy na 50 % schváleným vládou v lednu 2022 a požadujeme její zachování na původní hodnotě.

Jsme zásadně proti zdánlivým „úsporným opatřením“ vlády, která se negativně promítnou do života milionů lidí za zanedbatelné úspory pro stát. Místo aby vláda zajišťovala příjmy do státní kasy zodpovědným způsobem, škrtá výdaje na finančně nejzranitelnějších skupinách. Studenti a studentky se mají vzdělávat, získávat praxi a připravovat na své budoucí povolání. Místo aby vláda studentstvu ulehčovala život a umožňovala jim nové příležitosti, hází jim klacky pod nohy a zdražuje jim už tak mnohdy příliš drahé živobytí. Senioři a seniorky již strávili svá produktivní léta poctivou prací, čímž přispívali do státní kasy. A vláda se jim nyní chce odvděčit takto?

Veřejná doprava je součástí infrastruktury, umožňuje mobilitu opomíjeným skupinám obyvatelstva a je klíčovým nástrojem pro snižování uhlíkových emisí dopravy. Snahy o její zdražení a omezení dostupnosti jsou nepřípustné pro moderní stát a posunují naši zemi do minulosti.

Z těchto důvodů požadujeme po ministru dopravy zachování původních 75% slev na jízdném. Žádáme o něj jako pracující studenti, jako důchodci, jako rodiče platící dopravu svým dětem i jako lidé, kterých se tato novelizace přímo netýká, ale mají dostatek sociálního cítění k podpoře slev v původní výši.

Za levnou, ekologickou a moderní veřejnou dopravu pro 21. století!


Mládežnická organizace Budoucí, z.s. - Lucie Sklenářová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Mládežnická organizace Budoucí, z.s. - Lucie Sklenářová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...