Petice studentů a občanů ČR proti působení LGBT aktivismu na školských institucích

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím námi vytvořené petice dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyjadřujeme nesouhlas s tím, aby na školách na území České republiky působily aktivistické neziskové organizace či iniciativy, které mají mj. za cíl přinášet do škol kontroverzní témata ohledně sexuality, genderu a pornografie a těmto tématům vystavovat studenty středních škol, ale i žáky základních škol.

Petice se primárně vyhrazuje proti těmto projektům a iniciativám spojeným s propagací LGBT aktivismu žákům a studentům:

 

Mezipatra

STUD, z. s.

Prague Pride, z. s.

 

Požadujeme proto, aby těmto organizacím byl zamezen přístup k působení ve školách v ČR.

 

 

autoři petice:

RNDr. Jan Sedláček, předseda Národní mládeže z. s.

Šimon Hána, 1. místopředseda Národní mládeže z. s.

se schválením předsednictva spolku

(adresa spolku: Josefa Růžičky 352, Rokycany 337 01)

 

Slovo k občanům

 

Vážení rodiče a učitelé, drazí studenti,

 

vytvořili jsme tuto petici v reakci na chystané projekty s politickým podtextem, které mají „vzdělávat” ve školách mladou generaci LGBT agendou.

 

Mnoho škol by nabídku těchto projektů bez rozmýšlení schválilo, neboť se dle slov aktivistické iniciativy jedná o „problematiku šikany sexuálních menšin”. Není vůbec nic špatného ve snaze zabránit šikaně kohokoliv, nehledě na sexuální orientaci jedince. Ovšem skutečné záměry těchto aktivistických iniciativ jsou zcela odlišné a nemají s „bojem proti šikaně” nic společného.

 

Skutečným cílem těchto iniciativ je politická agenda, jejíž působení na školách je v rozporu se zákony. V rámci těchto projektů se hovoří i o „genderu”, „změnách pohlaví”, zavádění „manželství” stejnopohlavních párů a dalších velmi citlivých tématech, která jsou jednak pro děti nevhodná a jednak přinejmenším hraničí s propagací určitých politických názorů, které mají za cíl v žácích vytvořit.

 

Tato agenda navíc záměrně šíří dezinformace, např. že si člověk údajně může „zvolit pohlaví”, že se přeoperovaný muž (nebo dokonce i nepřeoperovaný) stává najednou ženou (přestože má stále chromozom Y), nebo že existuje mnoho „genderů” nezávislých na biologickém pohlaví. Zatímco dospělá populace je proti těmto dezinformacím poměrně imunní, tak děti školního věku, které si teprve vytvářejí světonázor, mohou být těmito dezinformacemi značně ovlivněny, což má škodlivý vliv pro jejich další vývoj. Je např. dokázáno, že osoby identifikující se jako opačné pohlaví mají mnohonásobně větší sklony k depresím, sebepoškozování a sebevražedné myšlenky.

 

Vidíme i další dopady těchto projektů v jiných zemích. Podívejme se na USA, kde v roce 2018 podle Asociace amerických univerzit (Association of American Universities) se dokonce až 17 % ze 180 tisíc studentů identifikovalo jako součástí LGBT komunity. Právě v USA se LGBT aktivisté, kteří cílí na mládež, již odpoutali od „problematiky šikany sexuálních menšin” a otevřeně deklarují své politické cíle. Můžeme sami vidět, jak se lidé s odlišnou orientací stávají obětí politických a marketingových ambicí velkých obchodních řetězců, politiků a v neposlední řadě i těchto politických neziskových organizací.

 

LGBT agenda je otevřeně využívána ke štěpení společnosti, kdy se snaží vytvořit z menšin „privilegovanou vrstvu” a obrátit proti ní většinovou společnost. Navíc tato agenda odvádí pozornost od řešení skutečných problémů ve společnosti k marginalitám a výmyslům typu „genderové identity”.

 

Deklarované působení „proti šikaně” a „za práva sexuálních menšín” je navíc zbytečné. Již dnes u nás mají homosexuálové stejná práva jako většinová společnost, jejich šikana je z naprosté většiny minulostí a není tedy nutné dále v této problematice působit. Jediné, co je v tomto ohledu přínosné uvádět, je prevence určitých nemocí spojených s pohlavním životem (např. HIV či hepatitida B). Ovšem tato problematika by neměla být zneužita pro prosazování LGBT agendy na školách.

 

Naše přesvědčení o ochraně dětí nám nedovolí s nečinností sledovat, jak se místo, kde se mají žáci seberozvojem připravovat na budoucnost, stává útočištěm pro tyto politické iniciativy. Nemáme zapotřebí, aby žáci byli učeni dezinformacím a politické LGBT agendě. A také nemáme zapotřebí, aby přirozená zvědavost a poznávání dětí byla poznamenána složitými otázkami ohledně „genderu”, které jim v budoucnu mohou velmi ztížit život.

 

O autorech petice

Národní mládež, z. s. je nezávislý mládežnický vlastenecký spolek vyhrazující se proti progresivním trendům a iniciativám, které propagují liberálně-levicové až krajně-levicové ideologie a myšlenky. Spolek naopak podporuje národně konzervativní ideje, jako např. posilování vlastenectví mezi mladými lidmi, apolitičnost školských institucí, svobodu vyjádření názoru a další hodnoty, které tvoří naši společnost už od nepaměti.

Náš manifest naleznete na www.narodnimladez.czcropped-125927183_197177848647787_2396548846330547227_n-11.jpg


Národní mládež, z. s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Národní mládež, z. s. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.