NAPAJEDLA: Chceme zachování stávajícího územního plánu v lokalitě "Výběhy" parcel.č. 2063/1, 2035, 279, 795

My níže podepsání občané ČR, jsme proti návrhu změny územního plánu v areálu hřebčína v Napajedlích v lokalitě " Výběhy" parc. č. 2063/1 ( trvalý travnatý porost), 2035 (ostatní plocha), 279 ( ovocný sad), 795 ( zastavěná plocha a nádvoří), předloženou navrhovatelem firmou Sygnum s.r.o., a prostřednictvím této petice, žádáme Vás zastupitele města Napajedla, o přehodnocení a změnu rozhodnutí a revokaci usnesení č. 58/4/2/1/2019. Taktéž žádáme o opakované hlasování o návrzích změn územního plánu, předložené a projednávané na Zastupitelstvu města dne 24.4. 2019, a to individuálně.

Z důvodu uvedených v otevřeném dopise pana MVDr. Antonína Černockého zastupitelům města Napajedla ze dne 11.5. 2019, který je přílohou této petice, si přejeme

ZACHOVÁNÍ FUNKČNÍHO VYUŽITÍ PLOCHY V LOKALITĚ " VÝBĚHY" PARC. Č.2063/1, 2035, 279, 795 TAK, JAK JE VE STÁVAJÍCÍM ÚZEMNÍM PLÁNU UVEDENO, A TO PLOCHA ZEMĚDĚLSKÁ, PLOCHA VÝROBY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ.

Děkujeme.


MVDr. Antonín Černocký za petiční výbor    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji MVDr. Antonín Černocký za petiční výbor, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

kysytään!-- Large modal -->