NAPAJEDLA: Chceme zachování stávajícího územního plánu v lokalitě "Výběhy" parcel.č. 2063/1, 2035, 279, 795

My níže podepsání občané ČR, jsme proti návrhu změny územního plánu v areálu hřebčína v Napajedlích v lokalitě " Výběhy" parc. č. 2063/1 ( trvalý travnatý porost), 2035 (ostatní plocha), 279 ( ovocný sad), 795 ( zastavěná plocha a nádvoří), předloženou navrhovatelem firmou Sygnum s.r.o., a prostřednictvím této petice, žádáme Vás zastupitele města Napajedla, o přehodnocení a změnu rozhodnutí a revokaci usnesení č. 58/4/2/1/2019. Taktéž žádáme o opakované hlasování o návrzích změn územního plánu, předložené a projednávané na Zastupitelstvu města dne 24.4. 2019, a to individuálně.

Z důvodu uvedených v otevřeném dopise pana MVDr. Antonína Černockého zastupitelům města Napajedla ze dne 11.5. 2019, který je přílohou této petice, si přejeme

ZACHOVÁNÍ FUNKČNÍHO VYUŽITÍ PLOCHY V LOKALITĚ " VÝBĚHY" PARC. Č.2063/1, 2035, 279, 795 TAK, JAK JE VE STÁVAJÍCÍM ÚZEMNÍM PLÁNU UVEDENO, A TO PLOCHA ZEMĚDĚLSKÁ, PLOCHA VÝROBY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ.

Děkujeme.


MVDr. Antonín Černocký za petiční výbor    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji MVDr. Antonín Černocký za petiční výbor svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...