Petice proti záměru prodeje objektu bývalé školy na st.p.č. 31 jejíž součástí je stavba č.p.40 v k.ú. Velká Chmelná (651923).

My, níže podepsaní prostřednictvím této petice vyjadřujeme nesouhlas se záměrem prodeje objektu bývalé školy na st.p.č. 31 jejíž součástí je stavba č.p.40 v k.ú. Velká Chmelná (651923).

 

Vážení občané místní části Chmelná,
s úzkostí jsme se dozvěděli o plánech prodeje budovy školy na adrese Chmelná 40. Tato
historická budova má významnou kulturní a společenskou hodnotu pro naší místní část Chmelná a její prodej by znamenal nenávratnou ztrátu.


Budova školy Chmelná 40 je nedílnou součástí naší místní historie. Její architektonická hodnota a význam pro místní komunitu by měly být uznány a zachovány. Navíc tato budova slouží dlouhá léta jako místní knihovna, volební místnost a je místem setkávání a vytváření společenského života.


Proto žádáme představitele Města, především Radu města, aby opětovně zvážila záměr prodeje. A aby Město Sušice pečlivě zvážilo možnosti zachování této budovy ve veřejném vlastnictví a hledalo alternativní způsoby jejího využití. Existuje mnoho možností, jak tuto budovu zachovat pro kulturní centrum, komunitní prostor, nebo ji využít pro další veřejné aktivity.


Podepisujeme tuto petici jako občané místní části, kteří si váží naší místní historie a chceme zachovat důležitou kulturní a společenskou infrastrukturu pro budoucí generace.


Prosíme o vaši podporu tím, že podepíšete tuto petici a přidáte se k našemu úsilí o záchranu budovy školy Chmelná 40.

Děkujeme vám za vaši podporu.


Petiční výbor:
Ing. Václav Šíma, Chmelná, 342 01 Sušice
Vlastimil Knődl, Chmelná 41, 342 01 Sušice


Knodl Vlastimil    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Knodl Vlastimil svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...