Mánes umělcům! Výzva Nadaci českého výtvarného umění.

Mánes umělcům!

Jde ale o to, aby nějaký Mánes vůbec byl!

Na základě prostudování aktuálních zjištění Dozorčí rady Nadace českého výtvarného umění („NČVU“) a po osobním setkání s jejími představitel*kami i s bývalými člen*kami Správní rady nadace považujeme situaci v „Mánesu“ za alarmující. Špatné hospodaření zadlužené instituce, které dále zhoršuje nepotismus, netransparentnost a vyhýbání se řádné vnitřní kontrole, nelze po výhradách Dozorčí rady brát na lehkou váhu. Vedení instituce ale – přinejmenším ústy ředitelky Dagmar Baběradové – zjištění Dozorčí rady zlehčuje.

Jsme přesvědčeni, že NČVU musíme vyzvat k volbám do svých orgánů a kulturní organizace k postavení nezávislých kandidátek.

Iniciativa Mánes umělcům v roce 2013 nedosáhla žádoucích systémových a personálních změn uvnitř nadace. Následující vývoj nicméně potvrdil, že NČVU není s to plnit žádnou z deklarovaných kulturních funkcí. Nové závěry Dozorčí rady pak dokládají, že místo maximálního úsilí o hledání zdrojů ke splacení dluhu, který vznikl rekonstrukcí budovy Mánesa, NČVU pronajímala nevýhodně své majetky a zmenšovala tak své příjmy. Dlouhodobě tak zvyšuje riziko, že přijde i o nejhodnotnější ze svých majetků – budovu Mánesa. Tato zjištění by Správní rada neměla ignorovat. Na místě naopak je vyvodit z nich důsledky. Její poslední kroky však krizové situaci neodpovídají. Namísto razantních činů, které by zahrnuly i řádné volby do Správní rady, využila svých stanov a prodloužila si funkční období o dalších pět let.

Funkční období stávající Dozorčí rady končí 12. května 2024. Reálně proto hrozí, že příští Dozorčí rada, jejíž člen*ky volí Správní rada NČVU, bude vybrána tak, aby se o problémech přestalo mluvit. Žádáme proto Správní radu, aby vyhlásila řádné a veřejné volby!

Apelujeme na Správní radu, aby správně zhodnotila dlouhodobou agónii NČVU, a prosadila volbu nestranných a nezávislých kandidát*ek do Správní a Dozorčí rady. Věříme, že nikdo z Vás se nechce stát hrobníkem Mánesa. Hledáme proto ve Vašich řadách podporu pro personální změny, které NČVU zajistí (1) řádnou správu jejího majetku s péčí řádného hospodáře, (2) dohled nad tímto hospodařením a (3) hledání cesty z vážné situace, do níž se nadace dostala.

Rozhodli jsme se rovněž využít článku VI, bodu 20 platného statutu NČVU, který umožňuje nominaci člen*ek Správní rady ze strany „autorů děl výtvarného umění, sdružení výtvarných umělců majících právní subjektivitu, případně skupin těchto sdružení“. Vyzýváme proto všechny spolky, sdružení a další organizace z oblasti výtvarného umění, a to včetně vysokých výtvarných škol, aby v případě řádných voleb nominovaly své kandidát*ky!

Nevíme, zda Mánes půjde zachránit. Měli bychom však udělat vše, aby zachráněn byl.

Stručné objasnění situace NČVU doporučujeme článek Co se děje v Mánesu? V magazínu Artalk.info https://artalk.info/news/co-se-deje-v-manesu. K doplnění informací poslouží výzva Dozorčí rady NČVU nebo podrobná zpráva tohoto orgánu, které jsou uveřejněny na https://spolekskutek.cz/project/manes-umelcum/.

Podporu navrhovaným krokům vyjádříte podpisem této výzvy.

Děkujeme, že Vám na Mánesu záleží.

Výbor Spolku Skutek


Jiří Ptáček    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Jiří Ptáček bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...