Nechceme Lidl v Králíkách na úkor živnostníků

Vážená paní, Vážený pane.

Na jednání Zastupitelstva města Králíky, které proběhlo v pondělí 13.7. 2020, byl projednán zájem developerské společnosti o výstavbu dalšího marketu v Králíkách. Zastupitelstvo již přijalo rozhodnutí zahájit přípravu pozemku k prodeji a po dokončení této přípravy bude na svém nejbližším jednání (možná již v září tohoto roku) rozhodovat o záměru prodeje tohoto pozemku developerské společnosti.

Jak důležité je toto rozhodnutí pro rozvoj a prosperitu města Králíky? Podle nás velmi!

Na první pohled by se mohlo zdát, že otevření nového marketu by mohlo být pro město Králíky přínosné, protože se argumentuje zvýšením zaměstnanosti. To však není úplně korektní argument, protože na objem zboží, které supermarkety produkují, potřebují relativně málo zaměstnanců. Navíc se uvádí, že konkurence, kterou nový market přinese, stlačí ceny a přinutí stávající firmy k vylepšení služeb a lidé se tak budou mít lépe, budou jim poskytovány lepší služby, což bude dobré pro veřejnost.

Podle řady studií má ale otevření marketu zcela opačný dopad na město a přilehlý region.

Obvykle se stává, že když se otevírá nový supermarket, malé místní obchody pomalu mizí. Každý nově otevřený supermarket způsobí krach mnoha malých obchodů. To vede nejen ke snížení zaměstnanosti v celém maloobchodním odvětví, ale často i k existenčním problémům místních obyvatel a jejich rodin. Některé studie dokládají, že až několik stovek lidí přišlo o místo po otevření supermarketu v jejich oblasti.

Je důležité, aby byl brán v úvahu celkový ekonomický a sociální dopad otevření dalšího, již třetího marketu v Králíkách, protože ten představuje vliv nejen na místní podnikání na Králicku, tedy na zaměstnanost a mzdy, ale i na úroveň života v našem regionu. Sekundárním dopadem jsou téměř jistě smutné, vylidněné ulice a náměstí města, kam už nebude důvod přicházet, region se stane neatraktivním a bude upadat ekonomicky i kulturně.

To všechno má dopad ještě na koloběh peněz v místní ekonomice, který ovlivňuje, nakolik se peníze, které firma a jednotlivec vydá, otočí v regionu a kolik jich nenávratně utíká mimo region. Jinými slovy, kolik peněz utratí firma a její zaměstnanci lokálně. U malých lokálních obchodů převládá vlastnictví místními obyvateli, ale velké obchodní řetězce provozované v České republice jsou téměř všechny vlastněny zahraničními společnostmi a proto peníze odtékají z města a regionu.

Zastupitelstvo města Králíky by mělo zvažovat svoje aktivity tak, aby více prospívaly dlouhodobému rozvoji místa a regionu, kde žijeme, a neupřednostňovalo relativní, krátkodobý efekt.

Žádáme pana starostu Kubína a Zastupitelstvo města Králíky, aby záměr prodeje pozemku developerské společnosti pro výstavbu dalšího, již třetího, marketu v Králíkách projednalo až po profesionální analýze ekonomického, sociálního a společenského dopadu na město a přilehlý region a dokázalo tím, že jeho rozhodnutí je zodpovědné a celkově přínosné pro rozvoj a prosperitu města Králíky a přilehlého regionu. 

Žádáme pana starostu Kubína, aby se k našemu požadavku vyjádřil veřejnou písemnou odpovědí. V ní by měly být zmíněny výsledky studie a v případě výstavby Lidlu také konkrétní aktivity města realizované z výnosu prodeje pozemku developerovi. Takové aktivity mají podpořit dlouhodobý rozvoj města Králíky, zvyšování úrovně života v našem regionu i jeho atraktivity pro malé podnikání.

Pozn. Tato výzva v papírové podobě s podpisy několika desítek lidí byla dne 20.7.2020 předána panu starostovi Kubínovi.


Marek Krátký    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Marek Krátký, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...