Proti zákazu šlechtických titulů-Zákon č. 61/1918 Sb.

Quoted post


Nepřihlášený uživatel

#9

2012-04-30 15:02

Tato petice plně vyjadřuje můj postoj k této problematice. Je naléhavě třeba obnovit a posílit vědomí kontinuity s naší minulostí.

Odpovědi


Nepřihlášený uživatel

#17 Re:

2012-06-12 10:05:05

#9: -

Obnovit historickou kontinuitu? Hmm... Pokud mně je známo, tak různá hrabata a knížata do našich zemí přivlekl s sebou až Ferdinand II. po Bílé Hoře. Půvoní česká šlechta takových titulů neužívala. Zrušení tohoto zákona by tedy znamenalo glorifikaci přivandrovalců a zrádců, kteří po roce 1618 naši zemi rozchvátili. Že by měl někdo zájem na obnovení pobělohorských poměrů? Takovou petici nepodepíšu ani omylem!