Petice za zákaz používání herbicidu Roundup

Quoted post

Anna Lepšová
Nepřihlášený uživatel

#23 Použití Roudupu jako desikantu?

2014-06-02 10:27

Roundup je údajně používaný jako desikant, který urychluje a standardizuje zrání řepky a slunečnice. Další desikanty jsou používány pro standardizaci úrody drobného ovoce (višně). To vše má usnadnit strojovou sklizeň. Chci, aby o tomto byly zveřejněny podrobné informace, vč. o rizicích pro zdraví člověka a vlivu na přírodní prostředí, na živočichy, rostliny a na mikroorganismy. Není nic smutnějšího, než zčernalá pole slunečnice na moravských lánech. A také je dost hrozivá představa, že rezidua desikantů jsou v rostlinných olejích určených ke spotřebě pro přípravu pokrmů.

Odpovědi


Nepřihlášený uživatel

#24 Re: Použití Roudupu jako desikantu?

2014-06-02 12:06:20

#23: Anna Lepšová - Použití Roudupu jako desikantu? 

 Nepoužívejte cizí pojmy, které neznáte, zesměšňujete se. Také by nemělo být víc než dvě "údajně" v jedno souvětí.