Proti zákazu šlechtických titulů-Zákon č. 61/1918 Sb.


Nepřihlášený uživatel

/ #14

2012-05-30 02:25

Tento Zákon 61/1918 je nezmyselný v celej EÚ už neplatí, len v ČR a na Slovensku. Zákon bol účelový odobrať šľachte majetky a zbaviť ich rodových titulov, ktoré im boli udelené Panovníkmi. Tak napríklad náš rod bojoval proti Turkom na oslobodzovaní Slovenského územia vid. http://www.vonkovacs.mypage.cz, Bohumil Kováč, Slovensko.