Petice proti přejmenování letiště Ruzyně na letiště V. Havla.


Nepřihlášený uživatel

/ #427

2011-12-27 21:09

Role Václava Havla při vjednávání s komunisty při předávání moci je velmi problamatická a má řadu otázek.Jeho spolupráce s Čalfou a mnoho jeho poradců na hradě z řad komunistů je známá. Proč tomu tak bylo nebylo vysvětleno stejně jako to, že zajistil komunistům beztrestnost, že za jeho přispění došlo ke skartaci seznámům StB a nebyly nikdy zveřejněny jména důstojníků StB a žádný z nich nebyl za svoji činnost potrestán, stejně tak jako nebyli potrestáni a mejetku zbaveni komunističtí pohlaváři. Dokud se tato role V. Havla nevysvětlí, pak nemohu souhlasit s tím, co je navrhováno jeho různými příznivci a s uvedených důvodů pokládám všechny takové návrhy za předčasné.