Rodiče za lepší školství - nesouhlasíme s vizemi ministra Chládka


Nepřihlášený uživatel

/ #21

2015-05-20 20:41

Petici jsem podepsal, jelikož souhlas převažuje nad nesouhlasem. Přesto souhlasím s panem ministrem ohledně zavedení povinných přijímacích zkoušek. Školy jsou momentálně financovány podle počtu žáků a stávající systém vede v situaci, kdy je mnoho škol a málo dětí, k tomu, že jsou na maturitní obory přijímáni žáci, kteří k tomu nemají sebemenší předpoklady. Tito žáci jsou pak z finančních důvodů na těchto školách uměle drženi bez ohledu na jejich neodpovídající prospěch. Dochází tak k obrovské devalvaci celého vzdělání a rozkladu systému, na který nejvíc doplatí ti, kdo se skutečně snaží. Maturita naprosto ztratila svoji váhu a postupně ji ztrácí i vysokoškolské vzdělání.
Ať si každý rodič svobodně vybere školu pro své dítě, aniž by mu to kdokoliv určoval, ale ať také toto dítě prokáže pro studium své předpoklady. Anebo ještě lépe jinak: změňme systém financování škol tak, aby se školy nemusely rozhodovat mezi čestným hodnocením a snižováním laťky lajdákům, aby tím zachránily nějaké ty finance do svého skrovného rozpočtu. Pak nebudeme muset studijní předpoklady testovat před vstupem žáka na školu, ale plně se projeví až během studia. Je to lepší varianta, ale nereálná v současném systému. Škola si pod sebou větev neuřízne a vyhozený žák ji nyní stojí kolem 20 000 Kč za školní rok. To je dost na to, aby si škola jeho vyhození rozmyslela a nechala ho dostudovat, i když ten žák nic nedělá, ani neumí.
Jsem učitel na střední škole a otec dvou malých dětí. Vím, o čem mluvím.