Petiční akce na podporu spisovatelky Lenky Procházkové a režiséra


Nepřihlášený uživatel

#1

2012-02-01 15:23

Je to nejkvalifikovanější a občansky nejstatečnější vystoupení posledních let proti době bezpráví, kterou je třeba zásadně napravit

Nepřihlášený uživatel

#2

2012-02-01 15:29

Nesouhlasím s prolomením restituční hranice před datum 25.2.1948. Nevěřím,že majetek v tomto rozsahu církev v 20.století vlastnila. Nesouhlasím s bianko šekem Vatikánu, kdy někdo vyčíslí majetek, aniž by vytvořil relevantní soupis.

Nepřihlášený uživatel

#3

2012-02-01 15:48

Trestní oznámení na podezření porušení zákona může dát každý!A tak jsem také poslal trestní oznámení na vladu ČR s porušení § 220,§ 309,§310 na Krajský soud v Praze.

Nepřihlášený uživatel

#4

2012-02-01 16:01

Z hlobi duše jsem přesvědčen o správnosti tohoto trestního oznámení.V případě nutnosti,jsem připraven vždy prosazovat jedině správné demokratické hodnoty jako takové.Jakožto tyto hodnoty prosadit i v tomto státě.

Nepřihlášený uživatel

#5

2012-02-01 16:10

Děkuji za tuto petici.

Nepřihlášený uživatel

#6

2012-02-01 16:18

...s peticí souhlasím tak,jak je vyjadřuje i můj názor

Nepřihlášený uživatel

#7

2012-02-01 16:57

Takřka za vše zlé v dějinách lidstva může církev...hromadění nakradeného majetku je jen špičkou ledovce špatností téhle sbírky nepoučitelných pedofilů a manipulantů...pokud tvrdí, že jejich hlavním posláním je služba...a to služba v pokoře, tak pár takových mezi nimi je, jsou obdivuhodní, ale v mizivé menšině...ti se ale o majetek nezajímají...že ano pane Graubnere a pod.

Nepřihlášený uživatel

#8

2012-02-01 17:05

Zdravím Vás
Petice je dobrá věc, ale pozor , aby se nepřiživili některé parlamentní strany a nedopadlo to jako akcí "Děkujeme odejdete" Proti podvodné opoziční smlouvě V. Klause ODS a M.Zemana ČSSD. Kdy to chtěla využít Monika Pajerová k tomu, aby se dostala do parlamentu.
Seznamte s Peticí zástupce západních sdělovacích prostředků (tj. televize, rozhlasové stanice a tisk) zejména německou ARD. Ta to zveřejní.

Nepřihlášený uživatel

#9

2012-02-01 17:06

Souhlasím s odstoupení vlády a přikláním se k
petiční akci

Nepřihlášený uživatel

#10

2012-02-01 17:22

Doufam že Ji to vyjde

Nepřihlášený uživatel

#11

2012-02-01 17:23

Souhlasim

Nepřihlášený uživatel

#12

2012-02-01 17:25

Děkuji za toto občansky silné a statečné gesto, ráda se připojuji se svým podpisem.
Věřím, že společně to dokážeme. KS

Nepřihlášený uživatel

#13

2012-02-01 17:34

Souhlasím se vším co je uvedeno

Tento příspěvek byl odstraněn jeho autorem (Zobrazit podrobnosti)

2012-02-01 17:35Nepřihlášený uživatel

#15

2012-02-01 17:37

Takřka za vše zlé v dějinách lidstva může církev.

Nepřihlášený uživatel

#16 Nic než souhlas

2012-02-01 17:44

Děkujeme pani Procházková

 


Nepřihlášený uživatel

#17

2012-02-01 17:45

V tomto případě nesouhlasím s tvrzením, že co bylo ukradeno, musí být navráceno. Jsem přesvědčen, že majetek, který má být jakoby navrácen byl naopak ukraden obyčejným lidem. Kdo trošku čte dějiny ví, jakým způsobem církev majetek nabývala - odpustky, inkvizice, křížové války. To nemá s učení KRISTA vůbec nic společného.. Ať má církev skromný majetek, ale ať na něm také sama hospodaří. Není nic jednodušího než si nechat vrátit něco, co mě vlastně nepatří a pak na tom nechat robotovat jiné, tak jak to dokázala většina novodobých zbohatlíků. Ale proti politické zvůli stejně nic nezmůžem, i když již kardinál Tomášek ( a toho jsem si za jeho vystupování vážil)se spokojil s majetkem již vydaným.
Tesař

#18 Re:

2012-02-01 17:50

#3: -  Trestní oznámení lze podat na PČR, ta potom - zjistí-li, že se jedná o trestný čin - předá věc k dalším úkonům na příslušné státní zastupitelství. Nebo je možno trestní oznámení pofat na státní zastupitelství a to nařídí PČR vyšetřování. 

 


Nepřihlášený uživatel

#19

2012-02-01 17:54

jsou-li opět vedeny tendence církev přirovnat k státní instituci vládnoucí, pak....
Bude -li církev spravovat stávající majetek jako dobrý hospodář....
Sám Ježíš vyházel kupce z božího stánku, že kupčení není základem víry, základem víry je úcta a pracovitost...

Nepřihlášený uživatel

#20

2012-02-01 18:03

Ztotožňuji se s argumenty Lenky Procházkové a rovněž se závěry, které z těchto argumentů zcela logicky vyplývají. Podezření ze závažné trestné činnosti, byť ve stádiu pokusu, podporuje i to, že občanům nebylo umožněno seznámit se se soupisem majetku, který má být církvím vydán, ani jeho skutečné ocenění.

Nepřihlášený uživatel

#21 Nejde vracet něco, co dotyčný v době, kdy o to měl údajně přijít, nevlastnil

2012-02-01 20:07

Je dobře, že tato petice vznikla i že jednání, které není v souladu s právem a může být na ně pohlíženo jako o trestný čin ve stadiu pokusu, nebylo přejito mlčením...

Marek

Nepřihlášený uživatel

#22

2012-02-01 20:08

Jsem s Vámi. Čermák

Nepřihlášený uživatel

#23

2012-02-01 20:22

Odvážná žena..Smekám.. :o)
Není přece možné,aby církve kradly celou dobu v minulosti a chystali se krást ještě ve větším !!!!
Stanislav

#24

2012-02-01 20:52

podporuji krok p.Procházkové bez výhrad

Lada

#25

2012-02-01 21:11

Když jim to ten bolševik Josef II. sebral, ať jim to zase kouká pěkně vrátit!!
Nevidím důvod, proč by to za Josefa II. měli vracet občané Česka.