Zastavit zavádění 5G, dokud studie neprokáží nezávadnost. Zabývat se ochrannými limity pro stávající technologie.

Zastavit zavádění 5G, dokud studie neprokáží nezávadnost. Zabývat se ochrannými limity pro stávající technologie. / Oznámení / Naše celoevropské sdružení vůči nežádoucím účinkům bezdrátových technologií / Komentáře

No messages
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...