Zastavit zavádění 5G, dokud studie neprokáží nezávadnost. Zabývat se ochrannými limity pro stávající technologie.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...