Zastavit zavádění bezdrátových sítí 5G a zabývat se diskusí nad ochrannými limity pro stávající technologie

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...