Demokracie nesmí umřít na COVID 19

My níže podepsaní, vědomi si omezení, která nám ukládají vládní nařízení, a tedy nemožnosti jinak vyjádřit svůj občanský postoj, například demonstrací, žádáme, aby se v době trvajícího nouzového stavu žádným způsobem neomezovaly pravomoci Parlamentu a neoslabovaly demokratické principy České republiky.
V posledních dnech jsme znepokojeni kroky ministra obrany Metnara, který předložil vládě materiál, v němž navrhuje cestu k převzetí rozhodování Parlamentu vládou, potažmo premiérem. V kontextu snahy prodloužit nouzový stav, zavádění tzv. chytré karantény, omezení pohybu i jiných omezení svobod, ke kterým vláda přistoupila v souvislosti s bojem proti koronaviru, jsou podobné, parlamentní demokracii omezující snahy naprosto nepřijatelné.
Protipandemická opatření nesmějí vyústit v oslabení a omezení svobody a demokracie v naší zemi.
Výstrahou nám může být dění v Maďarsku, kde pod rouškou boje s koronavirem vláda prakticky odstavila parlament a strhla moc výlučně na sebe.
My, zde podepsaní, vyzýváme vládu ČR: nekonejte žádné kroky, které by mohly vést k omezení pravomocí Parlamentu a k oslabení demokratických principů České republiky.

Czernin-petice1.jpgZa petiční výbor: Tomáš Czernin, Tomáš Klinecký, Terezie Radoměřská    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Za petiční výbor: Tomáš Czernin, Tomáš Klinecký, Terezie Radoměřská svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...