ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ODVOLÁNÍ OMBUDSMANA STANISLAVA KŘEČKA A JEHO ZÁSTUPCE VÍTA ALEXANDRA SCHORMA

My, níže podepsaní občané České republiky,

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, prostřednictvím této petice,

ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ODVOLÁNÍ STANISLAVA KŘEČKA Z POZICE OMBUDSMANA ČESKÉ REPUBLIKY, NEBOŤ JE POD JEHO VEDENÍM ZCELA NEFUNKČNÍ A PARALYZOVÁN VE SVÉ ČINNOSTI. MÍSTO TOHO, ABY DOSTÁL SVÉMU JMÉNU OCHRÁNCE LIDSKÝCH PRÁV A PRÁVA OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY HÁJIL, ČINÍ OPAK. ŠKODÍ A SEDÍ JAK ŽÁBA NA PRAMENI PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI.

Již od samého počátku panovaly pochyby o tom, zda bude Stanislav Křeček kompetentní a dostatečně morální osobou pro vedení takto důležité funkce. Tyto pochyby se bohužel zcela naplnily a úřad ochránce lidských práv je pod jeho vedením zcela nefunkční, paralyzován a stal se baštou bezpráví.

https://www.ochrance.cz/o-nas/ombudsman/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_K%C5%99e%C4%8Dek

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/634604/proc-ombudsman-krecek-vadi-a-kdo-ho-brani-slib-slozi-do-rukou-sefa-komunistu.html

Citace z textu:

"Jedni Stanislavu Křečkovi (81) vyčítají opakovanou relativizaci práv menšin a výroky hraničící s rasismem. Nebo také publikaci textů poplatných komunistickému režimu. V neprospěch nově zvoleného ombudsmana hraje také neoprávněné používání právnického titulu a vysoký věk."

K nekvalitní práci Stanislava Křečka se připojil také jeho zástupce Vít Alexander Schorm, který v roli ochránce práv dětí stejně tak, jako jeho nadřízený fatálně selhává a vynáší účelově vadné zprávy s cílem zakrýt systémové selhání úředníků státní správy.

https://deti.ochrance.cz/kdo/zastupce/

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADt_Alexander_Schorm

Úřad ombudsmana zcela v rozporu se svým posláním vynakládá maximální úsilí a zdroje na to, aby zakryl fatální selhání státu Česká republika a jím způsobené masivní porušování lidských práv a právního státu.

Přebujelá státní správa České republiky je jako rakovina, která metastázuje, požírá a bez milosti ničí vlastního hostitele. Funguje na zpětný chod a dělá opak toho co by měla, škodí, ničí, lže, manipuluje, podvádí, používá nekalé praktiky, dopouští se protiprávní činnosti, zákony si vykládá a upravuje podle sebe, kryje trestnou činnost úřadů a úředníků státní správy a bezmezně, bezskrupulózně a bez uzardění zneužívá svoji moc.

Kontroly kontrol jsou nastaveny tak, aby zabránily prokázání pochybení úřadů napříč celou státní správou. Počínaje PČR, GIBS, NCOZ, BIS, STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍM, OSPOD, UMPOD, PŘES ÚŘAD OMBUDSMANA, CELOU STRUKTURU JUSTICE AŽ PO ÚSTAVNÍ SOUD A KONČE POLITICKOU SCÉNOU, KTERÁ TENTO STAV TOLERUJE, NEBOŤ JÍ SAMÉ VYHOVUJE. 

Marast a chaos panující v České republice způsobený účelovým systémovým selháním úředníků a úřadů státní správy nemá obdoby. Rozsah porušování práv občanů je svým rozsahem daleko za hranou roku 1989. To vše v době, kdy je Stanislav Křeček na postu ochránce lidských práv a Vít Alexander Schrom na pozici jeho zástupce.

Úředníci státní správy vytvořili rozkradený stát bez budoucnosti a bez vymahatelnosti práva a spravedlnosti, plný nešťastných lidí trpících v bídě a beznaději, ponechaných bez zájmu a bez pomoci. 

Vzhledem k nezpochybnitelné skutečnosti fatálního selhání ve funkci zástupce ombudsmana České republiky a to jak z hlediska lidského, tak z hlediska profesního, morálního i etického, apelujeme na Alexandra Víta Schorma, aby na funkci ombudsmana rezignoval bezodkladně a to ještě dnes.

Ke stejnému aktu vyzýváme také ombudsmana České republiky Stanislava Křečka, který z úřadu ombudsmana učinil baštu bezpráví.

Ačkoliv jsou na systémové selhání zaměstnanci úřadu Ombudsmana dlouhodobě upozorňování, situaci ignorují a neřeší.

Tímto jejich přístupem se Česká republika postavila na úroveň autokratických režimů, kde vymahatelnost práva a spravedlnosti neexistuje a pravdu má jen ten, kdo má moc a kde jsou mocní a vlivní nepostižitelní

 

DŮKAZ:

Trestní oznámení na organizovanou skupinu úředníků státní správy:

https://www.petice.com/trestni_oznameni_na_organizovanou_skupinu_zloinecke_spoleni_uednik_statni_spravy_a_dalich_zaangaovanych_osob

 

Audionahrávka – Telefonát s úřadem ombudsmana

https://rumble.com/v1cqojz-kauza-truth-ombudsman.htmlCO POŽADUJEME:

- Okamžité odvolání ombudsmana Stanislava Křečka

- Okamžité odvolání zástupce ombudsmana Víta Alexandra Schorma

- Okamžité exemplární potrestání Stanislava Křečka a Víta Alexandra Schorma

- Okamžitou hloubkovou kontrolu a revizi činnosti úřadu ombudsmana nezávislým orgánem

- Okamžitou nápravu stavu věcí a správnosti plnění účelu úřadu ombudsmana, ochránce lidských práv.

- Okamžité přijetí smysluplných opatření k tomu, aby se takto fatální selhání úřadu ombudsmana již nemohlo opakovat.

- Žádáme Poslaneckou sněmovnu, aby neprodleně vyvolala interpelace z důvodu nefunkčnosti úřadu Ombudsmana. 

- Žádáme změnu legislativy tak, aby ombudsman nebyl neodvolatelnou, nedotknutelnou a nepostižitelnou osobou.

 

Velmi vám děkujeme za čas věnovaný přečtení této petice. Souhlasíte-li s jejím zněním, tak ji prosím podepište a sdílejte ji, ať se dostane ke všem, kteří smýšlejí stejně jako my. Každý hlas je důležitý a vyjadřuje sílu společného názoru.

Budete-li mít čas a chuť, přivítáme také váš komentář u podpisu petice, který nastaví panu ombudsmanovi a jeho zástupci zrcadlo a sdělí jim, co nám na jejich jednání a rozhodnutích, které ovlivňují naše životy, vadí. Napsat můžete krátce také něco o sobě, aby bylo zřejmé, že jsme skuteční lidé a existujeme.

SEMINÁŘ O NEVYMAHATELNOSTI PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE: 

https://www.youtube.com/watch?v=e3Omld66KmE&list=PLGYy1yWoG9s77kMkFpoPSc3e6fO0qJbL1&index=6

ČESKÁ JUSTICE JE OTRÁVENÉ JABLKO

https://www.info.cz/video/tema/nad-ceskou-justici-visi-stin-komunismu-soudci-se-s-temnou-minulosti-nikdy-nevyporadali

KOMUNISTÉ V JUSTICI

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/soudci-clenstvi-v-ksc_1811170600_pek

KOMUNISTÉ NA STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/statni-zastupci-data-ksc-komunismus-totalita-soudy-justice_1901070600_pek

 

PETICE BUDE PŘEDÁNA

NADNÁRODNÍM INSTITUCÍM:

EVROPSKÉ UNII, RADĚ EVROPY, EUROPARLAMENTU

EUROOMBUDSMANOVI: https://www.ombudsman.europa.eu/cs/home

OLAF: https://ec.europa.eu/anti-fraud/index_cs

PREZIDENTOVI ČESKÉ REPUBLIKY: https://www.hrad.cz/

VLÁDĚ: https://www.vlada.cz/cz/vlada/

SENÁTU PČR: https://www.senat.cz/

PSP ČR: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?akk=7

OMBUDSMANOVI: https://www.ochrance.cz/

MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/rodina-a-ochrana-prav-deti

NCOZ: https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_centr%C3%A1la_proti_organizovan%C3%A9mu_zlo%C4%8Dinu

GIBS: https://www.gibs.cz/uredni-deska

BIS: https://www.bis.cz/

VÝBORU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE:

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/web/internet/5/struktura/vybory/vvvk

POLICII ČESKÉ REPUBLIKY: https://www.policie.cz/VEŘEJNÁ SPRÁVA

https://cs.wikipedia.org/wiki/Listina_z%C3%A1kladn%C3%ADch_pr%C3%A1v_a_svobod?fbclid=IwAR2qdRnoluyFXLGBeGYicWNK0golZFlzTfzhXlq3KyZMOF0YVVmw5SqXnSI

VÝROČNÍ ZPRÁVY BIS

https://www.bis.cz/vyrocni-zpravy/

VÝROČNÍ ZPRÁVA BIS 2016

https://ekonomickydenik.cz/ceska-justice-podle-bis-pokracuje-neucelne-nakladani-s-prostredky-jmenem-verejneho-zajmu/

Citace z textu:

Při vyslovené podpoře veřejného zájmu lze pod jejím pláštíkem obejít zákony i dobrou praxi a podvést a oloupit tak obyvatelstvo. Jde o dotace, různé žádosti i ovlivňování legislativního procesu ve prospěch některých skupin obyvatelstva. Tato praxe se od státu šíří do krajů, měst a obcí. Vyplývá to z výroční zprávy BIS za rok 2016. BIS tyto skutečnosti do zprávy zařadila opakovaně. Od loňska se tak v České republice nic nezměnilo.

VÝROČNÍ ZPRÁVA BIS 2013

https://www.ceska-justice.cz/2014/10/bis-moderni-organizovany-zlocin-prorostl-statem-i-obcemi/

Citace z textu:

Klientelismus, korupce a dysfunkce orgánů veřejné správy, zájmové skupiny uplatňující vliv na instituce státu a samospráv, ovlivňování legislativy, propojování podnikatelů se zástupci státní správy i zástupci regionální politiky, střet zájmů, zneužívání veřejných prostředků, parazitování na sektorech zdravotnictví, školství, dopravy či odpadového hospodářství, pro stát nevýhodně prodeje i nákupy, tak popisuje český stát Výroční zpráva BIS za rok 2013. Ze zprávy vyplývá, že organizovaný zločin prorostl státem, kraji i obcemi.

VÝROČNÍ ZPRÁVA BIS 2010

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/soudci-se-stykaji-se-zlocinci-a-justici-ohrozuje-korupce-varuje-bis.A110906_144433_domaci_js

Citace z textu:

Česká tajná služba kritizuje poměry v české justici. BIS ve výroční zprávě za loňský rok poukazuje nejen na podivné chování některých soudců a státních zástupců, ale také na situaci, kdy se i po odhalení skandálních praktik na plzeňské právnické fakultě vlastně nic nestalo.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/soudci-se-stykaji-se-zlocinci-a-justici-ohrozuje-korupce-varuje-bis.A110906_144433_domaci_js

VÝROČNÍ ZPRÁVA BIS 2006

https://www.epravo.cz/top/clanky/organizovany-zlocin-se-snazi-proniknout-do-justice-44170.html?mail

Citace z textu:

Předmětem zájmu organizovaného zločinu je stále častěji justice. Uvádí to ve své výroční zprávě za loňský rok Bezpečnostní informační služba (BIS) s tím, že má informace o korupci na různých úrovních soudů. Dalším nebezpečím jsou podle BIS skupiny navzájem propojených osob ze samosprávy, advokacie nebo školství, které mají právní vzdělání a zároveň vliv na proces tvorby nových zákonů. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA BIS 2004

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/bis-organizovany-zlocin-se-snazi-proniknout-do-politiky-i-ekonomiky_200410161140_mkaclova

Citace z textu:

Organizovaný zločin chce u nás proniknout do politiky i ekonomiky. Mluví o tom výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za loňský rok zveřejněná na internetu. Podle ní se mafie zaměřuje na mladé politiky, kteří svou kariéru teprve začínají. Nelegální struktury se tak připravují na jejich využití, pokud by v budoucnu zastávali významné funkce. Organizovaný zločin se zajímá i o exekutory, konkurzní správce a snaží se proniknout do policie i justice.

 

EVROPSKÁ ÚMLUVA O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV

https://www.echr.coe.int/…pdf

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY:

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

PRÁVO NA SPRAVEDLIVÝ PROCES:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo_na_spravedliv%C3%BD_proces

OBČANSKÁ PRÁVA:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_pr%C3%A1va

ORGANIZOVANÝ ZLOČIN SE KOMPLEXNĚ IMPLEMENTOVAL DO KLÍČOVÝCH STRUKTUR ČESKÉ STÁTNÍ SPRÁVY - SOUDŮ, STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ, POLICIE, MĚSTSKÉ POLICIE, GIBS, BIS, OSPOD, UMPOD, ÚŘADU OMBUDSMANA A DALŠÍCH INSTITUCÍ. PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI SE V NĚM DOVOLAJÍ JEN VYVOLENÍ A TI, KTEŘÍ SI TO ZAPLATÍ.

 

PRÁVO NA ODPOR:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo_na_odpor

 

CITACE:

Článek 23 Listiny základních práv a svobod

V České republice je právo na odpor výslovně zakotveno v článku 23 Listiny základních práv a svobod[3]a je podmíněno dvěma skutečnostmi, které musí být splněny současně:

  • odstraňování demokratického řádu lidských práv a základních svobod založeného Listinou základních práv a svobod a

  • znemožněná činnost ústavních orgánů a účinného použití zákonných prostředků.

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

 

Věřím, že pravda a spravedlnost vyjde na světlo a zvítězí...

 

PROSÍM PODPOŘTE BOJ ZA SPRAVEDLNOST PRO MÉHO SYNA.

ZA PODPORU A OCHOTU POMOCI VÁM ZE SRDCE DĚKUJI.

ČÍSLO ÚČTU: 232303967/0600

POZNÁMKA K PLATBĚ - TIP

 

ZA PODPISY A SDÍLENÍ PETIC, ZA POMOC I PODPORU VÁM VŠEM DĚKUJEME.

Váš podpis je třeba potvrdit ve zprávě, kterou obdržíte na Váš email. Bez potvrzení podpisu je podpis neplatný.

 

Přejeme Vám všem, kteří nám pomáháte podílet se na pozitivní změně, krásný den.

Autorka a iniciátorka petice a také milující matka uneseného syna

 

DĚKUJI VÁM A DALŠÍM SKVĚLÝM LIDEM, KTEŘÍ MNĚ I MÉMU SYNOVI NEZIŠTNĚ POMÁHAJÍ A HÁJÍ NAŠE PRÁVA A SVOBODY.

 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO NAŠICH FACEBOOKOVÝCH SKUPIN

 

ARIANA ALLIANCE

https://www.facebook.com/…022

ČESKÝ NÁROD SOBĚ

https://www.facebook.com/groups/154987055862763

PRÁVO A ZÁKONY ČESKÉ REPUBLIKY

https://www.facebook.com/groups/325408609297877

MĚSTO CHRUDIM - INDEPENDENT

https://www.facebook.com/groups/339110221390534ARIANA

Jaroslava Ryšková

MILUJÍCÍ MATKA SVÉHO SYNA

AUTORKA A INICIÁTORKA PROTESTNÍCH PETICZALOŽENÍ PETICE DNE 6. 6. 2023.

POSLEDNÍ AKTUALIZACE DNE 7. 6. 2023.

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. ALL RIGHTS RESERVED.


Jaroslava Ryšková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jaroslava Ryšková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...