Za vytvoření vysoké umělecké školy v Ostravě (AMSU)

Kontaktujte autora petice

Dobudování skeletu i jatek

2023-05-31 11:39:16

Budova ostravského skeletu byla úspěšně i díky této petici a aktivitám spolku Quadrom dokončena v r. 2019 a sídlo akademie v ní nakonec není, protože slouží jen komerčním nájmům (i přesto je budova dodnes asi způli neobsazená). Sídlí v ní ale například kavárna Skelet Café. 

Rekonstrukce městských jatek pak byla dokončena na podzim r. 2022 a sídlí v ní městská příspěvková organizace Galerie Plato. Ke komplexu budov náleží i Zahrada přítomnosti. 


Matteo Difumato

Doplnění k AMSU

2013-01-21 18:53:17

Moc si vážím toho, že radnice jatka konečně zakoupila a že je zrevitalizuje. Vzhledem k tomu, že jde o nákladný projekt, akademie a ostravský skelet nyní není prioritou našeho sdružení. Jsme rádi, že můžeme dotáhnout do konce náš předešlý projekt, na kterém jsme bez ustání usilovně pracovali a organizovali kvůli němu bojkoty celých 8 let.

K akademii dodám, že Leoš Janáček usiloval o zřízení hudební akademie v Brně celý svůj život, JAMU byla však zřízena až v r. 1947, tedy 18 let po jeho smrti a byla po něm následně pojmenována. Je to tedy i v případě ostravské varianty běh na dlouhou trať a nemusí získat podporu vždy a na všech stranách.

 

Matteo Difumato, koautor projektu.


Matteo Difumato

Jatka / Ostravský skelet / Akademie / Rozhovor

2013-01-14 02:23:48

Vážení přátelé!

Bývalá městská jatka v Ostravě jsou již na prodej a vypadá to, že se dostanou od nepovolaného vlastníka do dobrých rukou, objekt se zrevitalizuje ve prospěch neziskového sektoru a stane se tak novou vstupní bránou do města. Kulturní historická památka tohoto druhu si takovou pozornost jistě zasloužila. Slavíme tak své první úspěchy! Ministerstvo kultury reagovalo na naše výzvy a společnost Bauhaus ustoupila od jejich vlastnictví i s prodejem vlastního obchodního domu.


Není to však jediná stavba, která je trnem v oku Ostravanům. Další známou stavbou je "ostravský skelet" a vzhledem k tomu, že bychom podobným způsobem jako dosud rádi upozornili na neutěšivý stav nedostavěné budovy a šedou eminenci kolem vlastnictví objektu, rádi své aktivity spojíme s plánem vybudovat v ní sídlo nové ostravské vysoké umělecké školy.

Za Váš podpis za podporu vzniku AMSU děkujeme. Budeme rádi, když budete petici dále šířit a dáte o ní vědět všem svým známým. Pro jistotu připomínáme znění petice a odkaz, na kterém je možné petici podepsat:


Připojením podpisu k této petici otevřeně podporuji vznik vysoké umělecké školy v Ostravě (Akademie moravsko-slezských umění) a zřízení jejího sídla v ostravském skeletu na 28. října. Vysoce kvalifikovaní umělci musi z Ostravska za dokončením VŠ titulu do Brna, Prahy nebo zahraničí a nemají tak možnost udržet požadované umělecké kvality v kraji. Stejně tak budova ostravského skeletu po léta hyzdí centrum Ostravy a jejím dostavěním by se jednalo o ideální sídlo školy. Na Ostravské univerzitě se sice vyučují jisté umělecké obory, ale ne na požadované úrovni a s nedostatečným kvalifikovaným a odborným personálem.

Petici můžete on-line podepsat zde:

http://www.petice24.com/za_vytvoeni_vysoke_umlecke_koly_v_ostrav_amsu


Za jakoukoli participaci na projektech vřele děkujeme!

Váš tým

Quadrom o. s.

http://www.quadrom.mysteria.cz

 

A zde je text, který jsem psal dnes ve vlaku:

 

Ostravský skelet + akademie

 

Založení Akademie moravsko-slezských umění předpokládá vybudování svého sídla v ostravském skeletu na 28. října, kde bylo původně plánováno středisko komunistických pohlavárů. Objekt byl v majetku města a po revoluci prodán soukromému investorovi, který přislíbil torzo dostavět. Vzhledem – nejen k ekonomické krizi – ale také přebytkem administrativních a komerčních prostor – se novému majiteli nikdy nepodařilo sehnat dostatek budoucích nájemců – potažmo investorů a developerů, a tak neustále radnici žádal o znovuobnovení stavebního povolení a oddalování dokončení projektu. Město má k celé záležitosti indiferentní postoj, stejně jako donedávna mělo v případě bývalých městských jatek, na jejichž záležitost jsme ustavičně upozorňovali přes 8 let. Jejich stanovisko zní: „Nejsme majiteli, a tak je nám osud této stavby lhostejný a my v tom nic nezmůžeme.“ Společnost Red House Development, které v současnosti objekt patří, nemá nikde na sebe oficiálně uvedené kontakty, sídlo, webovky, vedení ani telefonní číslo. Přesto se nám podařilo zjistit, že samotnému vedení společnosti figuruje paní Sylvie Pyszková, kterou jsme několikrát kontaktovali korespondenčně. Jelikož na naše výzvy nereagovala, rozhodli jsme se ji kontaktovat nejprve osobně v jejím bytě v brněnských Černovicích a poté po dohodě v sídle společnosti s jiným jménem (!) v centru Brna. Z jednání nám bylo zřejmé, že společnost nemá evidentní zájem na dokončení projektu, že sama není investorem, nemá žádný kapitál a že chce na projektu co nejvíce vydělat prostřednictvím developerských investic a skrytého lobby. Pochopili jsme, že šedé pozadí kolem vlastnictví pozemku a stavby je zájmem několika soukromých osob a že jednání je i přes výše uvedené úzce propojeno se zájmy radnice, resp. se zájmy určitých politických person na ostravském magistrátě, kteří se podíleli na prodeji stavby.


Dostavěním ohyzdného objektu nám nejde primárně o umístění sídla akademie; ve hře jsou i alternativy Moravskoslezské vědecké knihovny (v tomto případě je navrhovaná varianta Černé kostky v blízkosti skeletu definována jako předražená) či sídla Janáčkovy filharmonie (sci-fi alternativu pro zajímavost tvoří i Institut pro výzkum teleportu).

„Hlavně už by se v Ostravě neměly stavět další prostory ke komerčnímu či administrativnímu využití s účelem co nejvíce na stavbě vydělat a vytěžit maximum na základě drahých nájmů, které platí většinou ostravští občané.“

Dostavěním budovy by měla vzniknout spojením ulic Zelená a 28. října nová ulice, pojmenovaná po guruovi českého nedivadla, panu Ivanu Vyskočilovi. Zaměřením by měla vysoká umělecká škola inklinovat zejména k literatuře a divadlu, a až ve druhé fázi by šlo o výtvarné a hudební umění. Specifikem by mělo být umožnění uměleckých studií handicapovaným občanům. AMSU svým cimrmanovským pojetím chce dokázat, že dosavadní výuka uměleckých studií na Institutu umění při Ostravské univerzitě nedosahuje požadovaných kvalit a nedisponuje dostatkem odborných pedagogů, resp. si zavírá dveře před inovacemi. Ačkoli je sice OSU velmi mladá, svými principy je značně konzervativní a zkostnatělá. Spolupráci mezi AMSU a OSU se však nebráníme – možná samotná Ostravská univerzita by měla pracovat na tom, aby se Fakulta umění osamostatnila a měla svou vlastní budovu a aby byla dosažená kvalifikace možná např. i titulem DrA. (doktor umění).


A konečně odpovědi na otázky z rozhovoru..

 

Jak vznikla petice Akademie moravsko-slezských umění v Ostravě?

Petice vznikla po mé osobní hluboké zkušenosti, kdy jsem podobně jako jiní po studiích na ostravské konzervatoři zběhl na DAMU. V komparaci
s ostatními „zběhlíky“ jsem usoudil, že Ostrava toho umělcům ve vzdělání ani v praxi příliš mnoho nenabízí. Mluvil jsem o tom s několika lidmi
– samozřejmě, že někteří byli pro, jiní proti, ale to patří ke každé myšlence, kterou člověk vypustí z úst.. Když např. vezmeme v potaz to, že Brno je co do velikosti města i počtem obyvatel přibližně stejně velké jako Ostrava, jihomoravská metropole má jen divadelních stánků, ať již oficiálních či neoficiálních, mnohem více. A to nemluvíme o moravskoslezské aglomeraci, která je mnohem větší než ta jihomoravská a sdružuje i spoustu dalších větších měst.

Kdy jste začali sbírat podpisy a kolik jich už máte?

Podpisy jsme prostřednictvím on-line petice začali sbírat teprve nedávno, takže jde zatím o směšný počet 11 podpisů. Ale předpokládáme, že také díky Vaší medializaci se tento počet značně navýší. Potřebujeme alespoň 1 000 podpisů, aby se jimi zabývalo město.

Proč si myslíte, že je potřeba další umělecká škola v Ostravě?

Nevím, co myslíte těmi předchozími. Konzervatoř je na každé větší město v republice standart. A můj názor na Fakultu umění při Ostravské univerzitě mi nikdo nevezme. Je to amatérsky stvořená instituce, a když z ní člověk vyjde, nemá ani pořádný diplom a už vůbec ne uplatnění.

Co myslíte tím, že umělci musí jezdit dostudovat do Brna či Prahy? Máte na mysli třeba to, že si tady kvalifikovaní umělci nemohou udělat třeba docenturu?

Každý umělec, více či méně úspěšný, vám řekne, že ve finále žádný diplom nepotřebuje. A docentura pro praktického umělce je také poněkud
spíše přítěží. Avšak běžně si mladí a leckdy velmi talentovaní lidé z Ostravy jezdí dělat magisterský titul do Brna nebo do Prahy. Bohužel to není jen o diplomu, ale jak jsem již naznačil, také o tom, že ostatní dvě velká města jim toho i z hlediska zaměstnanosti a uplatnění mohou nabídnout více. Nechtějí ztratit kontakt s divadlem, ale ještě stále touží být „v peřině“, resp. na akademické půdě, kde jim nikdo neohrozí jejich kreativní myšlení a vše je ještě tak trochu nanečisto. Prodlužují si tak studentský život i své mládí.

Jak je to s betonovým skeletem? Máte nějakou bližší představu, jak by se mohl proměnit ve školu? Odkud čekáte podporu v době, která není vůbec nakloněná zakládání nových vysokých škol?

K betonovému skeletu viz dopis, který jsem dnes napsal ve vlaku. S paní Pyszkovou jsem se předběžně bavil o pronájmu posledních dvou pater, která by se vybudovala jako propojený mezonet, ale když pochopila, že jsme nezisková instituce a že žijeme pouze z dotací a grantů, na které nikdy nevzniká právní nárok, nezaslala nám ani nabídku o možné spolupráci a smlouvu o nájmu budoucím. Máte pravdu, financování školy je velmi nákladná záležitost. Vůbec zřízení takovéto školy je nesmírně časově náročné, protože ji musí nejprve schválit v parlamentu (v tomto případě odmítám privátní struktury a zřízení soukromé vysoké školy) a pak teprve může dojít k naplňování ad hoc. Jen zde upozorním, že např. v Brně tvoří studenti a prostředky, které vloží během svého studia do životaběhu celého města, obrovskou část HDP. A funguje to tak i v jiných studentských městech. Navíc jsou to peníze, které by se nám měly časem vrátit v erudovaných a perspektivních zaměstnancích a odbornících.

Zjistil jste, komu skelet patří a jaké s ním má případně majitel záměry?

Opět zde odkazuji na dopis napsaný dnes ve vlaku.


Quadrom o. s.Sdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.