Zachraňte dětské hřiště na Šafránce v Řeporyjích!

Kontaktujte autora petice

Výsledek jednání zastupitelstva UMČ 26.4. 2023

2023-04-27 15:53:54

Vážení petenti, zastupitelstvo UMČ včera zamítlo návrh na odkup pozemků pod hřištěm (tržištěm) za nabízených 1.750.000,- Kč. Žádost byla projednána s tím, že vedení UMČ s cenou nesouhlasí a bude dále s developerem jednat. Konkrétní kroky však bohužel veřejně prezentovány nebyly. Nyní je tedy "na tahu" UMČ. Současně uvidíme, jaká bude reakce developera. Zda bude developer svolný z nabídkové ceny slevit či zvolí jiný postup. Nezbývá, než si "povzdechnout". Kdyby UMČ "šel do dražby", kdyby nedal souhlas se vznikem tržního místa zákonnou fikcí, kdyby se více UMČ věnoval magistrátní legislativě... Kdyby... Situaci nadále bedlivě sleduji a budu Vás opět informovat. S pozdravem Mgr. Marek Nemeth 


Mgr. Marek Nemeth

Jednání zastupitelstva UMČ o hřišti na Šafránce 26. 04. 2023 v 17h

2023-04-24 18:32:38

Vážení petenti, po delší době si Vás dovoluji informovat o dalších krocích vedoucích k záchraně hřiště na Šafránce. Na minulém jednání zastupitelstva MČ Praha - Řeporyje (dále jen "MČ") jsem prezentoval žádost šafráneckých SVJ o zachování hřiště a tato žádost byla vedení MČ posléze písemně předána. Bohužel, jak jsem očekával, o věcnou diskuzi k problému nemá MČ vůbec žádný zájem. Namísto toho došlo pouze k osobnímu napadání mé osoby ze strany vedení MČ. Věcná argumentace ze strany MČ nezazněla vůbec žádná. Jak víte, tržiště vzniklo tím, že se MČ nezúčastnila dražby pozemků hřiště, ač se jí účastnit mohla (viz. zpráva ze strany magistrátu HLMP), ale především tím, že MČ vyjádřila (svou nečinností) souhlas se vznikem tržního místa namísto hřiště (viz. druhá zpráva ze strany magistrátu HLMP). Ulice Kakosová je teď uvedena na seznamu tržních míst hlavního města Prahy. Celý příběh má nyní další pokračování a nový vlastník tržního místa podal předminulý týden oficiální žádost, kde nabízí MČ prodej uvedených pozemků za 1.750.000,- Kč. Projednání žádosti je na programu jednání středečního zastupitelstva MČ (26.4. 2023). Připomeňme, že kupní cena v dražbě byla za oba pozemky cca 400.000,- Kč. Budu tedy nyní bedlivě sledovat, jak se vedení MČ k této žádosti postaví a podám Vám posléze zprávu. 


Mgr. Marek Nemeth

Pozvání na setkání se zástupcem NSWE + geneze vzniku tržního místa v Kakosové

2022-10-21 11:16:06

Vážení petenti, rád bych Vás pozval na setkání v pondělí 24.10. 2022 do řeporyjské sokolovny od 19h se zástupcem společnost NSWE, která chce provozovat tržiště na Šafránce v Kakosové s tím, že nám projekt představí.

Současně mi byl doručen dopis z HLPM na mou žádost dle informačního zákona, kde jsem se dotazoval, jak skutečně došlo ke vzniku tržiště namísto hřiště v Kakosové. Z dopisu vyplývá, že již dne 20.6. 2021 obdržel UMČ Řeporyje (dále jen "UMČ") návrh tržního řádu, kde se uvádí dětské hřiště v Kakosové jako tržiště s tím, že nejpozději do 21.8. 2021 se měl UMČ vyjádřit, zda s tímto návrhem (= vznikem tržiště v Kakosové) souhlasí. Současně byl UMČ ze strany magistrátu HLMP písemně poučen, že pokud se nevyjádří ve lhůtě shora uvedené, pak v souladu s § 46 odst. 2 zákona o HLMP platí, že s návrhem souhlasí (tzv. zákonná fikce souhlasu). UMČ se nevyjádřil, nastala zákonná fikce souhlasu UMČ se vznikem tržiště již 21.8. 2021. Přesto byla ještě tajemnice UMČ telefonicky ze strany magistrátu upozorněna, že pokud opravdu nezašle UMČ magistrátu aspoň dodatečně vyjádření, pak skutečně platí, že UMČ souhlasí se vznikem tržiště v Kakosové. Nic však na magistrát HLMP z UMČ nedorazilo. Tržní řád byl proto dne 1.12. 2021 finalizován i s naším dětským hřištěm v Kakosové jako s tržištěm a 20.12. 2021 tržní řád schválila rada HLMP. Takovou perličkou na závěr je, že na magistrát dodnes (!) žádné stanovisko UMČ vůbec nepřišlo (ani to z 6.12. 2021). Hlasování zastupitelstva z 6.12. 2021 bylo pouze politickým krytím, protože souhlas byl udělen ze strany UMČ zákonnou fikcí již srpnu 2021. Uvedené vyplývá z dopisu ze dne 13.10. 2022 č.j. MHMP 1868861/2022, sp. zn. S-MHMP 1840852/2022, kterým jsem obdržel dne 15.10. 2022. S pozdravem Mgr. Marek Nemeth

 


Mgr. Marek Nemeth

Instalace "Zásilkovny" na hřišti na Šafránce

2022-10-08 06:18:21

Vážení podporovatelé petice "Za záchranu hřiště na Šafránce v Řeporyjích!",  včerejšího dne bohužel došlo na hřišti k instalaci boxu Zásilkovny  v místě severovýchodního rohu u betonové zdi. Tyto boxy nevyžadují elektrickou přípojku. Není proto nutná součinnost okolních vlastníků. K instalaci došlo samozřejmě až po volbách a je pravdou, že zde není "Alzabox", ale "Zásilkovna". Herní prvky zatím zůstávají na místě. Situaci sledujeme, upozornili jsme samosprávu a petici předložíme hned na prvním zastupitelstvu MČ Řeporyje k projednání. Děkujeme za podporu petice, za její šíření a projevení občanské statečnosti z Vaší strany. Nevzdáme to a budeme dále za zachování hřiště všemi prostředky bojovat! Pokud má někdo z místa aktuální fotografie, prosíme o sdílení formou komentářů, bude-li to možné. Děkujeme! Marek Nemeth

 


Mgr. Marek NemethSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...