Petice za otevření zoologických zahrad

Kontaktujte autora petice

Odpověď na petici od hlavní hygieničky MUDr. J. Rážové, PhD.

2021-02-17 12:08:54

Ministerstvo zdravotnictví ke shora uvedené petici zaujímá toto stanovisko:


Ministerstvo zdravotnictví neustále sleduje a vyhodnocuje situaci ohledně výskytu a šíření
onemocnění COVID-19, způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. Současná situace
však není příznivá.
 
V případě zoologických zahrad existuje z epidemiologického hlediska rizikový potenciál
ve zvýšení mobility osob a následného vyššího počtu osob na jednom místě a po delší
časový úsek. Na rozdíl od přírodních parků může v prostorově ohraničených zoologických
a botanických zahradách docházet k nežádoucímu shlukování návštěvníků u expozic a
výběhů, nebo ve frontách při vstupu do areálů. Existuje zde velmi významné riziko, že
dojde k nežádoucí kumulaci osob, a to nikoliv jen ve vnitřních prostorech, ale i
u venkovních expozic, a následnému šíření onemocnění COVID-19. Z těchto důvodů byl
provoz zoologických zahrad v rámci navržených opatření Protiepidemického systému ČR
(PES) regulován tak, že předpokládá jejich uzavření ve 4. a 5. stupni. Významné riziko
přenosu nákazy převyšuje případné ekonomické ztráty subjektů provozujících zoologické
zahrady, které jsou minimalizovány kompenzačními programy.
S ohledem na shora uvedené, i v současné době platné usnesení vlády ČR ze dne
14. 2. 2021, č. 126, o přijetí krizového opatření, v bodě I.3 písm. h) zakazuje návštěvy a
prohlídky zoologických a botanických zahrad.
Z výše uvedených důvodů nemůže Ministerstvo zdravotnictví předmětné petici v současné
době vyhovět.
S pozdravem

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.
náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného
zdraví a hlavní hygienička ČR


MVDr. Bc. Michaela HejlkováSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.