Zabraňme uložit 900 000m3 odpadu do Sandberka

Kontaktujte autora petice

Boj o Sandberk pokračuje. Kdo můžete připojte se opět.

2022-01-12 13:56:03

Dobrý den všem.

Boj o Sandberk pokračuje, dle níže uvedeného dokumentu, každý může vznést námitku a adresovat ji Krajskému úřadu, termín je do 29.1. 2022.

Jak vidíte na Informační systém EIA (cenia.cz) , podali to 22.12.2021, aby na reakci byl co nejkatší čas .

A Krajský úřad, reaguje již druhý den !!!!!

Komu z vás se stane, že dostane odpověď od úřadu do 24 hodin ????

Kdo můžete, požádejte o pomoc media, případně organizace zabývající se ochranou přírody a další. ( Černé ovce, Nedej se, Děti země, Český rozhlas, atp. )

Cokoliv nám pomůže, je těžké se bez odborných znalostí bráni, proti nadnárodní společnosti Stabag, která za vším stojí.

Moc děkuji každému, kdo pomůže.

S pozdravem.

 

Cenker L.

cenker@seznam.cz

156048_2021_Rozeslani_dokumentace_DP_Kolin_-_sanace_(2)10241024_1.jpg156048_2021_Rozeslani_dokumentace_DP_Kolin_-_sanace_(2)10241024_2.jpg


Cenker Luboš

Castecna vyhra ve veci Sandberka.

2021-01-24 10:04:48

Odvolani ve veci Sandberka bylo upesne. 

Velike diky panu starostovi a rybarum. 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=271558514300011&id=105049920950872


Cenker Luboš

Tak na Sandberk uz jen na slapadle !!!!

2021-01-15 14:48:14

Informace Státní plavební správy č. 3/2021

ze dne 14. 1. 2021

o užívání vodní plochy Sandberk k plavbě

Státní plavební správa, pobočka Praha informuje uživatele vodních cest, že dle vyjádření příslušného Báňského úřadu i správce chráněného ložiskového území byla těžba prováděná plovoucími stroji na pískovně Sandberk ukončena. S ohledem na ukončení těžby plovoucími stroji se v případě vodní plochy Sandberk tedy již nejedná o štěrkoviště, na kterém probíhá těžba z vody ve smyslu § 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ale v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, se vodní plocha stala vodní cestou nesledovanou. Rozsah a podmínky užívání vodní cesty nesledované k plavbě stanovuje vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě. Podle ustanovení § 2 této vyhlášky je nesledovanou vodní cestu (zde konkrétně západní část vodní plochy) možné užívat k plavbě malého plavidla se spalovacím motorem o výkonu nejvýše 10 kW a plavidla zde mohou plout pouze ve výtlačném režimu plavby. Dále je třeba upozornit, že podle ustanovení § 2 písm. b) zákona o vnitrozemské plavbě je plavbou pohyb nebo stání plavidla na vodní cestě, a proto nesmí plavidlo s vyšším výkonem než 10 kW na nesledované vodní cestě ani stát, např. vyvázané u mola či kotevní bóje.

Východní část pískovny a vodní plochy je pro veškerý vstup i plavbu uzavřena a připravuje se zde rekultivace.

Platí do: odvolání

(č. j. 192/PH/21)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky


Cenker Luboš

Reakce MŽP dne 14.1.2021.

2021-01-14 12:17:40

Vážený pane Cenkere,

reaguji z pověření pana ministra Richarda Brabce na Váš dotaz. Odvolací řízení k tomto záměru v současné době vede odbor výkonu státní správy I, MŽP. Spis byl na MŽP OVSS I zaslán Krajským úřadem Středočeského kraje dne 4. 6. 2020. Jsme si vědomi,  že zákonná lhůta pro řádné vyřízení odvolání již uplynula, nicméně vlivem personálních  změn a souvisejícího personálního oslabení na OVSS I došlo k prodlevě v jeho vyřízení.  Lze však očekávat vydání rozhodnutí do konce ledna tohoto roku. Vzhledem k tomu, že  odvolací řízení fakticky stále probíhá, nelze k uvedené problematice sdělovat detailnější informace. Omlouvám se za prodlevu při vyřízení odvolacího řízení.

S pozdravem PhDr. Mgr. Jiří Holík ředitel odboru kanceláře ministra

Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 - 100 10 Praha 10 tel.: +420 267 122 967 e-mail: jiri.holik@mzp.cz web: www.mzp.cz


Cenker LubošSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...