PETÍCIA ZA OBNOVENIE ZASTAVOVANIA VLAKOV V STANICI HARMANEC - JASKYŇA

Kontaktujte autora petice

DEŇ D - 1. 6. 2020

2019-07-26 13:31:33

Vážení priatelia a podporovatelia,

aj vďaka tejto petícii sa podarilo dosiahnuť, že dopravca ZSSK predostrel na rokovaní s VÚC Banská Bystrica(kraj) konkrétny návrh na obnovenie sezónneho zastavovania vlakov v uvedenej stanici od budúceho grafikonu(GVD 2019/2020)

Podľa neoverených informácií by sa malo začať zastavovať 1. 6. 2020. Akási "skúšobná lehota" by mala trvať do 15. 9. 2020.

Začínať sa bude pravdepodobne iba s párom vlakov oboma smermi takpovediac na skúšku, či bude dostatočný záujem(iste dokážeme, že bude) - predbežne sa rysuje pár vlakov, križujúcich na Harmanci o cca 8. ráno(7:34 z Bystrice, 7:13 z Vrútok a o cca 16. popoludní(15:34 z Bystrice, 15:13 z Vrútok).

Tieto informácie považujte, prosím, zatiaľ za neoverené, ich zverejnením chcem prejaviť úprimnú vďaku každému, kto sa o tento významný posun pričinil, a motivovať k šíreniu pozitívneho ducha o blížiacom sa úspechu petície, ktorý reálne prospeje každému, kto rád cestuje vlakmi a chce poznávať krásy Harmaneckej doliny a širokého okolia.

Verím, že i najzarytejšieho skeptika presvedčíme natoľko frekventovaným využívaním týchto spojov, až sa časom ukáže potreba pridávania ďalších v záujme primeraného pokrytia potrieb cestujúcich..


Bc. Karol Melega

Potvrdenie podpisu

2019-07-16 16:05:48

Rád by som Vás poprosil o potvrdenie linku, ktorý po podpise príde na email. Bez toho nemožno zaradiť Váš podpis medzi potvrdené.

Ďakujem.


Bc. Karol MelegaSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...