Otevřený dopis s otázkami na p. kardinála Dominika Duku v souvislosti s jeho napomínáním oponentů církevní antigenderové kampaně

Kontaktujte autora petice

Odpověď arcibiskupství

2019-02-01 10:09:37

Komentáře na odpověď jsou kvůli zpřehlednění níže, děkujeme za pochopení.
odpověď_z_arcibiskupství2.JPG

 


David Smyčka

Komentář pana Tomáše Halíka, v závěru poděkování všem signatářům

2019-01-25 14:37:48

Vážený pane Smyčko, 

 přečetl jsem si dnes na sociálních sítích otázky, které jste zaslali kardinálu Dukovi, jeho reakci a Váš komentář. 
Jako Vám, tak i mě kardinálem podepsaná odpověď připadá zcela neuspokojivá, protože na Vaše otázky neodpovídá a navíc obsahuje řadu - mírně řečeno - problematických tvrzení.
Má kritika některých vyjádření  kardinála Duky se vždy týkala výhradně jeho společensko-politických názorů a postojů, což ostatně sám kardinál přiznává v Napomenutí (kritizuji prý jeho "stanoviska vydaná k různým aspektům veřejného života"). Právě  v této oblasti ovšem  panuje ve společnosti i církvi svoboda a oprávněná pluralita názorů a  kněžský slib poslušnosti biskupovi nezahrnuje konformitu vůči jeho politickým názorům (zvláště, když  - např. v otázkách migrace - nejsou v souladu se stanovisky Svatého otce).   
  Již proděkan FF UK se ohradil proti kardinálovu tvrzení, že "má prohlášení se neslučují s jednáním univerzitního profesora" -  toto posuzovat opravdu není v kompetenci pana arcibiskupa. 
 
  Kvituji, že kardinál nyní ustoupil od dřívějšího nepravdivého tvrzení, že rozhodnutí o udělení důtky bylo rozhodnutím "všech diecézních biskupů." Ohradil jsem se již dříve proti tvrzení, že jsem "napadal stanoviska, vydaná ČBK" - ničeho takového si nejsem vědom a nebylo mi to dokázáno (stejně jako ostatní tvrzení v "napomenutí" byla zcela obecná a nedoložená). 
 
  Tvrzení, že "gender je otázka věroučná" je zcela problematické: v jakém smyslu? Já jsem v této otázce vždy hájil (oproti absurdním výrokům probošta Piťhy) pouze názor, že je třeba odlišovat skutečně nebezpečnou "genderovou ideologii" (absurdní tvrzení, že pohlaví je "nic než sociální konstrukt" - proti tomu  jsem se opakovaně  v článcích vymezil) od akademického studia genderové problematiky (tedy upozornění, že mužství a ženství nejsou pouze biologické danosti, nýbrž také sociální role, které se přirozeně v dějinácha různých kulturách liší a vyvíjejí - což je zcela evidentní fakt). Právě  povrchní a nerozlišující mluva o "gender" ( "gender je otázka věroučná" ) působí zmatky a znemožňují věcnou odbornou debatu o této otevřené problematice, debatu, k níž opakovaně vyzývá papež František. Cituji jeho celé vyjádření, které bývá často citováno jen způli a tím zcela zkreslováno: "V jedné promluvě o manželství na Svatopetrském náměstí jsem řekl: Jsou tu nové ideje, a já se ptám, zda za těmtito novými idejemi, jako je genderová ideologie, ve sktečnosti není strach z odlišnosti. Byla to otázka. A vyzývám badatele, aby se tím zabývali." (Papež František o společnosti a politice. str. 205) Toto je tedy stanovisko Svatého otce k genderové problematice: ptejme se, zkoumejme bez ideologické předpojatosti.  
  Právě abychom naplnili tuto výzvu Svatého otce jsme na ČKA uspořádali odborný seminář teologů, křesťanských intelektuálů a univerzitních badatelů v oboru gener studies. Uvědomili jsme si, jak je nutné rozvíjet tuto debatu, která může obohatit teologickou antropologii (jak k tomu vyzvala nedávná biskupská synoda v Římě).  V  ní však u nás katolické stanovisko bylo zdiskreditováno "kázáním" probošta Piťhy, který místo věcných argumentů obvinil názorové oponenty ze zločinných úmyslů (přípravy vyhlazovacích koncentračních táborů, odnímání a prodávání dětí apod.) - státní zástupce po prozkoumání celé této kauzy označil Piťhův projev za záměrné zkreslování fakt
 
  Rovněž poslední věta kardinálova dopisu ignoruje mé čestné prohlášení, že já jsem média o celé kauze  neinformoval (server Aktuálně měl již své informace, na něž jsem musel reagovat, "odjinud" a přinejmenším bulvárním Parlamentním listům prokazatelně poskytl kardinálův celý text napomenutí - ovšem v podobě, kterou mělo k dispozici jen arcibiskupství samo - jistý pracovník arcibiskupství, nejspíš tentýž, který mne ve vysílání ČT označil za "podrštašku papeže Františka"). Ten pracovník ani Piťha, záměrně zkreslující fakta,  ovšem napomenutí nedostali. 
 
  Vážený pane Smyčko, oceňuji Váš otevřený dopis jako projev Vaší spoluzodpovědnosti za dění v církvi a za věrohodnost církve v očích veřejnosti - což je zvláště důležité v době, kdy je naše církev napadána politiky KSČM a dalších stran, jejichž kampaň je podporována i prezidentem republiky, jemuž pan kardinál po tolik let vyjadřoval maximální loajalitu. Je mi líto, že jste na své vážné otázky nedostali seriózní odpovědi. 
 
  Původně jsem prosil, aby se na mou podporu nekonaly žádné petice apod., protože mé životní svědectví a plody mé pastorační práce jsou dostatečnou obranou pro každého, kdo není zaslepený. Nyní však vidím, že v této debatě už vůbec nejde o mou osobu, ale o mravní principy a čest naší církve. Proto prosím, vyřiďte signatářům petice mé poděkování a můžete je seznámit s mým stanoviskem.  Věřím, že v dohledné době v naší církvi místo typicky "klerikálních reakcí" zavládne duch otevřenosti a bratrského dialogu. 
 
                                  Tomáš Halík  25.1. 2019

David Smyčka

Odpověď pana arcibiskupa

2019-01-24 13:24:44

    Děkuji panu arcibiskupovi za odpověď, viz sken níže. Dovolím si komentář.   

    Bohužel odpověď příliš neodpovídá na položené dotazy, přestože některé pan arcibiskup přímo opakuje: "co jsem chtěl širšímu společenství věřících napomenutími sdělit, zda se nesmí v církvi veřejně nesouhlasit s kroky biskupa, zda církev nemá akutnější úkoly, než vést antigenderovou kampaň?"    

   Z kontextu odpovědi vyplývá, že napomenutí kněží byli napomenuti proto, že porušili závazek poslušnosti biskupovi. Není řečeno čím, na to samé si v médiích aktuálně stěžuje i T. Halík a T. Petráček nekritizoval nic jiného, než právě způsob vedení církevní antigenderové kampaně. Vůbec se p. arcibiskup nevyjadřuje, zda byl skutečně napomenutými kněžími naplněn kánon, kterým své napomenutí již dříve odůvodnil: kánon 1339 (odst. 2 o pohoršení či narušení veřejného pořádku). Pochybnost, zda pan arcibiskup neuplatnil napomenutí nepodloženě, tak nerozptýlil.  

   Pan arcibiskup k dotazu, proč tvrdil, že s napomenutím kněží souhlasili všichni biskupové, nově mluví již jen o konzultování s některými. Tato jediná pasáž naznačuje jisté uznání přehnanosti prvotního postoje pana arcibiskupa.   

  V posledním odstavci shrnuje: "gender je otázka věroučná - viz papežovy výroky".  No, papežovy výroky se k vedení antigenderové kampaně u nás nijak nevyjadřují a naopak papež říká leccos k lecčemu, třeba k životnímu prostředí, aniž by někoho napadlo to považovat za věrouku. Znovu však pan arcibiskup v odstavci mluví o disciplíně, o „urážce uvnitř i vně církve“, která byla smyslem napomenutí. To je patrně jádrem sdělení pana arcibiskupa: nelze kritizovat kroky biskupa tak, aby se cítil uražen. Zde opět schází odpověď na poslední dotaz z našeho dopisu: zda úředně vedené napomínání kvůli osobnímu pocitu uraženosti není projevem klerikalizmu (přemrštěného vnímání důležitosti sebe sama v rámci církevního úřadu). Odstavec končí žehráním arcibiskupství, že se kauza neměla medializovat. Ať už prvotní úniky informací již z jednání ČBK způsobil kdokoliv, je zveřejňování zjevně kauze prospěšné. Arcibiskupství je jednak nuceno svá tvrzení korigovat a, pokud skutečně je napomínání z osobních důvodů projevem klerikalizmu, je zveřejňování jediná možnost, která klerikálním tendencím může bránit. Navíc v době masivního využívání sociálních sítí je utajování událostí s více účastníky utopické. Naopak, považujme zveřejňování za standard a každý, vč. arcibiskupství, nechť své postoje se ctí obhájí.

   Bohužel s odstupem doby mám z celé kauzy pocit, že genderová problematika tolik neštěpí rodiny, jako rozštěpila církev. Že přehnaná církevní kampaň proti genderu již církev natolik znevěrohodnila, že ostatní společnost už nás neposlouchá (natož vláda s ratifikací Istanbulské úmluvy či novelami některých zákonů, což bylo motivem církevní kampaně). Dokonce ani pan Halík po napomenutí neomezil své mediální komentáře k církevnímu dění. Zato řadoví kněží dostali jasný vzkaz: rozmyslete si, zda budete veřejně kritizovat kroky biskupa!                       

       David Smyčka 24.1. 2019, rozmaryn@seznam.cz

 

odpověď_z_arcibiskupství1.JPG


David Smyčka

Odeslání dopisu s dotazy na p. kardinála a zveřejnění odpovědi

2019-01-10 13:55:46

  Vážení signatáři Otevřeného dopisu s dotazy na pana kardinála Dominika Duku v souvislosti s jeho napomínáním oponentů církevní antigenderové kampaně, 

  dopis jsem adresátovi dnes 10.1. odeslal. Podepisování dopisu na tomto webu však probíhá nadále a i nadále zde text dopisu zůstává zveřejněn.  Případnou odpověď zveřejním rověž touto cestou včetně rozeslání na emaily všech signatářů. Všem velmi děkuji za podporu dopisu a hlavně za úsilí udržet pluralitu názorů v naší církvi i nadále. 

   David Smyčka

          


David SmyčkaSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...