Petice za zavedení systému korespondenční nebo elektronické volby

Kontaktujte autora petice

podpora korespondeční volby

2019-07-24 13:13:06

Vážení krajané,  

jmenuji se Alexandra Čadová a od roku 2004 žiji a pracuji ve španělské autonomní oblasti Asturias - Principado de Asturias. Jsem předsedkyní Krajanského spolku Čechů a Slováků v Asturii, který uspěšně funguje již několik let. Cílem našeho apolitického spolku je sdružovat Čechy a Slováky žijící v Asturias, podporovat český a slovenský jazyk, udržovat tradice zvyky a gastronomii. Mezi námi jsou potencionální voliči z celého politického spektra. Občansky se samozřejmě zajímáme o dění v naší rodné zemi a není nám lhostejný její politicko-kulturní vývoj. Naše děti vyrůstají v biligvním prostředí, někteří z nás mají pracovní závazky v ČR, kde má také většina z nás svou širší rodinu .  V roce 2017 jsme iniciovali petici za zavedení systému korespondenční nebo elektronické volby, který by podstatně zjednodušil celý proces volby.  

Petice k nahlédnutí zde: https://www.petice24.com/petice_za_zavedeni_systemu_korespondenni_nebo_elektronicke_volby?u=1011277&fbclid=IwAR0i1dA50lZZhvGl1VKRM_ikM0xRY9ASJev1Mijur5r_yQC0CEKc0JMTxaI  

Nezávisle na našich aktivitách vznikly další petice se stejným cílem, což dokládá jak je tento problém pro krajany důležitý . V roce 2018 bylo předáno do Senátu PČR Společné prohlášeni autorů petic .

V současné době paní Dagmar Straková, žijící v Belgii, iniciuje další akce na podporu zákona, který by umožnil korespondenční volbu ze zahraničí. Tato iniciativa logicky navazuje na předchozí petice a aktivity a bude mít několik fází. V té první se hledají a vybírají koordinátoři pro jednotlivé země. Za Španělsko jsem se prihlásila a byla vybrána jako koordinátorka.

Pokud máte zájem podílet se na této iniciativě, případně stát se také koordinátorem, zaregistrujte se prosím v níže uvedeném dotazníku. Pro jednu zemi je samozřejmě možné počítat s více koordinátory, jakákoliv iniciativa je velmi vítaná.  

Obracíme se na Vás s žádostí o aktivní podporu této iniciativy.  

Podle současných zákonů mohou Češi volit v zahraničí pouze na vybraných ambasádách, které jsou ale mnohdy od sebe vzdáleny tisíce kilometrů. Současný systém volby neumožnuje velké většině z nás uplatnit ústavní právo, které je nám zákonem dáno, protože žijeme několik stovek kilometrů od velvyslanectví a není možné podniknout za tímto účelem dvě cesty do hlavního města v pracovní den a na vlastní náklady.  

Korespondenční volba je zavedena ve 24 státech Evropské unie, ČR je jednou z posledních zemí, kde tento zákon zatím neexistuje.  

V současné době je předložený návrh Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, pod kterým je podepsáno 29 poslanců z pěti poslaneckých klubů a na podzim 2019 se o tomto návrhu bude hlasovat.  

Aktuální informace a politické strany, které návrh podporují, najdete zde: https://www.top09.cz/co-delame/tiskove-zpravy/navrhujeme-zavedeni-korespondencni-volby-25995.html  

Přidejte se spolu s námi k této iniciativě, která je logickým pokračováním předcházejících petic a společně s námi tento návrh podpořte tak, aby se s ním seznámila a osvojila si ho potřebná většina poslanců!  

Hledáme schopné a spolehlivé Čechy v zahraničí, kteří chtějí spolu s námi podpořit zákon o korespondenční volbě. Není nám lhostejný vývoj v naší zemi.  

Co byste měli v případě zájmu udělat?  

1. Zaregistrujte se zde: https://forms.gle/UQ5YK96xznS64FDq8  

2. Přepošlete zprávu Vašim známým a kamarádům. V současné době mají svého koordinátora, který jedná ve svém regionu tyto země: Belgie, Španělsko, Francie, Nizozemí, Německo, Řecko, Švýcarsko, Turecko, Itálie, Nový Zéland, USA – Chicago a Severní Karolína. Aktivně hledáme další koordinátory, zejména v USA, SAE a Austrálii.  

3. Pokud se chcete stát aktivním členem, ale nechcete být koordinátorem,  postupujte podle pokynů Vašeho koordinátora a spolu s ním komunikujte a podpořte ho zpětnou vazbou nebo dalšími dílčími návrhy.  

Aby byla akce úspěšná, bude mít 2 fáze.  

V první fázi se na akci podílí pouze její iniciátor a všichni koordinátoři. Ti osloví ve stejnou dobu vybranou část poslanců a politiků. Bližší informace celé akce bude posílat koordinátor každého regionu přihlášeným aktivním členům.  

Ve druhé fázi budou velmi důležití všichni aktivní, tedy registrovaní členové   Jedná se o zapojení do komunikace s poslanci PS PČR. Konkrétní informace budeme přeposílat jen aktivním zájemcům , kteří se zaregistrují ve výše uvedením dotazníku. Chtěli bychom předejít zahlcování informací lidem, kteří se nechtějí aktivně na iniciativě podílet.    

Děkujeme předem za Vaši aktivní pomoc a případné návrhy a podněty.  

Alexandra ČADOVÁ, koordinátorka pro Španělsko

Dagmar STRAKOVÁ, koordinátorka pro Belgii, iniciátorka akce na podporu zákona o korespondenční volbě ze zahraničí.      


Alexandra Čadová - předsedkyně Krajanského spolku Čechů a Slováků v Asturii

Společné prohlášení iniciátorů petic za korespondenční nebo elektronickou volbu

2018-10-30 12:33:52

SPOLECNE_PROHLASENI.png


Alexandra Čadová - předsedkyně Krajanského spolku Čechů a Slováků v Asturii

Potvrzeni podpisů

2018-07-09 13:30:12

Chtěla bych jěště jednou poděkovat všem, kteří podpořili petici za korespondenční nebo elektronickou volbu.

V příštích týdnech bychom rády petici předložily v parlamentu a v senátu, proto se obracím na všechny podepsané, zkontrolujte si prosím zda-li je Váš podpis potvrzen mailem. Pokud tak není, prosím abyste svůj podpis potvrdili.

Děkuji a pevně doufám,že společnými silami se nám podaří uskutečnit náš záměr.

 

S pozdravem

Alexandra Čadová


Alexandra Čadová - předsedkyně Krajanského spolku Čechů a Slováků v Asturii

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA

2017-11-18 09:46:25

Dobrý den všem ze severu Španělska,

v první řadě bych moc chtěla poděkovat všem za jejich podpis pod petici o alternativní volbě, jiné než prezenční.

Ozývají se nejen krajané z celého světa, ale i lidé s trvalým pobytem v České republice, kteří také vyjádřili podporu petici, což je vynikající zpráva, protože právě i to bylo cílem této petice.

Minulý týden také ČRo2 vysílal krátký rozhovor na dané téma , který jsme natočili po telefonu. Svoji podporu nám také vyjádřil zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti pan Ing.Kantůrek, velkou podporu máme i z České diaspory.

V rámci snadnějšího rozšiřování a sdílení petice jsem založila facebookovou stránku kde se můžete vyjádřit k tomuto problému, popřípadě také vyjádřit svou podporu petici formou fotografie...videa...

 

Ještě jednou zdravím všechny z krásné Asturie

Mudr.Alexandra Čadová

předsedkyně Krajanského spolku Čechů a Slováků v Asturii

autorka petice

https://www.facebook.com/Petice-za-zaveden%C3%AD-syst%C3%A9mu-koresponden%C4%8Dn%C3%AD-nebo-elektronick%C3%A9-volby-145581956083501/?modal=admin_todo_tour

 

 

 

 


Alexandra Čadová - předsedkyně Krajanského spolku Čechů a Slováků v Asturii

Petice za zavedení systému korespondenční nebo elektronické volby

2017-11-12 09:44:08

Jako Krajanský spolek Čechů a Slováků v Asturii cítíme povinnost se vyjádřit k obtížím spojeným se systémem volby ze zahraničí. Pokud je nám, Čechům žijícím v zahraničí, zákonem povoleno volit, mělo by nám to být i reálně umožněno.

Současný systém voleb ale  velké většině z nás neumožňuje toto právo uplatnit. Mnozí z nás žijí stovky, či dokonce tisíce kilometrů od velvyslanectví a je velmi obtížné podniknout za tímto účelem cestu do hlavního města v jeden konkrétní den a na vlastní náklady. Systém korespondenční volby  či dokonce volby elektronickou cestou by podstatně zjednodušil celý proces a určitě zásadně ovlivnil počet Čechů, kteří by se rozhodli volit ze zahraničí. Oba systémy, jak korespondenční tak elektronický,  fungují několik desítek let v mnoha zemích Evropy a v dnešní elektronické době by měly být i pro Českou republiku absolutní samozřejmostí.

Chápeme tento problém jako čistě apolitický a technický, který je potřeba neodkladně řešit. Proto tuto naši připomínku zasíláme všem parlamentním stranám a dalším veřejným institucím a organizacím, protože bychom neradi, aby byl tento požadavek a toto naše právo zneužito jakoukoliv politickou stranou, nebo politickým hnutím.      

Vedení Krajanského spolku Čechů a Slováků v Asturii:

Mudr. Alexandra Čadová – předsedkyně

PhDr. Jarmila Řezníčková - místopředsedkyně

Mgr. Jana Vávrová - pokladník

Ing. Jana Dlugolinská – zástupkyně pro slovenskou část    


Alexandra Čadová - předsedkyně Krajanského spolku Čechů a Slováků v Asturii

Petice za zavedení systému korespondenční nebo elektronické volby

2017-10-29 13:22:53

V Gijonu; 28.října 2017  

 

Jako Krajanský spolek Čechů a Slováků v Asturii cítíme povinnost se vyjádřit k obtížím spojeným se systémem volby ze zahraničí. Pokud je nám, Čechům žijícím v zahraničí, zákonem povoleno volit, mělo by nám to být i reálně umožněno. Současný systém voleb ale velké většině z nás neumožňuje toto právo uplatnit. Mnozí z nás žijí stovky, či dokonce tisíce kilometrů od velvyslanectví a je velmi obtížné podniknout za tímto účelem cestu do hlavního města v jeden konkrétní den a na vlastní náklady.

Systém korespondenční volby  či dokonce volby elektronickou cestou by podstatně zjednodušil celý proces a určitě zásadně ovlivnil počet Čechů, kteří by se rozhodli volit ze zahraničí. Oba systémy, jak korespondenční tak elektronický,  fungují několik desítek let v mnoha zemích Evropy a v dnešní elektronické době by měly být i pro Českou republiku absolutní samozřejmostí.

Chápeme tento problém jako čistě apolitický a technický, který je potřeba neodkladně řešit. Proto tuto naši připomínku zasíláme všem parlamentním stranám a dalším veřejným institucím a organizacím, protože bychom neradi, aby byl tento požadavek a toto naše právo zneužito jakoukoliv politickou stranou, nebo politickým hnutím.  

Vedení Krajanského spolku Čechů a Slováků v Asturii:

Mudr. Alexandra Čadová – předsedkyně

PhDr. Jarmila Řezníčková - místopředsedkyně

Mgr. Jana Vávrová - pokladní

Ing. Jana Dlugolinská – zástupkyně pro slovenskou část

https://www.facebook.com/Cesi.Slovaci.Asturias/

znakAsturii3a2.jpg

 


Alexandra Čadová - předsedkyně Krajanského spolku Čechů a Slováků v AsturiiSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...