Petice za zavedení systému korespondenční nebo elektronické volby

Kontaktujte autora petice

2. virtuální debata zahraničních Čechů se zástupci MZV ČR

2020-12-03 05:33:15

Vážení krajané,

 

jménem iniciativy "Chceme volit distančně" si Vás dovoluje pozvat na již druhou virtuální debatu zahraničních Čechů. 

 

Tentokrát se setkáme se zástupci MZV ČR Martinem Smolkem, náměstkem pro řízení sekce právní a konzulární, Pavlem Pitelem, ředitelem konzulárního odboru MZV ČR a Jiřím Krátkým, zvláštním zmocněncem pro krajanské záležitosti, MZV ČR. 

 

Setkání se uskuteční v pátek 11. prosince 2020 od 16:00 hodin středoevropského času (CET) přes video-konferenční platformu Zoom a odkaz na Zoom zašleme včas všem přihlášeným. Svůj zájem můžete vyjádřit přes Facebook, ale k účasti na setkání je opět potřeba vyplnit tento registrační formulář.

  

Debata se zaměří na otázky z oblasti sociálně-právní služby českým občanům v zahraničí, které nebyly z časových důvodů zodpovězeny při 1. setkání s ministrem zahraničních věcí ČR Tomášem Petříčkem. Pokud budete mít otázky nové, které se budou týkat právních a konzulárních věcí, pište je opět přímo do formuláře.

 

Videozáznam naší 1. virtuální debaty, které se zúčastnilo přes 300 krajanů, je možné zhlédnout na našich webových stránkách.

 

Na našem YouTube kanále se také můžete seznámit s video vzkazy českých osobností ve světě, které podporují vznik korespondenčního hlasování.  

 

Těšíme se na setkání s Vámi 11. prosince 2020 a prosíme o sdílení informací o debatě dále mezi vašimi kontakty.

 

Ing. Dagmar Straková

Zakladatelka iniciativy Chceme volit distančně a koordinátorka krajanů v Evropě

Zakladatelka a ředitelka školy ČŠBH Brusel

a

Marta McCabe, PhD

Koordinátorka krajanů v USA pro iniciativu Chceme volit distančně a spoluautorka Petice krajanů v USA

Zakladatelka a ředitelka Czech and Slovak School of North Carolina, USA

 

korespondencnivolba@gmail.com  

https://www.chceme-volit-distancne.cz

 

https://www.facebook.com/groups/chcemevolitdistancne

 
 

Alexandra Čadová - předsedkyně Krajanského spolku Čechů a Slováků v Asturii

virtuální debata ministra zahraničních věcí ČR Tomáše Petříčka

2020-11-17 06:05:07

Vážení krajané,

za iniciativu "Chceme volit distančně" si vás dovolujeme pozvat na virtuální debatu ministra zahraničních věcí ČR Tomáše Petříčka s krajany ve světě. Debaty se budou účastnit i zástupci MZV ČR Jiří Krátký, zvláštní zmocněnec pro krajany v zahraničí a Martin Smolek, náměstek pro řízení sekce právní a konzulární. 

Setkání se uskuteční ve středu 18. listopadu 2020 v 16:00-17:00 hodin středoevropského času (CET) přes video-konferenční platformu Zoom. K účasti na setkání je nutné vyplnit následující formulář a odkaz na Zoom pošleme včas všem přihlášeným: Přihláška na virtuální debatu ministra zahraničních věcí ČR Tomáše Petříčka s krajany ve světě.

Zde je také odkaz na  FB event

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na setkání 18. listopadu 2020.

 

Ing. Dagmar Straková

Zakladatelka iniciativy Chceme volit distančně a koordinátorka krajanů v Evropě

Zakladatelka a ředitelka školy ČŠBH Brusel

a

Marta McCabe, PhD

Koordinátorka krajanů v USA pro iniciativu Chceme volit distančně a spoluautorka Petice krajanů v USA

Zakladatelka a ředitelka Czech and Slovak School of North Carolina, USA

 


Alexandra Čadová - předsedkyně Krajanského spolku Čechů a Slováků v Asturii

podpora korespondeční volby

2019-07-24 13:13:06

Vážení krajané,  

jmenuji se Alexandra Čadová a od roku 2004 žiji a pracuji ve španělské autonomní oblasti Asturias - Principado de Asturias. Jsem předsedkyní Krajanského spolku Čechů a Slováků v Asturii, který uspěšně funguje již několik let. Cílem našeho apolitického spolku je sdružovat Čechy a Slováky žijící v Asturias, podporovat český a slovenský jazyk, udržovat tradice zvyky a gastronomii. Mezi námi jsou potencionální voliči z celého politického spektra. Občansky se samozřejmě zajímáme o dění v naší rodné zemi a není nám lhostejný její politicko-kulturní vývoj. Naše děti vyrůstají v biligvním prostředí, někteří z nás mají pracovní závazky v ČR, kde má také většina z nás svou širší rodinu .  V roce 2017 jsme iniciovali petici za zavedení systému korespondenční nebo elektronické volby, který by podstatně zjednodušil celý proces volby.  

Petice k nahlédnutí zde: https://www.petice24.com/petice_za_zavedeni_systemu_korespondenni_nebo_elektronicke_volby?u=1011277&fbclid=IwAR0i1dA50lZZhvGl1VKRM_ikM0xRY9ASJev1Mijur5r_yQC0CEKc0JMTxaI  

Nezávisle na našich aktivitách vznikly další petice se stejným cílem, což dokládá jak je tento problém pro krajany důležitý . V roce 2018 bylo předáno do Senátu PČR Společné prohlášeni autorů petic .

V současné době paní Dagmar Straková, žijící v Belgii, iniciuje další akce na podporu zákona, který by umožnil korespondenční volbu ze zahraničí. Tato iniciativa logicky navazuje na předchozí petice a aktivity a bude mít několik fází. V té první se hledají a vybírají koordinátoři pro jednotlivé země. Za Španělsko jsem se prihlásila a byla vybrána jako koordinátorka.

Pokud máte zájem podílet se na této iniciativě, případně stát se také koordinátorem, zaregistrujte se prosím v níže uvedeném dotazníku. Pro jednu zemi je samozřejmě možné počítat s více koordinátory, jakákoliv iniciativa je velmi vítaná.  

Obracíme se na Vás s žádostí o aktivní podporu této iniciativy.  

Podle současných zákonů mohou Češi volit v zahraničí pouze na vybraných ambasádách, které jsou ale mnohdy od sebe vzdáleny tisíce kilometrů. Současný systém volby neumožnuje velké většině z nás uplatnit ústavní právo, které je nám zákonem dáno, protože žijeme několik stovek kilometrů od velvyslanectví a není možné podniknout za tímto účelem dvě cesty do hlavního města v pracovní den a na vlastní náklady.  

Korespondenční volba je zavedena ve 24 státech Evropské unie, ČR je jednou z posledních zemí, kde tento zákon zatím neexistuje.  

V současné době je předložený návrh Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, pod kterým je podepsáno 29 poslanců z pěti poslaneckých klubů a na podzim 2019 se o tomto návrhu bude hlasovat.  

Aktuální informace a politické strany, které návrh podporují, najdete zde: https://www.top09.cz/co-delame/tiskove-zpravy/navrhujeme-zavedeni-korespondencni-volby-25995.html  

Přidejte se spolu s námi k této iniciativě, která je logickým pokračováním předcházejících petic a společně s námi tento návrh podpořte tak, aby se s ním seznámila a osvojila si ho potřebná většina poslanců!  

Hledáme schopné a spolehlivé Čechy v zahraničí, kteří chtějí spolu s námi podpořit zákon o korespondenční volbě. Není nám lhostejný vývoj v naší zemi.  

Co byste měli v případě zájmu udělat?  

1. Zaregistrujte se zde: https://forms.gle/UQ5YK96xznS64FDq8  

2. Přepošlete zprávu Vašim známým a kamarádům. V současné době mají svého koordinátora, který jedná ve svém regionu tyto země: Belgie, Španělsko, Francie, Nizozemí, Německo, Řecko, Švýcarsko, Turecko, Itálie, Nový Zéland, USA – Chicago a Severní Karolína. Aktivně hledáme další koordinátory, zejména v USA, SAE a Austrálii.  

3. Pokud se chcete stát aktivním členem, ale nechcete být koordinátorem,  postupujte podle pokynů Vašeho koordinátora a spolu s ním komunikujte a podpořte ho zpětnou vazbou nebo dalšími dílčími návrhy.  

Aby byla akce úspěšná, bude mít 2 fáze.  

V první fázi se na akci podílí pouze její iniciátor a všichni koordinátoři. Ti osloví ve stejnou dobu vybranou část poslanců a politiků. Bližší informace celé akce bude posílat koordinátor každého regionu přihlášeným aktivním členům.  

Ve druhé fázi budou velmi důležití všichni aktivní, tedy registrovaní členové   Jedná se o zapojení do komunikace s poslanci PS PČR. Konkrétní informace budeme přeposílat jen aktivním zájemcům , kteří se zaregistrují ve výše uvedením dotazníku. Chtěli bychom předejít zahlcování informací lidem, kteří se nechtějí aktivně na iniciativě podílet.    

Děkujeme předem za Vaši aktivní pomoc a případné návrhy a podněty.  

Alexandra ČADOVÁ, koordinátorka pro Španělsko

Dagmar STRAKOVÁ, koordinátorka pro Belgii, iniciátorka akce na podporu zákona o korespondenční volbě ze zahraničí.      


Alexandra Čadová - předsedkyně Krajanského spolku Čechů a Slováků v Asturii

Společné prohlášení iniciátorů petic za korespondenční nebo elektronickou volbu

2018-10-30 12:33:52

SPOLECNE_PROHLASENI.png


Alexandra Čadová - předsedkyně Krajanského spolku Čechů a Slováků v Asturii

Potvrzeni podpisů

2018-07-09 13:30:12

Chtěla bych jěště jednou poděkovat všem, kteří podpořili petici za korespondenční nebo elektronickou volbu.

V příštích týdnech bychom rády petici předložily v parlamentu a v senátu, proto se obracím na všechny podepsané, zkontrolujte si prosím zda-li je Váš podpis potvrzen mailem. Pokud tak není, prosím abyste svůj podpis potvrdili.

Děkuji a pevně doufám,že společnými silami se nám podaří uskutečnit náš záměr.

 

S pozdravem

Alexandra Čadová


Alexandra Čadová - předsedkyně Krajanského spolku Čechů a Slováků v Asturii

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA

2017-11-18 09:46:25

Dobrý den všem ze severu Španělska,

v první řadě bych moc chtěla poděkovat všem za jejich podpis pod petici o alternativní volbě, jiné než prezenční.

Ozývají se nejen krajané z celého světa, ale i lidé s trvalým pobytem v České republice, kteří také vyjádřili podporu petici, což je vynikající zpráva, protože právě i to bylo cílem této petice.

Minulý týden také ČRo2 vysílal krátký rozhovor na dané téma , který jsme natočili po telefonu. Svoji podporu nám také vyjádřil zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti pan Ing.Kantůrek, velkou podporu máme i z České diaspory.

V rámci snadnějšího rozšiřování a sdílení petice jsem založila facebookovou stránku kde se můžete vyjádřit k tomuto problému, popřípadě také vyjádřit svou podporu petici formou fotografie...videa...

 

Ještě jednou zdravím všechny z krásné Asturie

Mudr.Alexandra Čadová

předsedkyně Krajanského spolku Čechů a Slováků v Asturii

autorka petice

https://www.facebook.com/Petice-za-zaveden%C3%AD-syst%C3%A9mu-koresponden%C4%8Dn%C3%AD-nebo-elektronick%C3%A9-volby-145581956083501/?modal=admin_todo_tour

 

 

 

 


Alexandra Čadová - předsedkyně Krajanského spolku Čechů a Slováků v Asturii

Petice za zavedení systému korespondenční nebo elektronické volby

2017-11-12 09:44:08

Jako Krajanský spolek Čechů a Slováků v Asturii cítíme povinnost se vyjádřit k obtížím spojeným se systémem volby ze zahraničí. Pokud je nám, Čechům žijícím v zahraničí, zákonem povoleno volit, mělo by nám to být i reálně umožněno.

Současný systém voleb ale  velké většině z nás neumožňuje toto právo uplatnit. Mnozí z nás žijí stovky, či dokonce tisíce kilometrů od velvyslanectví a je velmi obtížné podniknout za tímto účelem cestu do hlavního města v jeden konkrétní den a na vlastní náklady. Systém korespondenční volby  či dokonce volby elektronickou cestou by podstatně zjednodušil celý proces a určitě zásadně ovlivnil počet Čechů, kteří by se rozhodli volit ze zahraničí. Oba systémy, jak korespondenční tak elektronický,  fungují několik desítek let v mnoha zemích Evropy a v dnešní elektronické době by měly být i pro Českou republiku absolutní samozřejmostí.

Chápeme tento problém jako čistě apolitický a technický, který je potřeba neodkladně řešit. Proto tuto naši připomínku zasíláme všem parlamentním stranám a dalším veřejným institucím a organizacím, protože bychom neradi, aby byl tento požadavek a toto naše právo zneužito jakoukoliv politickou stranou, nebo politickým hnutím.      

Vedení Krajanského spolku Čechů a Slováků v Asturii:

Mudr. Alexandra Čadová – předsedkyně

PhDr. Jarmila Řezníčková - místopředsedkyně

Mgr. Jana Vávrová - pokladník

Ing. Jana Dlugolinská – zástupkyně pro slovenskou část    


Alexandra Čadová - předsedkyně Krajanského spolku Čechů a Slováků v Asturii

Petice za zavedení systému korespondenční nebo elektronické volby

2017-10-29 13:22:53

V Gijonu; 28.října 2017  

 

Jako Krajanský spolek Čechů a Slováků v Asturii cítíme povinnost se vyjádřit k obtížím spojeným se systémem volby ze zahraničí. Pokud je nám, Čechům žijícím v zahraničí, zákonem povoleno volit, mělo by nám to být i reálně umožněno. Současný systém voleb ale velké většině z nás neumožňuje toto právo uplatnit. Mnozí z nás žijí stovky, či dokonce tisíce kilometrů od velvyslanectví a je velmi obtížné podniknout za tímto účelem cestu do hlavního města v jeden konkrétní den a na vlastní náklady.

Systém korespondenční volby  či dokonce volby elektronickou cestou by podstatně zjednodušil celý proces a určitě zásadně ovlivnil počet Čechů, kteří by se rozhodli volit ze zahraničí. Oba systémy, jak korespondenční tak elektronický,  fungují několik desítek let v mnoha zemích Evropy a v dnešní elektronické době by měly být i pro Českou republiku absolutní samozřejmostí.

Chápeme tento problém jako čistě apolitický a technický, který je potřeba neodkladně řešit. Proto tuto naši připomínku zasíláme všem parlamentním stranám a dalším veřejným institucím a organizacím, protože bychom neradi, aby byl tento požadavek a toto naše právo zneužito jakoukoliv politickou stranou, nebo politickým hnutím.  

Vedení Krajanského spolku Čechů a Slováků v Asturii:

Mudr. Alexandra Čadová – předsedkyně

PhDr. Jarmila Řezníčková - místopředsedkyně

Mgr. Jana Vávrová - pokladní

Ing. Jana Dlugolinská – zástupkyně pro slovenskou část

https://www.facebook.com/Cesi.Slovaci.Asturias/

znakAsturii3a2.jpg

 


Alexandra Čadová - předsedkyně Krajanského spolku Čechů a Slováků v AsturiiSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.