Petice za navýšení kapacity žáků CH ZUŠ Harmonie

Komentáře

#2

děti mají mít adekvátní a kapacitní prostor pro výuku v oblasti hudby.

Květoslav Syrový (Praha 6, 2022-06-27)

#3

podporuji hudební vzdělání co největší české populace

marketa ekrt válková (praha, 2022-06-27)

#6

naše rodina má s CH ZUŠ Harmonie ty nejlepší zkušenosti více než 12 let...

Martin Borde (Praha, 2022-06-27)

#9

Tato ZUŠ patří mezi nejprogresivnější a nejlepší ZUŠ v ČR!

Karolina Gilova (Praha, 2022-06-27)

#23

Podepisuji, protože jsem pedagog této školy a mrzí mě, že musíme odmítat talentované žáky! A také jsem rodič dcery, která zde našla ve svém hudebním vzdělání radost a touhu v hudbě a mrzí mě, že to nelze nabídnou více dětem! Nejde pouze o hodiny, jako takové, ale také o tvůrčí atmosféru, která ji otvírá nové obzory v umění a životu.

Veronika Kacianová (Praha, 2022-06-27)

#35

Mám talentovanou dceru a nejsem schopná ji po několikráte umístit v umělecké škole, která sídlí přímo v její základní škole, jelikož umělecká škola nedisponuje dostatečnou kapacitou.

Michaela Rektoříková (Praha 6, 2022-06-28)

#42

Podepisuji se pod tuto petici, protože si myslím, že ZUŠ Harmonie poskytuje dětem i dospělým možnost trávit volný čas smysluplně a zajímavě, rozvíjet jejich talent.

Lucie Machartová (Praha, 2022-06-28)

#44

Protože bych byla velmi ráda,aby můj syn navštěvoval Vaši školu

Šárka Buřicova (Praha 6, 2022-06-28)

#45

Podepisuji tuto petici, poněvadž jsem byla vždy se službami ZUŠ Harmonie velmi spokojená. Zapálení a pečlivost ve věcech výuky mladších i starších studentů umělecké školy není vždy samozřejmostí a myslím, že dětem by se nemělo bránit v přístupu k umění, natož tomu tvořenému jimi.

Sára Nygrýnová (Praha 15, 2022-06-28)

#48

Podepisuji, protože si myslím, že děti jsou základ pro budoucnost, pro život a jejich pozitivní vztah k věcem a lidem ovlivňuje na 80% až 90% hudba. (Stačí zabrouzdat do příruček dětské psychologie a sociologie). Individuální prostor se rozšiřuje pozvolna a přirozenou cestou do kolektivního = např. souborové hry - viz střetávání různých věků, různých kvalit, různých nástrojových diferencí.

Jakub Nygrýn (Praha, 2022-06-28)

#49

Podepisuji, protože talent a zájem musíme podporovat.

Linda Uhrová (Praha, 2022-06-28)

#52

Připojuji svůj podpis pod tuto petici, protože mě stále více znepokojuje skutečnost, že se o podpoře vzdělání jakožto jedné z nejdůležitějších investic do budoucnosti této země bohužel pořád ještě mnohem častěji mluví než koná - jak vidno i na příkladu ZUŠ Harmonie. Coby dlouholetý pedagog této školy a na základě mnoha na sobě nezávislých ohlasů vím, jaké popularitě se Harmonie těší, což mimo jiné dokládá i fakt, že k nám z jednolivých rodin nezřídka docházejí po dobu mnoha let všichni sourozenci a někteří dokonce i na více oborů. To se bohužel na druhé straně projevuje negativně tím, že musíme každoročně řadu talentovaných zájemců právě pouze z kapacitních důvodů odmítat. Někteří z nich ovšem i přesto natolik stojí o to chodit právě k nám, že jsou ochotni čekat i několik let, než se vytoužené místo uvolní. Kolik společné práce při rozvíjení jejich nadání bychom za tu dobu mohli udělat, je asi zbytečné zmiňovat.

Marek Šmaus (Praha, 2022-06-28)

#57

Dělají to vyborne

Martin Vaculík (Praha , 2022-06-29)

#58

O umělecké předměty ZUŠ Harmonie je velký zájem, učitelé jsou báječní a moc dobře s dětmi pracují. Bohužel musí z důvodů kapacit děti odmítat a to je veliká škoda! Hlavně pro děti!

Jitka Akrmanová (Praha 6 - Dejvice, 2022-06-29)

#63

Proto

Jan Slavíček (Černošice , 2022-06-29)

#64

Podepisuju, protože znám zázemí hudební školy, znám pana ředitele a moc všem pedagogům fandím. Výuku hudby je třeba podporovat a šířit, člověk trénovaný v poslechu hudby, ve hře na nástroj, člověk empatický bude řešit jako dospělý člověk situace i s ohledem na ty druhé.
Mgr. Jitka Arendáč Šťastná

Jitka Arendáč Šťastná (Praha, 2022-06-29)

#66

Chci, aby děti měly možnost výuky hry na hudební nástroj v místě bydliště.

Magdalena Miřejovská (Praha , 2022-06-29)

#68

stojím o navýšení žáků na ZUŠ.

Kateřina Knappová (Praha 6, 2022-06-29)

#69

Sama jsem měla možnost do ZUŠ chodit, mám ty nejlepší vzpomínky a jako matka chci, aby měly děti možnost se hudebně vzdělávat a trávit čas smysluplně.

Ludmila Rydl Trmalová (Praha, 2022-06-29)

#70

Ve škole je výborná výuka a atmosféra, bylo by fajn, kdyby tam mohlo chodit více dětí.

Jana Šamánková (Praha 6, 2022-06-29)

#75

Podepisuji tuto petici, jelikož moje dcera chodí do ZŠ Bílá a sleduji a pravidelně chodíme na koncerty ZUŠ Harmonie .. Co vytváří team této ZUŠ je něco výjimečného. Přála bych si, aby více dětí mělo možnost do této ZUŠ chodit. Je i pro nás rodiče velkou výhodou, že ZUŠ mohou děti navštěvovat po vyučování a stále být v bezpečných prostorách školy. Tím se nemusíme my rodiče obávat o své děti, když přecházejí či čekají na výuku na hudební nástroj. Je mi však líto, že kapacita pro tak skvělé vyučující neumožňuje a nedovoluje, aby naše děti byly tímto směrem vzdělávány. Pro nás není možnost, abychom chodily do jiné ZUŠ v okolí, jelikož to pracovní vytíženost neumožňuje. Tedy tímto žádám a prosím o zvážení situace, aby bylo umožněno naši dětem navštěvovat ZUŠ Harmonie. Má i velký význam pro naši komunitu spojenou se setkáváním našich dětí a rodičů. Když se společně setkáváme a děláme společné koncerty v rámci dětí ve škole, které pak mají společná témata a společné zážitky. Což považuji za velice důležité pro zdravý vývoj našich dětí a jejich zdravý vztah k hudbě. V tuto chvíli však bohužel k nedostatečné kapacitě není umožněno pro všechny zájemce se tímto směrem vzdělávat. Děkuji za vyslyšení a vážnější zamyšlení se nad situací a umožnění našim dětem se dále vzdělávat. Srdečně Petra Picková .. dcera příštím rokem 5. třída ..

Petra Picková (Praha, 2022-06-30)

#76

Hudba je pro rozvoj dětí nesmírně důležitá. Posiluje kognitivní schopnosti, paměť, pro mnohé je to i způsob komunikace. Přináší radost nejen jim samotným, ale i jejich okolí. Se ZUŠ máme dlouholeté zkušenosti. Dcera si díky ní našla cestu na hudební gymnázium. Vedení, učitelé i rodiče v ní vytvářejí vyjímečnou atmosféru a moc bychom si přáli, aby ji mohly zažít i ostatní děti, které po hudbě touží, nemůže jim to být ale z kapacitních důvodů dopřáno.

Denisa Myšková (Praha 6, 2022-06-30)

#78

Mám velký zájem o výuku mojí vnučky Anežky Miřejovské v ZUŠ Harmonie. V konkursu na přijetí měla vynikající hodnocení. Z toho důvodu bych byla velice ráda, aby došlo k potrebnému navýšení kapaciy ZUŠ Harmonie.

Alena Miřejovská (Praha 5, 2022-06-30)

#84

Podepisuju, protoze se nasemu Misovi na skole libi. Konecne naprosto civilni a siroce vzdelany, prakticky a otevreny ucitel na housle, ktery hraje vybornou hudbu - Alois Zatloukal.

Alice Bauerova (Praha 3, 2022-06-30)

#86

Hudební schopnosti jsou důležitou součástí rozvoje dítěte.

Kukla Jan (Praha, 2022-06-30)

#90

Mam velký zajem, aby můj syn studoval v této konkrétní ZUŠ.

Iveta Štamposká (Praha, 2022-07-01)

#93

Podepisuji, protože ZUS Harmonie nabízí velice kvalitní kurzy pro děti ze širokého okolí. Zajištuje mimoškolní vyžití a profesionální výuku pro děti z cele Prahy 6 a je proto nenahraditelnou součástí nabídky místních mimoskolnich aktivit.

Lucie Křížová (Praha 6, 2022-07-04)

#97

Vadí mi omezená kapacita školy, kdy ani nejtalentovanější děti nemají šanci uspět na talentových zkouškách a dostat se na vysněný obor.

Marcela Rennerová (Praha 6, 2022-07-11)

#102

Pokud má škola volnou kapacitu, věnovat se vzdělání děti, je nesmyslné ji nevyužít.

Michaela Ošťádalová (Praha 6, 2022-07-27)

#108

Připadá mi škoda připravovat děti, které o to mají zájem, o možnost kvalitního hudebního vzdělání.

Jitka Štáfková (Praha 6, 2022-08-28)Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...