Proti úplné uzavírce komunikace I/46 ve Šternberku (u koupaliště) a stanovení objízdné trasy související s touto uzavírkou

Komentáře

#3

Podepisuji, protože považuji za velmi nebezpečné vést objízdnou trasu veškeré (osobní i nákladní) dopravy kolem základní školy a po úzké a zatáček plné závodní trati Ecce Homo.

Radomil Siegel (Šternberk, 2021-05-27)

#6

Nesouhlasím s navrhovanou objížďkou po Ecce homo.

Kamil Dohnal (ŠTERNBERK , 2021-05-27)

#9

Táhnout kamionovou dopravu obousměrně po Ecce Homo a kolem 1.ZŠ je mimo lidské chápání...toto může navrhnout doporučit a schválit jenom někdo kdo nezvedl pr..od stolu. O to hůř když vím konkrétně kdo. Držím pěsti.

Zbyněk Hanzl (Šternberk , 2021-05-27)

#13

Mám zahradu na lipině

Věra Veselská (Šternberk, 2021-05-27)

#14

Mám zájem o zachování kvality tratě a možnost pokračování legendárních závodů ecce homo

Jiří Horák (Kamenná , 2021-05-27)

#15

Tato uzavírka se mne přímo dotýká a souhlasím s uvedenými body petice.

Jakub Kopeček (Šternberk, 2021-05-27)

#26

Nesouhlasím s objížďkou přes ecce homo - hlavně kolem 1. ZŠ

Ondra Procházka (Šternberk, 2021-05-27)

#28

Nechci, aby byl zničen povrch tratě Ecce Homo.

Šárka Pekárková (Šternberk, 2021-05-27)

#30

Nedokážu si představit, jak se budou na Ecce Homo vyhýbat nákladní auta a už vůbec se mi nelíbí tak velký provoz okolo školy na ul.Svatoplukova.

Kateřina Pařenicová (Šternberk, 2021-05-27)

#34

Dojde k totálnímu dopravnímu kolapsu a bude ohrožena bezpečnost v okolí ZŠ Svatoplukova!

Kateřina Válková (Žerotín, 2021-05-27)

#40

Bydlím na konci ulice Jívavská a s plánovanými uzavírkami rozhodně nesouhlasím. Hlavními důvody jsou:
1. Bezpečnost občanů (převážně dětí) v částech města, jimiž má být vedena objízdná trasa.

2. Překážka v dopravní obslužnosti pro rezidenty.

Václav Maxmilián Schafer (Šternberk 1, 2021-05-27)

#43

Podepisuji, protože naprosto souhlasím se všemi důvody uvedenými v této petici pro tento zásadní nesouhlas s úplnou uzavírkou

Lenka Paluchová (Šternberk, 2021-05-27)

#47

Učebnicový příklad perverze vzniklé kombinací technokratického přístupu a úředníka neznalého terénu. Po vyřešení této zhovadilosti se prosím zaměřte na odklon těžkých kamionů, které naše město zneužívají ve snaze ušetřit pár korun za mýtné.

Jiří Beneš (Šternberk, 2021-05-27)

#50

Nesouhlasim

Andrea Laníková (Šternberk, 2021-05-27)

#54

Podepisuji a souhlasím se všemi argumenty, které jsou uvedeny v textu petice, zejména se obávám, že budou ohroženy děti navštěvující ZŠ Svatoplukova, a také, že kompletně zkolabuješ doprava ve městě.

Eva Kohoutková (Šternberk, 2021-05-27)

#56

Je to nesmysl, kdo tohle vymyslel... Nereálné.

Romana Šišmová (Šternberk, 2021-05-27)

#59

je to totální nesmysl a arogance

Marek Pospíšil (Šternberk, 2021-05-27)

#61

Protože chci.

Jan Liška (Šternberk , 2021-05-27)

#66

Podepisuji, nepřeji si, aby trasa vedla středem města okolo základní školy.

Petra Váňová (Šternberk, 2021-05-27)

#67

protože je to blbost.

Petr Richter (Olomouc, 2021-05-27)

#73

Podepisuji, protože silnice na plánovaná objízdná trasa není přizpůsobena na frekventovanou dopravní obsluhu a autobusy, pro které jsou ostré zatáčky rizikem srážky s jiným vozidlem a jak je výše uvedeno, hrozí zvýšení dopravní nehodovosti z důvodu, že silnice je především užívaná pro závody do vrchu

Jiří Červinka (Moravský Beroun , 2021-05-27)

#74

Petici podepisuji, protože nesouhlasím s provozem okolo základní školy a v návaznosti na velké nebezpečí tím pro děti vznikajícím. Dále mi není jedno, zda trať Ecce Homo, po které má vést objízdná trasa bude kamiony zcela zničena. Mám pocit, že pokud krajští úředníci umožní průjezd cca 10 tis. aut denně okolo školy jdou na ruku stavební firmě a občané je vůbec nezajímají. Ptám se pro koho tedy úřady jsou? Zda pro firmy a jejich snadné zisky, či pro občany. Nechť si obrázek každý udělá sám.

Jaromír Sedlák (Šternberk, 2021-05-27)

#86

Mám dvě děti, které navštěvují ZŠ Svatoplukovu. Bude velice nebezpečné ,aby kolem této školy jezdili kamióny a byl větší provoz. Už tak se tam každé ráno hromadí auta, které vozí školáky do školy.

Andrea Foukalova (Šternberk, 2021-05-27)

#91

Nebude zabezpečena bezpečnost dětí u školy, vznikne mnoho situaci ucpání objezdove trasy, která není koncipována pro těžké kamiony, a značně bude ovlivněn příjezd do Šternberka tvorbou kolon, když se nákladní vozidla budou muset stacet na Svatoplukova u školy už tak je to tam problematické, naprosto nechápu obousmernou objizdnou trasu přes ecce homo.

Lenka Neumannova (Šternberk , 2021-05-27)

#98

Nesouhlasím s objizdnou trasou přes základní školu a trať ECCE Homo. V této lokalitě bydlím a dcera zde navštěvuje základní školu. Obávám se o její bezpečnost při docházení do školy a celkové nezvládnutí dopravní situace, která ohrozi bezpečnost nás všech.

Michaela Vytřísalová (Šternberk, 2021-05-27)

#106

Bydlím v zatáčce a vím, jak to dopadá, když se 2 kamiony zaseknou, navíc trasa vede kolem školy.

Miloš Kopecký (ŠTERNBERK, 2021-05-27)

#108

Protože nesouhlasím s úplným uzavřením komunikace

Daníél Moch (Moravsky Beroun , 2021-05-27)

#109

Podepisuji petici, protože nesouhlasím s řešením navrženým ŘSD. To mohlo napadnout snad jen "debila".

Ivan Smolka (Šternberk, 2021-05-27)

#113

Nesouhlasím s úplnou uzavírkou komunikace III/44423 u koupaliště ve Šternberku.

Josef Londa (Šternberk, 2021-05-27)

#114

Škola už tak v nepřehledné zatáčce, velké poloměry zatáček na poměrně úzké trati Ecce Homo, přivážení o vyzvedávání dětí do a ze školy.... typické rozhodnutí od stolu, bez znalosti místní situace!

Darina Smolková (Šternberk - Dalov, 2021-05-27)

#117

Nesouhlasim s uzavirkou.

Hana Krejcirova (Sternberk, 2021-05-27)

#127

Podepisuji, protože je nesmyslné vést objízdnou trasu po naprosto nevyhovující komunikaci pro takový objem dopravy.

Radim Streck (Šternberk, 2021-05-27)

#132

Opravy silnic obecně jsou prováděny katastrofalne, dlouho, nekvalitne. V tomto případě bez ohledu na dopad, existuje jiné schudne reseni, které nebylo vzato do úvahy.

Radek Mělnický (Šternberk , 2021-05-27)

#135

zásadně nesouhlasím s objízdnou trasou kolem základní školy, kde už nyní je neúměrně vysoký provoz. Je to hazard s životy našich dětí!!! Nechápu, že ta možnost je vůbec legální! Že je proti zdravému rozumu snad vidí každý..

Dagmar Palová (Šternberk, 2021-05-27)

#137

Objízdná trasa je naprosto nevyhovující, je ohrožena bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Je nevhodné , aby především tranzitní doprava využívala objízdnou trasu kolem základní školy.
Při sjezdu kamionů z trati Ecce Homo
(v zatáčkách na ulici Opavská a
Svatoplukova), budou brzdy přehřáté a hrozí jejich selhání.

Hana Petříková (Šternberk, 2021-05-27)

#142

Absolutní nesmysl vést objízdnou trasu kolem školy a po navrhovaných komunikacích! Řešením by byl zákaz průjezdu kamionové dopravy směrem z Olomouce na Šternberk a obráceně.
Objízdná trasa pro kamiony může vést přes vnější obchvat Olomouce po D1 směrem na Ostravu. Zbývající doprava může využít městem navrhované kyvadlové řešení, které by danou intenzitu vozidel zvládlo.

Richard Síla (Šternberk, 2021-05-27)

#153

Podepisuji, protože nákladní přeprava kolem školy je nehoráznost!

Tomáš Suk (Šternberk, 2021-05-27)

#155

Lidé, kteří chtějí toto udělat, by si měli sami sednout do auta a projet si tu trasu, kudy chtějí tahat veškerou dopravu. Pak by jim snad došlo, že je to nereálné.

Martina Krylova (Šternberk , 2021-05-27)

#156

Objízdná trasa je naprosto nevyhovující, je ohrožena bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Je naprosto nevhodné , aby především tranzitní doprava využívala objízdnou trasu kolem základní školy, a to v obou směrech ! Při sjezdu kamionu z trati Ecce Homo v zatáčkách na ulici Opavská a Svatoplukova budou brzdy přehřáté a hrozí jejich selhání. Trať Ecce Homo není určena, zvláště při směru dolů, pro těžkou nákladní dopravu z pohledu sklonu i poloměrů zatáček, kde se v některých není možné bezpečně vyhnout pokud proti sobě budou kamiony.

René Petřík (Šternberk, 2021-05-27)

#163

Podepisuji, protože mám na Kiosku své rodiče, situace uzavírky by zbusobilo velké nesnáze v kontaktu a její mobilitě.

Lenka Hejmalová (Hnojice, 2021-05-27)

#167

Nesmysl.

Jakub Neplech (Šternberk , 2021-05-27)

#168

Nesouhlasím s objízdnou trasou!

Magda Hrdličková (Šternberk, 2021-05-27)

#171

Podepisuji, protože už dlouhá léta spatřuji, že krávoviny neustále vítězí nad selským rozumem. Bože, ochraňuj zdravý rozum.

František ŠNORICH (Šternberk 1, 2021-05-27)

#172

Nesouhlasím s objizdnou trasou.

Jaromir Vyroubal (Babice, 2021-05-28)

#183

Vysloužil Milan

Milan Vysloužil (Šternberk , 2021-05-28)

#184

Nesouhlasím s jízdou několika set kamionů kolem základní školy.

Lukáš Motáň (Šternberk , 2021-05-28)

#185

Souhlasím s výše uvedenými argumenty, sám mám osobní zkušenost, že na dané objízdné trase nemají kamiony co dělat (najíždí si v nepřehledných zatáčkách do protisměru a ohrožují tím ostatní účastníky provozu)

Jakub Loubal (Olomouc, 2021-05-28)

#187

Nesouhlasím, aby objížďka byla kolem školy, nejfrektovanějším místě plném dětí...

Jana Jarmová (Šternberk , 2021-05-28)

#195

Objízdná trasa není vhodná pro kamionovou dopravu, je to příliš nebezpečné.

Aleš Horák (Šteernberk, 2021-05-28)Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...