Petice za zajištění systémového financování školních psychologů a školních speciálních pedagogů

Komentáře

#3

Podepisuji jako školní psycholožka a souhlasím s celým zněním petice. Děkuji paní Chlopčíkové za její velké úsilí.

Gabriela Luková Sittová (Mnichovo Hradiště, 2020-12-01)

#7

V této oblasti školství je dlouhodobě naprostý nesystémový chaos ze strany státu, špatné podmínky, poškozující jak samotné psychology, tak ale nakonec i jejich klienty.

Martin Krajča (Praha, 2020-12-01)

#8

Školní psychologové jsou potřeba ve školách pro podporu žáků, učitelů, rodičů. Neustálá nejistota psychologů, zda budou mít práci, je i pro tyto osoby nevýhodou. Není možné kvalitně vykonávat preventivní programy, ale i poradenství.

Petra Smolanová (Kopřivnice, 2020-12-01)

#11

Pracuji jako školní psycholožka a opravdu mi záleží na mé profesi a přeji si pro ni lepší podmínky.

Olga Konůpková (Praha 3, 2020-12-01)

#15

Pracuji jako školní psycholog a ráda bych měla zajištěné stabilní podmínky, nejen pracovní smlouvy na dva roky a nejistotu, co bude dál.

Monika Válková (Kostice, 2020-12-01)

#16

Je to vážně třeba vyřešit

Jaroslav Konůpek (Praha, 2020-12-01)

#22

Financování těchto nepostradatelných poradenských pracovníků ve školství není dlouhodobě koncepčně řešeno. Jejich služby jsou snadno dostupné cílové skupině a často působí preventivně, tzn. ušetřil spoustu nákladů, které vznikají při nepodchycení nebo neřešení problémů v začátcích nebo před jejich vznikem. Tyto dvě funkce by měla mít každá ZŠ, SŠ a v přizpůsobené podobě i VŠ a proto je jejich jasná finanční podpora ze strany státu nezbytná!

Linda Nývltová (Praha, 2020-12-01)

#24

Po době koronavirus bude to potřeba jako nikdy dříve !

Alexindra Bonomini (Dobruska , 2020-12-01)

#40

Pracuji ve školství a vidím nutnost a potřebnost těchto zaměstnanců ve školním sboru a ne projektu.

Lucie Bachorová (Chomutov, 2020-12-01)

#42

Ve škole vidím, jak může školní psycholog zajišťovat některé aktivity odborně ve prospěch žáků. Bez prodlení, v souvislosti s prostředím, ve kterém se žák pohybuje.
Pokud bude mít školní psycholog zájem o práci a škola mu dá smysluplnou zakázku, může se škole v mnoha oblastech posunout (vztahy ve třídě, profesní orientace, předcházení školnímu neúspěchu, klima třídy, školy, ...). My máme se školní psycholožkou velmi dobrou zkušenost a uděláme vše pro to, abychom si ji ve škole udrželi.
V loňském roce jsme v rámci projektu získali i speciální pedagožku. V letošním roce koordinuje aktivity podpory pro žáky s podpůrnými opatřeními, cizinci i žáky ohrožených školním neúspěchem. Svojí činností ve škole přispívá i k lepší profesní komunikaci v rámci vzdělávání žáků.
Máme nastavený systém pravidelných setkávání "výchovné komise" , na kterých koordinujeme aktivity s ještě s návazností práce výchovných poradkyň a metodiků prevence.
Moc děkuji za vaši snahu nejen vzhledem k profesním jistotám školních psychologů a speciálních pedagogů, ale i vzhledem k fungování školy jako celku.

Zdeňka Obrdlíková (Jihlava, 2020-12-01)

#43

Jako zástupkyně ředitelky a výchovná poradkyně považuji přítomnost školního psychologa ve vzdělávacím systému jako velmi důležitou.

Leona Nováková (Mladá Boleslav, 2020-12-01)

#51

Podepisuji, protože s textem petice naprosto souhlasím. Na pozici školního psychologa pracuji od roku 2006 a od té doby je nám z ministerstva neustále slibováno zakotvení poradenských pracovníků do školského systému a jejich systematické financování. Aktuální stav je naprosto nevyhovující a způsobuje to, že na pozicích školních psychologů jsou převážně čerství absolventi, kteří brzy odchází na pozice s lepším a jistějším finančním zajištěním. Pokud odborníci na školách zůstávají, tak především díky ředitelům, kteří dokáží najít i jiné zdroje financování a nabídnout tak svým pracovníkům aspoň nějakou finanční jistotu a důstojné pracovní podmínky (např. možnost čerpat OČR).

Hana Forejtníková (Hustopeče, 2020-12-01)

#60

Pracuji jako školní psycholožka a téma nejistoty se mě i mé kolegyně speciální pedagožky osobně dotýká.

Barbora Buzková (Bohumín, 2020-12-01)

#66

vidím velkou potřebu školních psychologů a školních spec.pedagogů na školách všech typů. Školní psychologové a školní spec. pedagogové by měli být součástí pedagogických pracovníků placených ze státního rozpočtu či rozpočtu zřizovatele.

Galina Jarolímková (Velké Přílepy, 2020-12-01)

#70

Podepisuji, protože spolupráci se školními psychology a speciálními pedagogy vnímám z pozice školního poradenského zařízení jako klíčovou pro nastavení vhodných podpůrných opatření.

Eliška Kubištová (Pardubice, 2020-12-01)

#76

Protože jsem přesvědčena velmi dlouhou učitelskou praxí o tom, že školní psycholog je nedílnou součástí každé školy, jeho přítomnost ve škole je obrovskou podporou nejen pro učitele, ale i žáky a jejich rodiče.

Marie Matoušková (Mladá Boleslav, 2020-12-01)

#79

Školní poradenské pracoviště má nezastupitelnou roli

Lohniská Iveta (Praha, 2020-12-01)

#86

Jsem školní speciální pedagog, má pozice je ještě nynější školní rok financována z šablon EU. Intenzivně se věnuji nejen žákům zařazeným do předmětu speciálně pedagogické péče, ale v současnosti také těm, na které negativně dopadají důsledky distanční výuky (převážně se jedná o žáky z rodin s nižším sociálním statusem). Má pozice je pro školu velice potřebná a přijde mi ostudné, že stejně jako spousta kolegů netuším, zda svou práci budu moci vykonávat i následující školní rok. Přestože je jasné, že funkce školního speciálního pedagoga je ve školství potřebná.

Barbora Šimčíková (Rožnov pod Radhoštěm, 2020-12-02)

#89

Naprosto souhlasím, práce školních psychologů je nedoceněná a jejich zaměstnávání po dobu trvání projektů, bez jistoty dalšího vývoje, je demotivující.

Lenka Janhubová (Doubravník, 2020-12-02)

#93

Jsem v pozici školní psycholožky již od začátku projektů VIP v roce 2005 a neustálá nejistota ve financování je pro mne dlouhotrvajícím stresem a oslabením na pozici ve škole. Přestože rodiče, žáci i pedagogové už považují moji pomoc a podporu za samozřejmou, my nemáme samozřejmého nic do poslední chvíle rozhodnutí, zda budeme moci pokračovat v činnosti.

Ivana Popová (Březnice, 2020-12-02)

#96

Jsem školní psycholog a setkávám se s touto finanční nejistotou.

Michaela Krutilová (Broumov, 2020-12-02)

#97

Pracuji jako školní speciální pedagožka a v současné podobě financování a s tím spojené nejistotě vidím opravdu problém.

Jana Minarčíková (Kroměříž, 2020-12-02)

#107

Podepisuji, protože jsem sama školním psychologem.

Barbora Semerádová (169 00, 2020-12-02)

#108

Podepisuji, protože vidím v této práci smysl. Vidím, jak školní psycholog může pomoci se studijními, ale i osobními problémy, pomáhá studentům nacházet cestu v jejich dalším směřování, pomáhá jim pochopit sebe samé. Každá škola by měla mít dobrou psychologickou podporu pro své studenty.

Barbora Padilla (Praha, 2020-12-02)

#113

podepisuji tuto petici, protože pokládám za důležité fungování školních psychologů a školních speciálních pedagogů na základě jasných pravidel financování ze státního rozpočtu.

Magda Junková (Praha, 2020-12-02)

#114

Podepisují.

Dita Hanakova (Brno, 2020-12-02)

#115

Vzhledem k nárůstu dětí s problémy by bylo velmi férové zajitit stabilně poradenské zařízení na každé škole.

Petra Bělohlavá (Chomutov, 2020-12-02)

#123

Jako školní psycholog pracuji od r. 2009 a situace s touto pozicí je tristní a nedůstojná. Přeji i dalším kolegům, aby byla konečně systémově ukotvena.

Johana Elisová (Roudnice nad Labem , 2020-12-02)

#127

Protože působím jako VP a bez těchto členů ŠPP by se nedalo kvalitně pracovat a řešit efektivně problémy tak, aby se všichni cítili v bezpečí, mohli řádně a v klidu dělat svou práci.

Iveta Adamcová (Frýdek-Místek, 2020-12-02)

#129

Psychologa potřebujeme a určitě by byl potřeba na celý úvazek dlouhodobě, ne jen v rámci dotací nebo projektů.

Zdeněk Papoušek (Šumperk, 2020-12-02)

#131

pracuji 4. rokem jako školní psycholožka na ZŠ a současný systém vnímám jako nevyhovující. Ráda bych v této pracovní pozici zůstala i do budoucna, ale vzhledem k nestabilitě, kterou nám tímto postojem stát poskytuje, si nejsem jistá, zda to bude v mých možnostech.

Tereza Pandadisová (Praha, 2020-12-02)

#132

Protože každý v životě někdy potřebuje pomoc. Žákům a studentům pomáhají řešit jejich trápení (osobní či školní) lidé, kteří jsou bohužel stále na druhé koleji zájmu.

Svatava Matušková (Kojetice, 2020-12-02)

#146

Je to ostuda, pro děti a jejich rodiče je to důležitá služba a pomoc. Zvláště nyní.

Iva Vlčková (Brno, 2020-12-02)

#152

Podepisuji, protože pracuji několik let jako školni speciální pedagog (češka žijící v SK, pracující v ČR) stále na smlouvu na dobu určitou. Práce je to nádherná, ale ta nejistota do budoucna a množství papirovani z důvodu různého financování mnohdy zbytečně náročná.

Eva Šefčíková (Skalica, 2020-12-02)

#154

Podepisuji, protože jsem též pedagog a ve školství, zvláště v této vypjaté době, psychologů a speciálních pedagogů je třeba !

Roman Fojtíček (Praha, 2020-12-02)

#162

Pokud má ministerstvo školství zajišťovat tuto službu rodičům, tak musí na to vyčlenit prostředky. Jinak je to pokrytectví a lež o sociálních službách zdarma, nejen v souvislosti s inkluzí.

Petr Kamensky (Kurdějov, 2020-12-02)

#164

Souhlasim a vidim velkou potrebu zmeny

Jana Březinová (Praha 5, 2020-12-02)

#167

Psycholog by měl být součástí týmu na každé škole. Zkrácené úvazky a dohody jsou nedostačující a pokud tam psycholog je, nemá čas a prostor v té krátké době se věnovat kolikrát ani všem žákům nebo třídním skupinám..a dostatečně navázat kontakt nebo např. už vůbec pracovat s pedagogy a pracovníky školy, což je velice důležité, protože tito patří do jedné z předních skupin, kde je riziko vyhoření.

Petra Nevtípilová (Velatice, 2020-12-02)

#168

Podepisují aby se děti ve škole měly s kým poradit a rádce byl dobře zaplacen

Vendula Stávková (Nemčičky , 2020-12-02)

#169

U nás ve škole jsou tyto pozice velmi potřeba.

Jans Pazderová (Svitavy, 2020-12-02)

#171

jako školní psycholožka vnímám velikou potřebu psychologů na školách. Drtivá většina je ale stále financována jen z projektů, které mají nejisté pokračování, nejsou schopni pokrýt celý úvazek a domnívám se, že mít psychologa jen na částečný úvazek je zcela nedostatečné. Já sama mám to štěstí, že mi kraj financuje úvazek 1,0 a opravdu se v práci nenudím, ba naopak.

Jana Bazalová (Ostrava, 2020-12-02)

#180

Podepisuji, protože s obsahem petice plně souhlasím.

Věra Slámová (Bystřice nad Pernštejnem, 2020-12-02)

#186

Vnímám velkou potřebnost těchto odborníků na ZŠ, odborný školní personál by měl být v dnešní době naprostou samozřejmostí. Sama mám dítě se specifickými potřebami ve vzdělávání a vím, o čem mluvím.

Petra Janatová (ústí nad labem, 2020-12-02)

#189

jsem školní psycholožka a s výše zmíněným plně souhlasím.

Barbora Licková (Praha, 2020-12-02)

#200

Podepisuji, protože mám 35 ti letou praxi ve školství. Ve speciálním školství 13 let. Působím na ZŠ jako školní speciální pedagog (předtím v PPP jako speciální pedagog) a bez systémové podpory se terén neobejde.

Petra Kučerová (Kynšperk nad Ohří, 2020-12-02)Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...