Zastavte nedůstojné zacházení s pacienty v Privamedu!

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

My, níže podepsaní, protestujeme proti nedůstojnému zacházení s pacienty,  v soukromé nemocnici PRIVAMED v Plzni (oddělení interna/LDN - více na www.privamed.eu). Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky. Úkolem lékaře je zdraví a život, mírnit utrpení a to bez ohledu na národnost, rasu a barvu pleti, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, pověst pacienta a osobní pocity lékaře. 

 


Daniela Krejčí I Worldwide Cancer Stop Ltd. I Charity Company    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Daniela Krejčí I Worldwide Cancer Stop Ltd. I Charity Company svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...