PETICE ZA SVOBODU PRO ADRIANU MELEKOVOU (SHEILA SZMEREKOVA)

My, níže podepsaní občané České Republiky, kteří cítíme sounáležitost s bratrskou Slovenskou
Republikou, vyzýváme slovenskou justici, aby dbala práv občanů na svobodné vyjádření názorů.
Aby nechala stranou emoce, které v muslimské komunitě vzbudil čin slečny Adriany Melekové,
když zveřejnila videozáznam z pálení islámské knihy Korán.
Jsme si vědomi toho, že u muslimských věřících tento čin vyvolal nevoli, jelikož islámští věřící
dbají práva šária, které jim ničení posvátné knihy zakazuje. Ale žádáme, aby bylo dbáno
slovenského sekulárního práva, a bylo zaručeno, že když slečna Adriana muslimkou není, právu
šária nepodléhá, a její konání se řídí jen zákony sekulární Slovenské Republiky. Slečna Adriana
zničila knihu, kterou si koupila. Kniha je jejím výhradním majetkem, a musí mít zaručenu svobodu
se svým majetkem nakládat dle svého uvážení. Pokud se jí kniha, kterou si koupila, nelíbila, musí jí
být zachováno její právo se svým majetkem naložit podle svého, a nesmí jí být kladena povinnost
zajímat se o to, jak na svobodné nakládání se svým majetkem nahlíží některá z náboženských
organizací, které není sama členkou.
Svým podpisem se zastáváme slečny Adriany Melekové, a apelujeme na její zproštění obvinění.


Ingrid Zerencel    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Ingrid Zerencel, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...