PETICE STOP ŘETĚZŮM požadující zákaz chovu a držení psů na úvazu

WhatsApp_Image_2023-06-08_at_22.03_.37_.jpeg

 

požadující zákaz chovu a držení psů na úvazu

ze dne 20. 5. 2023 dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

Petiční text a arch ke stažení zdehttps://drive.google.com/drive/folders/17CuVXlfcuzL1PfjtqGnU7jUcFjF-yYR9

 

Adresovaná: Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky, Ministru spravedlnosti ČR, Ministru zemědělství ČR, Ministru vnitra ČR, Státní veterinární správě.


My, níže podepsaní občané, tímto vyjadřujeme náš hluboký nesouhlas s chovem/ držením psů na řetězech, provazech, či jiných typech úvazů (dále jen řetěz, či úvaz), které jim znemožňují volný pohyb, způsobují jim utrpení fyzické i  psychické, brání jim projevovat jejich přirozené chování a  potlačují jejich přirozené potřeby, a proto žádáme, aby byl chov psů na řetězech a jakýchkoli jiných typech úvazů zakázán.

Naše požadavky opíráme nejen o naše vlastní zkušenosti s případy týraných psů, kteří jsou tímto nevhodným způsobem chovaní, ale i o vyjádření řady odborníků.


DŮVODY PRO ZÁKAZ CHOVU PSŮ NA ŘETĚZECH:
Psovi na řetězu hrozí vážné zranění nebo i smrt, například udušením v důsledku toho, že se do řetězu zamotá, nebo řetěz omotá např. o střechu boudy, strom, kůl apod.


Vysoké procento psů na řetězech trpí poraněním krku v důsledku nevhodného obojku, který jim zarůstá do krku, vytváří hluboké, často otevřené a hnisající rány a strangulační rýhy. To jim způsobuje velmi vážné zdravotní problémy a v některých případech i přímo smrt. Psi na řetězech umírají i v důsledku povětrnostních podmínek, nejčastěji jsou ohroženi umrznutím.


Případy psů na řetězech se velmi špatně odhalují a prokazují a neexistují žádné preventivní ani pravidelné kontroly stavu psů chovaných na řetězech.


Chov psa na řetězu je častou příčinou vzniku problémového chování a celé řady psychických poruch. Psi držení na řetězech se chovají neuroticky, úzkostlivě a agresivně.


— Pes je sociální, živý tvor, jehož silnou motivací je potřeba si vytvářet pouto ke svojí sociální skupině/ smečce. Osamocený život na řetězu je pro psa naprosto nevyhovující a nenaplňuje jeho sociální potřeby po kontaktu s vnějším světem.


Psům na řetězu je znemožněna možnost uniknout nebezpečí, kterému čelí (člověk, jiný pes, povětrnostní podmínky). Přirozenou reakcí na nebezpečí je únik nebo útok. Psi na řetězech tuto možnost volby nemají a ocitají se v pasti.


Chov psů na řetězu nenaplňuje tzv. welfare pravidla pro dobré zacházení se zvířaty, které se drží následujících zásad:

1) svoboda od hladu, žízně a podvýživy

2) svoboda od nepohodlí

3) svoboda od bolesti, zranění a onemocnění

4) svoboda projevit přirozené chován

5) svoboda od stresu, strachu a úzkosti

6) vykonávat svobodně a osobně kontrolu nad vlastní životní pohodou


— Chovy psů na řetězech jsou již v některých zemích EU plně zakázané, či zásadně omezené.

Proto požadujeme, aby byl chov psů na řetězech zakázaný a  aby byly rovněž nově definovány podmínky a parametry pro chov psů v boudách, kotcích, výbězích, či jiných prostorech, v nichž psi žijí bez ohledu na to, zda je účelem jejich chovu rozmnožování či nikoliv a to prostřednictvím: NOVELIZACE ZÁKONA NA OCHRANU ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ A VETERINÁRNÍHO ZÁKONA, etně souvisejících doprovodných prováděcích předpisů a nařízení.


Tuto petici podává: JUDr. Jiří Pospíšil (předseda spolku Zvířecí ombudsman, europoslanec), Na Kampě 512/11, Malá Strana, 118 00 Praha

Adresa pro zasílání petičních archů: JUDr. Jiří Pospíšil, Lázeňská 11, Praha 1 – 118 00. Dotazy, prosím, posílejte na email: info@zvireciombudsman.cz

Upozornění: Prosím, máte-li možnost, využijte k podpisu této petice zaručený elekronický podpis. Děkujeme

Podpisem této petice uděluji JUDr. Jiřímu Pospíšilovi, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa. Poskytnuté osobní údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním, budou tedy předány v této petici označeným institucím, orgánům a úřadům, a dále mohou být využity pro účely dalšího informování petentů. Souhlas je udělován do doby dosažení účelu petice, nejvýše však na dobu 10 let. Petent jej může kdykoli písemně odvolat, taktéž má právo na opravu údajů a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Každý subjekt zapojený do sběru podpisů této petice je odpovědný za dodržování zákonných povinností k ochraně osobních údajů a nakládání s nimi.


JUDr. Jiří Pospíšil, předseda spolku Zvířecí ombudsman    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že JUDr. Jiří Pospíšil, předseda spolku Zvířecí ombudsman bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...