Petice proti rezignaci radních Lipovské a Kašparů v Radě ČT

Radě České televize

V Praze dne 20.11.2020

My, níže podepsaní, svým podpisem vyjadřujeme NESOUHLAS s rezignací paní Lipovské a pana Kašparů

Zároveň se ztotožňujeme se zněním přiloženého znění petice.

 ---------

Vážení občané,

s velikým znepokojením sleduji vývoj kolem tlaku na odstoupení radní Ing. Hany Lipovské PhD. a Doc. ThDr. PhDr. MUDr. Jaroslava Maxmiliána Kašparů Ph.D. ze svých pozic.

Když se dívám, kdo je pro rezignaci zmíněných radních, vidím známé firmy, zejména z uměleckých kruhů, ať už klasicky liberálního či sociálně liberálního smýšlení (sociálně liberální smýšlení je socialismus). 

Vzhledem k tomu, že paní Hana Lipovská a pan Jaroslav Maxmilián Kašparů zastávají konzervativní křídlo politického spektra, jsem pevně přesvědčený, že setrvání těchto radních v Radě ČT prospěje pluralitě názorů a tedy posílí demokratické řízení České televize.

Proto prosím o podpisy všech lidí, kdo souhlasí se setrváním těchto dvou radních.

Hana Lipovská nechala odvolat Dozorčí komisi, protože s ní i podle jejích slov byla z pohledu Rady ČT dlouhodobá nespokojenost. Mediální šílenství kolem tohoto zcela oprávněného kroku vyvolali právě ti lidé, kterým bychom neměli nikdy naslouchat - licoměrník Šaraptka, feministka Olga Sommerová, feministka nebo bývalá ombudsmanka Šabatová (která zastávala velice nedůstojně úřad ombudsmanky).

Dále jsou znepokojeni umělci z liberálních kruhů jako je Jiří Suchý, režisér Jan Svěrák nebo herec Bolek Polívka. Ať už jsou ze sociálně liberálního spektra či klasického liberálního spektra, není překvapivé, že jim jsou konzervativní hodnoty v osobách zmíněných radních trnem v oku.

Konzervativní hodnoty v Radě ČT mohou jedině přispět při ozdravě dlouhodobě pozorovatelné neobjektivity České televize. Toto není problém věcný, je to problém ideologický a politicky psychologický.

Pro orientaci v politickém spektru lze nahlédnout toto vysvětlení, kde je vysvětlen liberalismus a konzervativismus - http://factmyth.com/understanding-liberalism-and-conservatism/

Liberalismus a konzervativismus jsou dvě strany objektivní pravdy. Jedno bez druhého nemůže dobře fungovat. A Česká televize musí být hodnotově vyvážená a věrná pravdě.

Prosím podpořte.

 Michal Kučera <adresa uvedena jen v tištěné verzi>

občan ČR, kterému záleží na pluralitě názorů ve veřejnoprávní televizi.


Michal Kučera    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Michal Kučera, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...