Petice proti obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

 

My, níže podepsaní občané České republiky, rozhodně nesouhlasíme se znovupostavením Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

Tento sloup byl postaven roku 1650 jako symbol vítězství katolicismu nad „kacířským“ královstvím a vyjadřoval politickou nadvládu Habsburků nad českým národem. Sloup se tak stal politickým i ideologickým znamením poroby českého národa.

Sloup nebyl běžným mariánským sloupem, kterých bylo v naší zemi více a nebyly odstraňovány. Ikonografická symbolika sloupu oslavovala úplné zničení protestantských kacířů, kteří zde mají podobu hadů a ďáblů.

Takto nezaměnitelně byl sloup se sochou Panny Marie vnímán dalšími generacemi českého národa. V českých zemích přitom před začátkem třicetileté války bylo kolem 90 % protestantů včetně příslušníků Jednoty bratrské, z níž vzešel i Jan Amos Komenský.

Stavbu Mariánského sloupu považujeme za zcela zbytečnou, urážlivou pro nemalou část českého obyvatelstva a nevhodnou pro místo, na kterém byli po bitvě na Bílé hoře potupně popraveni přední představitelé české šlechty a měst.

 

Žádáme odpovědné činitele a zastupitele občanů, aby z výše uvedených důvodů stavbu tohoto vysoce kontroverzního díla zamítli.

 

SIGNATÁŘI PETICE:

Jan Adámek, potomek Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic

Mgr. Libor Michálek, MPA, senátor Parlamentu ČR

Dan Drápal, publicista

Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve

Ing. Michal Klus, M.Div, pastor Slezské církve evangelické (SCEAV)

Mgr. Ing. Miloš Kačírek, PhD.

Ak.mal. Jiří Šuhájek, M Art RCA

Mgr. Jitka Stanoevova, advokátka

Jaroslava Kretschmerová, herečka

Kamila Valůšková, herečka

MUDr. Robert Rakowski, lékař

MUDr. Vít Šmajstrla, lékař

Daniel Říčan, předseda historicko-vlastivědné společnosti Moravian

Petr Kácha, pastor Křesťanského společenství v Praze

Mgr. František Pala, středoškolský učitel, překladatel

MUDr. Aleš Navrátil, pastor Apoštolské církve

Ing. Petr Šimmer, emeritní kazatel Církve bratrské

David Floryk, projektový manažer

Vladislav Donát, M.Div, ředitel Biblického teologického semináře a MBB

Radomír Palacký, DiS, národní ředitel Mládeže pro Krista, z.s., lektor ACET ČR, z.s.

Ing. Aleš Juchelka, moderátor, podnikatel

Lubomír Hlavsa, režisér

 

Poznámka: Tato petice má pouze elektronickou podobu.


David Loula autor, Lenka Veselá mluvčí    Kontaktujte autora petice