PETICE PRIMÁTOROVI A ZASTUPITELŮM MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM - ZAČNĚTE KONAT PRO OBNOVENÍ NORMÁLNÍCH CEN ENERGIÍ!

logo-aliance-pro-usti-orez-pruhledne_pozadi.png

My, níže podepsaní občané Ústí nad Labem, dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, prostřednictvím této petice žádáme, aby primátor a zastupitelé města Ústí nad Labem začali systémově řešit problém extrémního zdražování energií a jejich případného nedostatku, a konali tak v zájmu všech obyvatel města Ústí nad Labem, což je také jejich povinností. Z tohoto důvodu žádáme tímto primátora jako velitele krizového štábu o svolání krizového štábu a mimořádného zasedání zastupitelstva k řešení dané situace. Je nutné přijmout bezodkladné opatření, tj. vyhlásit stav nebezpečí. Město může samo či ve spolupráci ostatních obcí, kde již tato iniciativa také probíhá, společně prostřednictvím kraje či i ve spolupráci s poslanci nebo senátory předkládat návrhy zákonů, a tím zajistit systémové řešení nejen pro naše město či kraj, ale i pro celou ČR. Navazujeme tak na předešlou žádost adresovanou primátorovi, na kterou přišla vyhýbavá, nicneříkající odpověď. Přílohou petice je zmiňovaná žádost a odpověď na ni.

Petice je určena občanům s trvalým bydlištěm v Ústí nad Labem. Petici podává petiční výbor na Magistrát města Ústí nad Labem a Krajský úřad Ústeckého kraje.

Papírová verze petice má mnohem větší váhu. Děkujeme Vám! Více informací a papírové petiční archy ke stažení zde: https://alianceprousti.webnode.cz/l/petice-primatorovi-a-zastupitelum-mesta-usti-nad-labem-zacnete-konat-pro-obnoveni-normalnich-cen-energii/

Petici sestavil petiční výbor: Veronika Vágnerová, Vítězná 257, 403 22 Ústí nad Labem a Mgr. Eva Železná, Železničářská 1091/12, 400 03 Ústí nad Labem.


Veronika Vágnerová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Veronika Vágnerová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...