Petice na ochranu deštných pralesů ekosystému Leuser

My, níže podepsaní občané České republiky a planety Země, žádáme Organizaci Spojených Národů (OSN) o přísnou kontrolu dodržování Washingtonské úmluvy (CITES) z roku 1973, její výrazné zpřísnění a vytvoření mezinárodního dohledu nad jejím dodržováním. Žádáme o výrazné a viditelné zapojení do podpory záchrany kriticky ohrožených druhů zvířat: tygra sumaterského, nosorožce sumaterského, slona sumaterského a orangutana sumaterského, kteří patří mezi 4 z 10ti nejohroženějších divokých zvířat planety Země. Tato unikátní zvířata vymírají díky masivnímu odlesňování deštných pralesů Sumatry, korupci, mezinárodnímu ilegálnímu i legálnímu obchodování se zvířaty a pytláctví pro účely tradiční čínské medicíny.  

Žádáme OSN o politický i lidský tlak na indonéskou vládu a vládní úřady z důvodů nedostatečné kontroly a minimální podpory ochrany světového přírodního dědictví deštných pralesů. Žádáme o vyjádření jasného postoje k mezinárodnímu obchodování s divokými druhy zvířat a zpřísnění Washingtonské smlouvy ve všech směrech ochrany ohrožených druhů zvířat CITES I, II, III.  

Vyzýváme OSN k přímé finanční a personální podpoře lokálních projektů na ochranu deštných pralesů a ohrožených druhů zvířat na Sumatře, které tvrdě pracují v terénu bez dostatečné finanční podpory, zatímco se na druhé straně planety schůzuje na mezinárodních konferencích, na nichž se ročně utratí miliony dolarů, které chybí na přímé aktivní ochraně světového přírodního dědictví deštných pralesů Sumatry.  

Odůvodnění:

Masivní kácení a vypalování deštných pralesů Sumatry za účelem výsadby plantáží palem olejných, či těžby nerostných surovin a bezohledná honba za zisky, která je podporovaná vládními úřady, lobbistickými skupinami a neudržitelným konzumním způsobem života obyvatel západní civilizace, mají za následek znehodnocování a ohrožení podmínek pro život na Zemi, klimatické změny, ztrátu a znehodnocení pitné vody, nelidské podmínky obyvatel a vymírání zcela unikátních živočišných druhů tropického pásma deštných pralesů Sumatry.

Přímé ohrožení unikátního ekosystému Leuser v provincii Aceh, neustálé zmenšování plochy národního parku Gunung Leuser (Aceh a severní Sumatra), výstavba silnic skrze národní park, plánovaná masivní těžba deštného pralesa za účelem obchodování se dřevem, výsadby palmy olejné a otevření dolů pro těžbu nerostných surovin v provincii Aceh a severní Sumatra, jsou nebezpečím a plánovaným legálním zločinem na národním parku Gunung Leuser, který je na seznamu UNESCO a jehož ochrana je mezinárodně podporována, avšak bez dostatečné přímé kontroly. Díky tomu je světové přírodní dědictví deštných pralesů ekosystému Leuser a národního parku Gunung Leuser v přímém a bezprostředním ohrožení postupné likvidace.

Díky nedostatečné kontrole ze strany vládních i mezinárodních úřadů na ochranu světového přírodního dědictví (vlády a ministerstva, CITES, WWF) a laxnímu přístupu široké veřejnosti, dochází k nenapravitelným ztrátám na nejbohatším suchozemském ekosystému planety Země, na deštných pralesích Sumatry v Indonésii.   

Nedostatečná kontrola, nedostatečné tresty za korupci, pytláctví a pašeráctví, korupce na státních i mezinárodních úrovních a legální obchodování s ohroženými druhy zvířat, přináší nevratný proces vymírání živočišných druhů planety Země, které za posledních 40 let nabralo neuvěřitelné destruktivní tempo.

Tradiční čínská medicína a zcela evidentní nedodržování Washingtonské úmluvy CITES asijskými zeměmi, má za následek genocidu divokých zvířat a jejich rychlé vymírání.

Trofejové lovy a zlegalizované zabíjení divokých zvířat pro lidskou zábavu se stalo hrozbou pro ohrožené druhy zvířat. Bohatí lidé této planety se zapojují do holocaustu zvířat ze zcela nízkých pohnutek chtíče zabíjet, což by mělo být celosvětově zcela zakázáno.

Celospolečensky uznané zajetí divokých druhů zvířat pro účely chovatelství a osobního vlastnictví je jedním z důvodů obchodování se zvířaty, pytláctví a pašeráctví, které je celosvětovým zločinem na divokých zvířatech.

Ochrana světového přírodního dědictví by měla podléhat přísné mezinárodní kontrole a spolupráci vlád jednotlivých států, které by měly být přímo odpovědné za dodržování mezinárodních zákonů na ochranu přírody a za zločiny spáchané na globálním ekosystému planety Země.

Tímto Vás vyzýváme jménem Občanů České republiky a Občanů planety Země, o globální přístup k ochraně světového přírodního dědictví, s ohledem na zapojení domorodého obyvatelstva Sumatry, za podpory mezinárodních vládních i nevládních organizací na ochranu ekosystému Leuser. Žádáme OSN o přímou podporu a globální mezinárodní obranu deštných pralesů na planetě Zemi.


Milan Jeglík    Kontaktujte autora petice