Lidové hlasování o odvolání prezidenta republiky ZEMANA

Vážení spoluobčané,

tímto bych Vás chtěl požádat o podporu při Lidovém hlasování o odvolání prezidenta republiky Miloše ZEMANA.

Již dále není možné nečinně přihlížet, jak "náš nadstranický lidový prezident" příliš zasahuje a negativně ovlivňuje dění v naší zemi. Miloš Zeman svým politickým působením škodí zájmům občanů České republiky!

Čl. 66a

(1) Prezident republiky může být odvolán z funkce před skončením volebního období lidovým hlasováním. Lidové hlasování o odvolání prezidenta republiky vyhlašuje předseda Poslanecké sněmovny na základě usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu, a to do třiceti dnů od přijetí usnesení tak, aby se lidové hlasování konalo do šedesáti dnů od jeho vyhlášení.

(2) Prezident republiky je odvolán, hlasovala-li pro jeho odvolání v lidovém hlasování  nadpoloviční většina všech občanů České republiky, kteří dosáhli věku 18 let.

(3) Podrobnosti o odvolání prezidenta republiky stanoví zákon, k jehož přijetí je třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem.“.

Vyjádřete se svým hlasem !

Děkujeme

 Zkusme nemožné:

Ať jste levý nebo pravý, Váš zdravý rozum už to dále nedovolí.

 


Michal Voborník    Kontaktujte autora petice