Zabraňme uložit 900 000m3 odpadu do Sandberka

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...