Chceme Prahu 5 bezpečnou a čistou!

drogy2.jpg

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

jak jistě sami vnímáte, Prahu 5 dlouhodobě trápí pohyb lidí bez domova a drogově závislých. Nechceme vyvolávat vlnu nenávisti proti lidem, kteří se ať už svou chybou či nepřízní osudu ocitli v těžké životní situaci. Naším cílem je zajistit pro naše rodiny život v důstojném prostředí v okolí našich domovů. Připojujeme se proto k aktivitám starostky Prahy 5 Renáty Zajíčkové, která se řešení problému věnuje.

Jen za rok 2020 v Praze přibylo 23 % lidí bez domova. Problémových uživatelů drog je v metropoli už víc než 16 000. Je nepochopitelné, že celá Praha má na milion obyvatel pouze tři kontaktní centra pro drogově závislé z nichž dvě jsou u nás. Uživatelé drog se tak stahují do naší čtvrti, do našich ulic a parků. Situace se rapidně zhoršila po vytlačení těchto osob policií z takzvaného “Sherwoodu” u Hlavního nádraží. Nejvíce je to znát na Andělu, Arbesovo náměstí, v ulicích Plzeňská, Mahenova, Erbenova, Vrchlického a v přilehlých Husových sadech, nebo také v sadech Na Skalce. Situace se citelně zhoršuje i nadále.

S tím souvisí kriminalita ale i nesnesitelný nepořádek, který zaplavil naše ulice a přilehlá veřejná prostranství, dětská hřiště, parky. Anděl je v dennodenním obležení skupin podnapilých a hlučných narkomanů, jejichž psi štěkají do celého okolí a ohrožují kolemjdoucí. Zeleň v Husových sadech, park Mrázovka i sady Na Skalce slouží jako skládka odhozených použitých injekčních stříkaček, které ohrožují naše děti a žáky místních škol. Nezřídka jsou svědky nitrožilní aplikace drog či vykonávání různých fyzických potřeb těchto lidí přímo na ulici! 

Jak se nám tu žije? 

  • nemůžeme pustit děti ven bez doprovodu a to ani v denních hodinách
  • nemůžeme bez obav využívat přilehlá dětská hřiště a sportoviště
  • nemůžeme bez obav parkovat v ulicích naše vozidla
  • situace má výrazně snižuje úroveň našeho života i cenu našich nemovitostí
  • situace má negativní vliv na provoz místních podniků a prosperitu živnostníků

Dlouhé roky sledujeme, jak se problém bez výsledku přesouvá mezi městskými částmi. Už jsme přišli o nenahraditelnou kulturní památku, kostel svatého Michala v zahradě Kinských, který lehl popelem (viz. novinky.cz). Cítíme, že naše parky nejsou bezpečné. Opravdu je nutné čekat, až stejný osud potká třeba Bertramku? 


Nebudeme čekat na to, až se v našem okolí stane další tragédie. Máme oprávněné obavy o naše děti i majetek. Rozhodně se odtud ale nehodláme stěhovat, jako to již z výše uvedených důvodů udělali mnozí naši přátelé. Jsme místní rodáci, obyvatelé, živnostníci, patrioti. Praha 5 je krásná a my jí považujeme za svůj domov. Chceme, aby naše ulice a parky byly bezpečnými a čistými místy. 


My, níže podepsaní, podle zákona č. 86/1990/ Sb., o právu petičním požadujeme, aby:

  1. Magistrát hlavního města Prahy začal systémově řešit problém s narkomany a lidmi bez domova na území Prahy 5 resp. v celé Praze. Nechceme další nenaplněnou strategii pro dalších několik let a poslouchat prázdné sliby. Požadujeme zveřejnění časového harmonogramu a seznam konkrétních kroků směřujících k větší bezpečnosti v naší městské části. 

  2. Požadujeme řešení nadále neudržitelné situace v Mahenově ulici a v místních parcích. Ty musí přestat sloužit jako „šlehárny“ a noclehárny pro narkomany a bezdomovce. Naše děti mají právo na čisté parky a bezpečná hřiště. Požadujeme přesun místního kontaktního centra mimo obydlenou oblast.

  3. Požadujeme prověření praxe pana MUDr. Sikory. Drogově závislí si zde buď nechávají předepsat větší množství substituce, nebo prášek nepolknou a následně ho prodávají na černém trhu. Benevolentní přístup tohoto lékaře vede ke kumulaci drogově závislých v naší čtvrti (viz. blesk.cz). Taková péče o uživatele drog je stejně přínosná asi jako hašení požáru benzínem! 

Požadujeme po magistrátu a odpovědných politicích, aby okamžitě začali spolupracovat na dlouhodobém řešení pro Prahu 5 i celou Prahu. Požadujeme, aby se opatření pozitivně promítla do každodenních životů nás a našich dětí v řádech měsíců, nikoli let. Jsme si jistí tím, že aktivní přístup odpovědných politiků k této problematice v naší lokalitě bude v budoucnu přínosem pro všechny obyvatele Prahy.

 

Za petiční výbor

Mgr. Martin F. Fiřt

obyvatel Prahy 5, zakladatel Smíchovské party


Mgr. Martin F. Fiřt    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Mgr. Martin F. Fiřt svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...