PETICE PROTI EKOLOGICKY NEŠETRNÉMU ODSTŘELU KOMÍNU STRAKÁČ BÝVALÉ VÍTKOVICKÉ AGLOMERACE

Kontaktujte autora petice

ODSTŘEL TUTO SOBOTU MEZI 7.8.HODINOU RANNÍ

2019-08-01 15:20:55

Dle dopravního serveru Kodis má k odstřelu skutečně dojít tuto sobotu, a to přesněji mezi 7. a 8. hodinou ráno.

 

Zde odkaz: https://www.kodis.cz/cz/dopravni-infocentra/jizdni-rady/vyluky/408/omezeni-provozu-v-ostrave-vitkovicich-3-8-2019.html


Dominik Raška, Spolek Sv. Václav, z. s., předseda

POZOR, ODSTŘEL JIŽ TUTO SOBOTU!!!

2019-07-30 19:31:42

Vážení přátelé,

 

s lítostí Vám oznamuji, že Ostrava nepravděpodobněji nakonec přijde o svůj vůbec nejvýznamnější komín a výraznou ikonickou dominantu. A to i navzdory veškerým četným rozporům a podpoře téměř tří desítek významných lidí z oblasti kultury nejen regionálního významu.

Dle dnešnch informací z blízkého a důvěrného zdroje, blíže nespecifokovaného, má k odstřelu dojít již tuto sobotu 3.8.2019 mezi 7.-8. ráno či dopoledne.

Všechny Vás vyzývám a prosím, doražte na místo. Vemte transparenty, některé ještě mám či cokoliv, kde je vyjádření odporu, ať jde stále silně vidět.

Strakáč mizí neopodstatněně a zcela zbytečně a Ostrava a Česko na to nikdy nezapomenou!

Stále legendou!

Budu se "těšit."

Prosím o šíření.

 

Děkuji.

 

 

 


Dominik Raška, Spolek Sv. Václav, z. s., předseda

UPOZORNĚNÍ PŘED ZÍTŘEJŠÍM PROTESTEM

2019-07-15 14:42:27

Vážení příznivci,

dovoluji si Vás všechny předem upozornit, že zítra během pochodu se budeme pohybovat kolem vozovek.

V rámci zájmu na zachování jak Strakáče, tak i bezpečnosti Vás všech a také účastníků silničního provozu Vás chci poprosit o dodržování dopravních předpisů, značení a také o to, abychom nebránili silničnímu provozu.

Budeme velice krátce procházet i přes obchodní a zábavní centrum Forum Nová Karolina, je to již oficiálně domluvené s tím, že z naší strany nebude docházet k debatám a obtěžování návštěvníků apod.

Bude se skutečně jednat o krátký a rychlý průchod obchodním centrem, o němž je informována i tamní ochranka.

Moc všem děkuji za pochopení a respektování.

Dominik Raška,
předseda spolku Sv. Václav, z.,s.


Dominik Raška, Spolek Sv. Václav, z. s., předseda

PROTESTNÍ AKCE RVÁČ(I) ZA STRAKÁČ A PRAVDU JIŽ ZA TÝDEN!!!

2019-07-09 08:40:45

Nadcházející důležitá protestní akce RVÁČ(I) ZA STRAKÁČ A PRAVDU s následným pochodem centrem města, Novou Karolinou, kolem nádraží Ostrava - Střed až do Vítkovic, odstartuje již přesně za týden, v úterý 16.7. od 17.00 hodin na Masarykově náměstí!

 

Pozvěte prosím známé, kamarády, rodinu a hromadně doražte. 

 

Potvrzenými exkluzivními hosty akce jsou:

 

⦁ Dominik Raška, předseda spolku Sv. Václav, z.s., aktivista, iniciátor záchrany komínu


⦁ Prof. JUDr. Vladimír Franz, renomovaný skladatel, výtvarník, pedagog, bývalý poradce ministra kultury a kandidát na prezidenta


⦁ doc. Mgr. A. Pavel Noga, ArtD., tvůrce ojedinělého navigačního městského systému, pedagog na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně


⦁ René Racek Matlášek, člen úspěšné rodinné folkové kapely z Ostravy, ověnčené mnoha tuzemskými i zahraničními cenami


⦁ RNDr. Jan Lenart, Ph.D., spoluorganizátor festivalu Pestré vrstvy, pedagog na Katedře fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity


⦁ Ing. Ondřej Polanský, poslanec Parlamentu České republiky za Českou pirátskou stranu


⦁ Mgr. Yvetta Ellerová, zakladatelka spolku Sv. Václav, z.s., terapeutka, hudebnice

 

Oficiciální facebookový odkaz na akci zde: https://www.facebook.com/events/1326138401108139/


Dominik Raška, Spolek Sv. Václav, z. s., předseda

PROTESTNÍ AKCE RVÁČ(I) ZA STRAKÁČ A PRAVDU ZA MĚSÍC!!!

2019-06-16 18:23:20

Již přesně jen měsíc nás dělí od důležité akce, nezapomeňte!

16.7., 17.00 hodin, Masarykovo náměstí s následným rozsáhlejším protestním pochodem do Vítkovic.

Dorazíte?

Šiřte, prosím, událost a vemte s sebou i další lidi. Děkuji.

https://www.facebook.com/events/1326138401108139/


Dominik Raška, Spolek Sv. Václav, z. s., předseda

AKTUÁLNÍ VERZE PETICE PROTI ODSTŘELU STÁLE BĚŽÍ! PODEPIŠTE A SDÍLEJTE

2019-06-09 17:14:49

 

V reakci na ignorování původní petice ze strany Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého ( dále jen OBÚ ) jsem se rozhodl založit další petici, jenž bude adresována v rámci odvolání již na Český báňský úřad do Prahy.

OBÚ nakonec první petici vůbec nevzalo v potaz, a to i navzdory tomu, že ve svém dopise, který mi adresovali po tom, co petice obdrželi, uvedli, že zaslané petice splňují veškeré požadavky a že ji zohlední ve svém rozhodnutí.

Aktuální verze má omezený čas, skončí popříští pondělí. Podepsat ji můžete i fyzicky, a to na těchto místech v Ostravě:

1, Antikvariát a klub Fuducia

2, Hudební svět

3, Kavárna Maryčka, Hlubina

Kdo by chtěl pomoci a měl by zájem o papírové archy, ať neváhá a ozve se mi.


Prosím, dbejte na to, aby se Váš podpis na petici skutečně objevil, překontrolujte si raději email, zda není potřeba něco potvrdit.

Prosím o sdílení.

Děkuji.

 

https://www.petice24.com/petice_proti_ekologicky_neetrnemu_odstelu_kominu_straka?fbclid=IwAR0VxQpf0duqB1hL5YekrXal6UX_WD8DcKAOU4p86EOzyEcvyiLytdXzQx8


Dominik Raška, Spolek Sv. Václav, z. s., předseda

PROTESTNÍ AKCE RVÁČ(I) ZA STRAKÁČ A PRAVDU

2019-05-25 18:59:26

Protestní akce, pochod na podporu záchrany významné industriální stavby, cihelného komínu Strakáč v Ostravě - Vítkovicích.

Setkáme se na centrálním ostravském Masarykově náměstí, projdeme centrem města, přes třídu 28,října kolem Textilie přes obchodní centrum Fórum Nová Karolina, dále Jantarovou stezkou do Dolních Vítkovic k vítkovickému zámečku a pokračovat můžeme třeba k vítkovické radnici.

Pojďme se po několika měsících opět sejít, tentokráte ve větším počtu a jiném, lepším datu, záměrne před vypuknutím festivalu Colours of Ostrava, kdy je město plné turistů, a to i ze všech koutů světa.

Úterý 16.7.2019 od 17.00 hodin, Masarykovo náměstí

Ukažme Vítkovicím, a.s. a ostatním zainteresovaným subjektům, že i nadále stojíme za uchování Strakáče.

Pojďme dále ukázat Vítkovicím, a. s. a Ministerstvu financí svůj nesouhlas s jejich vlastním a nesprávným výkladem pravomocného rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 2.5.2005 pod zn. 9/OV/3036/05/Pom.

a Statutárnímu městu Ostrava za absolutní nečinnost v této věci.

Komín Strakáč byl v rámci projektu NAKI Ministerstva kultury, dokumentace, evidence, prezentace a návrhy konverzí továrních komínů jako ohrožené skupiny památek průmyslového dědictví České republiky v rámci 3400 všech zkoumaných cihelných komínů zařazen mezi ty nejvýznamnější, konkrétně se nachází na 78. pozici. Přesto vše jej Ministerstvo kultury doposud opakovaně odmítlo prohlásit za nemovitou kulturní památku, a to i navzdory víceméně doporučení ze strany Národního památkového ústavu, územně odborného pracoviště v Ostravě. 

Komín byl součástí provozu tzv. Aglomerace, kde se upravovala a spékala železná ruda. Tyto provozy patří s koksovnami k největším znečišťovatelům ovzduší. Poslední analýza rizik DOV je z roku 2001, ( firma AQ - test, s.r.o. ). Nikdo tak přesně neví, kolik je v komíně aktuálně toxických látek.

Přestože je tento komín nejvýznamnějším z celé Ostravy a petici na jeho záchranu podepsalo na 1500 lidí z celé České republiky i ze zahraničí, má být stále zbourán. 

Vítkovice tvrdí, že jsou cit.: 

"Společnost Vítkovice, a.s., je společensky odpovědnou firmou, která se snaží trvale minimalizovat ekologické dopady svého dřívějšího podnikání na životní prostředí a odstraňovat ekologické zátěže způsobené právního předchůdce." 

Opomíjejí však fakt, že předmětný komín od roku 1998 nezaslepily, čímž umožnily a pravděpodobně stále umožňují přirozené proudění vzduchu, jenž zbytkové látky, na které se navážou i ty toxické, dostane se do ovzduší, ale aby toho nebylo málo, komín chtějí neekologicky a levněji odstřelit.

Pojďme dát jasně najevo svůj nesouhlas s tímto vším.

Doražte, prosím. Záleží na tom, kolik nás přijde. Pozvěte známé, rodinu, přátele. Děkuji."KDYBY TEN KOMÍN BYL NĚČÍM HODNOTNÝ, URČITĚ BYCH HO NECHAL STÁT," 

Jan Světlík, internetový Blesk, 6.7.2018


TERMÍN KONÁNÍ AKCE SE MŮŽE DLE AKTUÁLNÍHO VÝVOJE SITUACE ZMĚNIT! SLEDUJTE STRÁNKY: https://www.facebook.com/kominaglomerace/, nebo svůj email.

 

Facebookový odkaz na událost: https://www.facebook.com/events/1326138401108139/


Dominik Raška, Spolek Sv. Václav, z. s., předseda

DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO!!!

2019-05-22 20:51:20

 

Za zachování, proti neekologickému odstřelu a opět proti neekologickému odstřelu.

1 OBJEKT = 3 PETICE.

Omlouvám se všem, na Obvodní báňský úřad jsem doručil petice částečně s chybou, a to, že tam bylo uvedeno "Petice za zachování unikátního cihelného komínu bývalé Aglomerace DOV."

Úřad jsem na to hned v úvodu průvodního dopisu upozornil, přišla odpověď, že berou petice na vědomí, že vše splňují a že je zahrnou i do rozhodnutí, o chybách ani zmínky!

Rozhodnutí? - sic píší nejprve - nebyla shledána podstatná vada, pak se ale na ni v podstatě odkazují v tom smyslu, že petici nakonec v rozporu se sdělením ve svém dopise nezohlednili.

POJĎME SE JEŠTĚ, SPRÁVNĚ A S VÍCE OSOBNOSTMI POSTAVIT ZA NÁŠ STRAKÁČ.

Nikdo neřešil dopady na ekologii, ČIŽP vlastně varuje před masivním znečištěním ovzduší, nicméně odstřel povolí a mou nabídku stát se účastníkem řízení ( i když jím dle báňského úřadu je, sama to ale odmítá ) odmítá.

Přehlédli občanský nesouhlas, spokojí se s nedetailním posudkem. Roky není analýza rizik Dolní oblasti, čili nikdo neví, kolik tam toho skutečně je.

PODEPIŠTE, PROSÍM PETICI A SDÍLEJTE.

Děkuji!!!

https://www.petice24.com/petice_proti_ekologicky_neetrnemu_odstelu_kominu_straka?fbclid=IwAR3gNeku9Sq4Qsxee_DJ7p1nJBm6YrJjwIouu81z8hplLElZVOpXA7yipQk


Dominik Raška, Spolek Sv. Václav, z. s., předseda

BENEFIČNÍ KONCERT JIŽ ZÍTRA!!!

2019-04-23 20:34:59

Přátelé,

 

máme to tady! Koncert na podporu zachování našeho unikátního cihelného komínu Strakáč, nacházejícího se v jižní části Dolní oblasti Vítkovic, již zítra!

 

První benefični koncert svého druhu vůbec v historii České republiky s řadou regionálních osobností z oblasti kultury, které navíc vystoupí bez nároku na honorář. Aula Ostravské univerzity, naproti Husovu sadu v centru Ostravy, od 19.hodiny. 

 

VSTUPNKY BUDOU ZA STEJNOU CENU V PRODEJI PŘÍMO I NA MÍSTĚ, A TO OD 18. HODINY!!!

 

Na Vás všechny se budeme těšit!!!


Dominik Raška, Spolek Sv. Václav, z. s., předseda

BENEFIČNÍ KONCERT JIŽ ZA TÝDEN!!!

2019-04-17 19:05:39

BENEFIČNÍ KONCERT HLAS PRO STRAKÁČ JIŽ PŘÍŠTÍ STŘEDU!

Už jenom 7 dní nás dělí od benefičního koncertu na podporu zachování jednoho z nejcennějších českých komínů svého druhu.

24.4. od 19 hodin se v aule Ostravské univerzity bez nároku na honorář představí jenom hrstka těch osobností, co podporují delší život tohoto skvostu.

Vstupenky stále v docela hojném počtu zakoupíte na všech pobočkách infocenter společnosti Ostrava info a na jeho eshopu zde: https://system.cinemaware.eu/wstep1.php…

Ukažme hojnou návštěvností, že nám na zachování komínu záleží a nechceme si jej nechat zbytečně vzít.

Přijďte s rodinou, přáteli a známými.

Budeme se na Vás všechny těšit.

Děkuji za případná sdílení.

https://www.facebook.com/events/1295940383864457/


Dominik Raška, Spolek Sv. Václav, z. s., předsedaSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.